Kaip pradėti?

Išbandyti

Kaip pradėti darbą su BSS Dokumentų valdymo sistema?
Informacija atnaujinama
Kaip pradėti darbą su BSS Personalas ir atlyginimai?

 

BSS Personalas ir atlyginimai skirta darbo užmokesčio skaičiavimui. Darbo pradžiai reikalingi duomenys suimportuojami iš Jūsų užpildyto failo. Toliau tvirtinamos darbo sutartys. Iš SODRA suimportuojama tokia informacija kaip pensijų kaupimo procentas, nedarbingumo informacija, fiksuojami einamojo mėnesio nukrypimai nuo grafikų registruojant dokumentus DVS’e arba kuriant įrašus rankiniu būdu. Uždaromi tabeliai, skaičiuojamas Darbo užmokestis kelių mygtukų paspaudimu, išmokamas atlyginimas darbuotojams ir galiausiai visa informacija užregistruojama Didžiojioje knygoje sukuriant reikiamus apskaitos įrašus. Detalesnė informacija pateikta žemiau.

1. Užpildykite duomenų failą, reikalingą duomenų importui. Jį galite parsisiųsti čia arba Jums jį pateiks BSS konsultantas. Pildykite tik tas sritis, kurių duomenis norite importuoti (pavyzdžiui: jei nenorite, kad būtų suimportuoti naudotojai – nepildykite skilties Naudotojai). Jei kiltų klausimų pildant – kreipkitės į BSS konsultantus (kontaktai čia), jie mielai Jums padės.

2. Jūsų pateikti duomenys bus suimportuoti į sistemą. Po importo BSS Personalas ir atlyginimai rasite šiuos duomenis (jei užpildėte reikiamą informaciją): Padaliniai, Pareigybės, Darbuotojai (kartu suimportuojama darbuotojo komunikacijų, adresų informacija, taip pat informacija apie auginamus vaikus (pagal tai nustatoma ar darbuotojui priklauso papildomos poilsio dienos)), Naudotojai, Darbo sutartys, Atostogų likučiai, VDU informacija (reikalinga skaičiuojant Atostoginius, ligos išmokas ir kita, kur naudojamas darbuotojo VDU),  Kintamieji darbo sutartyje (dažniausiai tai būna nustatyto atlyginimo reikšmė, avanso suma (jei avansas mokamas)),  Periodiniai mokėjimai (informacija apie darbuotojo turimus vykdomus raštus, Gyvybės draudimo ir pensijų įmokas ir pan.).

3. Pasitikrinkite suimportuotus duomenis ir patvirtinkite Darbo sutartis (atvėrus darbo sutartį mygtukas [Patvirtinti priėmimą į darbą]).
4. Suimportuokite iš SODRA darbuotojo Pensijų kaupimo procentų informaciją. Kaip tai padaryti instrukciją rasite čia.

 

Visi reikiami duomenys startui suvesti toliau skaičiuojamas einamojo mėnesio DU:
5. Mėnesio eigoje pildykite darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kt. informacija. Tam tikslui yra kuriamos Personalo operacijos. Jei naudojate BSS DVS – didžioji dalis informacijos bus automatiškai sukurta dokumentų registravimo DVS’e metu (įvairių tipų atostogos, papildomas poilsio laikas, komandiruotės, darbas poilsio dieną ir pan.). Kaip susikurti dokumento šabloną, kurį registruojant būtų kuriama reikiama personalo operacija instrukciją rasite čia. Taip pat Jums bus reikalinga ir instrukcija apie tai, kaip susikonfigūruoti, kad registruojant atostogų trumpinimo arba atšaukimo faktą būtų automatiškai pakoreguojama ir Personalo operacija (skaitykite čia).
Jei BSS DVS nenaudojate – personalo operacijas galite importuoti. Galimi Personalo operacijų importai (paspaudę ant reikiamo būsite nukreipti į importo instrukciją):
* Atostogų importas
* Komandiruočių importas
* Kitų personalo operacijų importas
Arba susivesti jas rankiniu būdu. Kaip tai atlikti rasite čia.

6. Suimportuokite iš SODRA einamo mėnesio nedarbingumo informaciją. Instrukciją rasite čia.

7. Užpildykite ir uždarykite tabelius, jei pradėjote dirbti su BSS Personalas ir atlyginimai ne nuo skaičiuojamo mėnesio pradžios. Standartiškai tabeliai pildosi naktinio masinio proceso metu, kur užpildoma sekanti diena ir prieš Darbo užmokesčio skaičiavimą lieka juos tik uždaryti.

8. Skaičiuokite darbo užmokestį. Tai galite padaryti visiems darbuotojam vieno mygtuko paspaudimu. Detaliau kaip skaičiuoti darbo užmokestį rasite čia.

9. Išmokėkite priskaitytą DU, mokesčius. Norimas mokėti sumas lengvai surinksite filtrų pagalba (instrukcija čia). O kaip atlikti mokėjimus rasite čia.

10. Išsiųskite sumas apskaitai į Didžiąją knygą t.y. užregistruokite sumas atitinkamose sąskaitų plano sąskaitose. Kaip tai atlikti rasite 8 punkte nurodytoje instrukcijoje.

11. Na o jei apskaitą vedate kitoje sistemoje, kaip susirinkti perkėlimui reikiamus duomenis rasite čia.

Kaip pradėti darbą su BSS Buhalterija?
Informacija atnaujinama
Kaip pradėti darbą su BSS Nekilnojamu turto valdymu?
Informacija atnaujinama
Kaip pradėti darbą su BSS Prekybos valdymu?
Informacija atnaujinama

Periodinių mokėjimų importas iš excel failo

Periodinių mokėjimų importas iš excel failo. Jei turite darbuotojų, kuriems turi būti kas mėnesį skaičiuojami periodiniai mokėjimai, tuomet labai patogu juos suimportuoti į sistemą excel failo pagalba, kurį rasite čia   1. Periodiniai mokėjimai importuojami Personalas ir atlyginimai -> Periodiniai mokėjimai -> Importuoti 2. Importas atliekamas įprastai, susiejant importo failo laukus su ERP esančiais laukais kaip kad parodyta paveiksle žemiau. Jei naudojate mūsų pasiūlytą excel failą – pasirinkus Šabloną importo metu Periodinių mokėjimų importas, laukai bus susieti automatiškai. Jums beliks tik stulpelyje Reikšmių susiejimas paspausti simbolį ir įsitikinti, kad visi laukai susieti su sistemos laukais (kaip pvz. 3 punkte). 3. Atitinkamai nurodomos detalios ERP reikšmės: Atskaitymo tipas: Dokumento tipas: Mokėjimo tipas 4. Paspaudus [Toliau] prasidės periodinių mokėjimų importas, o rezultatai bus pateikiami lange. 5. Sėkmingai suimportavus periodinius mokėjimus patvirtinkite juos masiškai periodinių mokėjimų paieškoje paspaudę mygtuką [Patvirtinti kelis] ir pasirinkite ar norite patvirtinti pažymėtą periodinį mokėjimą (bus patvirtintas tas, ant kurio yra žymeklis) ar norite patvirtinti periodinius mokėjimus pagal filtrą (bus patvirtinti visi periodiniai mokėjimai rodomi lange). Detaliau apie periodinius mokėjimus rasite čia.
Skaityti daugiau

Darbo santykiams reikalingos informacijos importas

Darbuotojų, naudotojų ir darbo sutarčių, VDU ir periodinių mokėjimų bei atostogų likučio, stažo importas atliekamas užpildžius excel importo failą. Su šiuo vienu užpildytu excel failu Jūs suimportuosite: naudotojus, darbuotojų korteles, darbo sutartis, atostogų likučius, 3 paskutinių mėnesių VDU, kuris reikalingas skaičuojant atostoginius ir kt., periodinisu mokėjimus, jei tokių turi darbuotojas, darbo stažą. Galite naudoti savo turimą importo failą, tik tokiu atveju turite įvertinti importo failo lapuose Aprašymas esančių aprašytų laukų reikšmes, kad importo metu galėtumėte susieti importo failo ir sistemos laukus. Reikiamą pildyti importo failą rasite čia  .Supildykite jį pagal pavyzdinę eilutę arba aprašymą, esantį lape Aprašymas. Importai atliekami skirtingose srityse, bet naudojant tą patį failą. Jei naudojate mūsų siūlomą failą – kiekvieno importo metu galite pasirinkti šabloną Darbo santykių informacijos importas ir sistemos laukai bus susieti automatiškai. Beliks pasitikrinti ar susietos detalios reikšmės stulpelyje Reikšmių susiejimas.  1. Žingsniai, pasikartojantys kiekvieno importo metu. Kad neaprašinėti jų prie kiekvieno importo – pateikiame žingsnius, kurie pasitaikys kiekvieno importo metu. 1.1. Atvėrus importo procesą bet kurio importo metu visada bus prašoma pridėti failą ir pasirinkti šabloną. Jei naudojate mūsų siūlomą importo failą ir nemodifikavote jo eilučių ar stulpelių – pasirinkite šabloną Darbo santykių informacijos importas. Jei naudojate savo turimos struktūros failą – šablono nesirinkite, tik pridėkite failą ir spauskite [Toliau]. 1.2. Sekančioje lentelėje nurodomas duomenų lapas ir duomenų imtis. Automatiškai parenkamas 1 excel lapas. Imtyje nurodykite kelintoje eilutėje yra stuleplių reikšmės, kur prasideda duomenys ir kur baigiasi. Naudojant pavyzdinį failą nurodoma informacija kaip kad paveikslėlyje – išskyrus duomenų pabagos data – ji bus individuali pagal kiekvieną importą. Nurodę spauskite [Toliau]. 1.3. Sekančiame lange vyksta duomenų failo ir sistemos laukų susiejimas. Jei naudojate mūsų sūlomą failą ir pasirinkote šabloną – stulpelyje Stulpelis nieko nekeiskite. Jums BŪTINA atlikti keitimus stulpelyje Numatytoji reikšmė. Atverkite eilutėse esantį simbolį ir susiekite failo reikšmes su importo failo reikšmėmis. Jei naudojate savo struktūros failą – atlikite susiejimą stulpelyje Stulpelis kaip kad bus parodyta kiekvieno importo aprašyme.Taip pat nepamirškite susieti reikšmių Reikšmių susiejimo stulpelyje. Jei turite reikšmių, kurios galioja visiems duomenims (pvz. visi darbuotojai yra lietuviai), tada galite nesieti laukų, o tiesiog nurodyti reikšmę Numatyta reikšmė 1.4. Atlikus susiejimą spaudžiamas mygtukas [Toliau]. Priklausomai nuo importuojamų duomenų, laukų susiejimų lentelių gali būti daugiau, tai bus aprašyta prie konkretaus importo, tačiau susiejimo tvarka išlieka analogiška. 1.5. Prasidėjus importui matomas rezultatas. 1.6. Galimos klaidos, kodėl nesuimportuojami duomenys: * neužpildyti visi privalomi excel failo laukai * sistemoje rasti dublikatai t.y. jau sukurti/suimportuoti duomenys * neteisingai atliktas duomenų susiejimas Taisymas atliekamas patisklinus importo failą ir iš naujo importuojant į sistemą. 2. Darbuotojų kortelių importas. 2.1 Duomenų importas. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai -> Importuoti -> Importuoti darbuotojus. Šiuo importu suimportuosite: darbuotojo kortelę, darbuotojo vaikų informaciją (reikalinga mamdienių skaičiavimui), naudotojus. 2.2. Atlikę 1.1 ir 1.2. punkte aprašytus veiksmus matysite sistemos laukų ir excel failo susiejimo langą. Jei naudojate ne sukurtą Šabloną – susiekite laukus kaip parodyta paveiksle žemiau. Nepamirškite susieti ir reikšmių, stulpelyje Reikšmių susiejimas. Atlikę veiksmus spauskite [Toliau] 2.3. Pasirinkite kokia dar informacija bus importuojama. Standartiniu atveju importuojama: susiję asmenys, naudotojai ir komunikacija ir spauskite [Toliau]. 2.4. Atliekamas naudotojų informacijos susiejimas, kaip kad parodyta paveiksle. Atlikę spauskite [Toliau] 2.5. Atliekamas susijusių asmenų informacijos susiejimas. Atlikę spauskite [Toliau] 2.6. Atliekamas Komunikacijos informacijos susiejimas. Atlikus spauskite [Toliau] 2.7. Prasideda importas, matomi rezultatai. Atnaujinus darbuotojų paiešką matysute suimportuotus darbuotojus, kurie bus susieti su kartu suimportuotais naudotojais. 3. Darbo sutarčių importas. Darbo sutarčių importas galimas tik tada, kai suimportuojate darbuotojų korteles. Sutarčių importo metu suimportuojamos darbo sutartys, sutarčių kintamieji, VDU informacija ir darbo stažas. 3.1. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Importuoti 3.2. Atvertoje lentelėje nurodykite informaciją kaip aprašyta 1.1. bei 1.2 punktuose. Spauskite [Toliau]. 3.3. Susiekite laukus kaip paveiksle žemiau (arba pasitikrinkite, jei naudojate šabloną), atlikite reikšmių susiejimą stulpelyje Reikšmių susiejimas. 3.4. Sekančiame lange nužymėkite varnelę prie pasirinkimo Atostogų operacijų įrašai, šie duomenys bus importuojami  tik tada, kai darbo sutartys bus suimportuotos ir patvirtintos. 3.5. Atliekamas importuojamų kintamųjų susiejimas 3.6. Atliekamas importuojamos VDU informacijos susiejimas. 3.7. Importas prasidėjo. Pasibaigus importui išsaugokite šabloną (net jei naudojote ir mūsų siūlomą, bus išsaugota reikšmių susiejimo informacija), jo Jums prireiks importuojant atostogų likučius. Atnaujinkite sutarčių paieškos langą, matysite suimportuotas sutartis. Priskirkite sutartims Priėmimo pagrindą (atvėrę sutartį) ir Patvirtinkite priėmimą į darbą. 4. Atostogų likučių importas. Šis importas galimas tik tada, kai yra suimportuotos ir patvirtintos darbo sutartys. 4.1. Duomenys importuojami ten pat kaip ir buvo importuojamos sutartys. Pridėkite failą, pasirinkite savo išsaugotą šabloną arba mūsų sukurtą šabloną Darbo santykių informacijos importas (atostogos), BŪTINAI pažymėjite varnelę Atnaujinti egzistuojančius įrašus. 4.2. Pasitikrinkite bendros informacijos susiejimo langą, turėjo atsikelti Jūsų išsaugotas susiejimas su susietomis detaliomis Reikšmių susiejimo eilutėmis .  Turi būti analogiška kaip kad importuojant sutartis, išskyrus nuimkite varneles nuo darbo stažo informacijos eilučių: Darbo stažo likučio korekcija ir Darbo stažo likučio korekcijos data. Spauskite [Toliau] 4.3. Pažymėkite varnelę prie pasirinkimo Atostogų operacijų įrašai ir spauskite [Toliau]. 4.4. Atliekamas importuojamos atostogų informacijos susiejimas kaip kad parodyta žemiau. 4.5. Importas prasidėjo. Pasibaigus importui gausite klaidą, bet tai bus tik įspėjimas, jog sutartis jau patvirtinta, tačiau atostogų likutis bus įkeltas. Spauskite [Toliau]. Atvėrę Darbo sutarties skiltį Atostogos bei atidarę įrašą – matysite suimportuotą atostogų likutį. 5. Periodinių mokėjimų importas. Importo metu suimportuojami darbuotojui priklausantys periodiniai mokėjimai. 5.1. Importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> Periodiniai mokėjimai -> Importuoti 5.2. Pridėkite failą, pasirinkite šabloną Darbo santykių informacijos importas (arba nieko, jei naudojate savo importo failą), nurodykite duomenų laukus. 5.3. Susiekite failo ir sistemos laukus kaip parodyta paveiksle. NEPAMIRŠKITE atlikti susiejimo Reikšmių susiejimo stulpelyje, net jei naudojate importo Šabloną. 5.4. Prasidės importas, matysite rezultatus. Atnaujinus periodinių mokėjimų paiešką matysite suimportuotų periodinių mokėjimų sąrašą. Taip atliekamas darbo santykiams reikalingų duomenų importas. Suimportvaus šiuos duomenis toliau įprastai kuriami tabeliai, skaičiuojamas darbuotojų darbo užmokestis.
Skaityti daugiau

Atostogų likučių ir darbo stažo įvedimas arba importas

Atostogų likučių ir darbo stažo įvedimas arba importas. Sukėlus darbuotojus ir darbo sutartis dar reikia įvesti arba suimportuoti darbuotojų atostogų likučius bei darbo stažą. Darbo stažo importas galimas tik importuojant darbo sutartį (detalus aprašymas čia) Atostogų likučių įvedimas rankiniu būdu. 1. Atostogų likučiai registruojami Darbo sutarties skiltyje Atostogos. Įsitikinkite, kad darbo sutartis patvirtinta ir minėtoje skiltyje spauskite [Atidaryti] 2. Jei reikia – pakeiskite atostogų normą. Naujoms sutartims standartiškai taikoma 20 d.d. atostogų norma. Jei normą norite pakeisti – atostogų lange spauskite [Pakeisti atostogų normą] 3. Nurodykite normos keitimo datą ir naują normą darbo dienomis. Spauskite [Gerai]. Normos keitimas atliekamas prieš atostogų likučio įkėlimą. 4. Norėdami įkelti atostogų likutį – spauskite [Atostogų likučio korekcijos įvedimas] 5. Lentelėje nurodykite likučio datą (nuo šios datos DU skaičiuosite sistemoje ir atostogų likutis bus kaupiamas automatiškai) ir atostogų likutį datai kaip parodyta paveiksle. Spauskite [Gerai] Atostogų likučio improtas Atostogų likutis gali būti importuojamas į sistemą užpildžius excel importo failą. Jame reikalingi laukai bus tik Tabelio numeris, atostogų dienų likutis ir data. Pavyzdinis excel failas čia 1. Importas atliekamas Darbo sutartys -> Veiksmai -> Atostogų likučių importas. 2. Nurodomas importo failas. Jei naudojate mūsų importo failą – pasirinkite Šabloną Atostogų likučio importas, tada nereiks susieti sistemos ir excel failo laukų. 3. Sekančiame lape pasirinkite duomenų pradžios ir pabaigos eilutes ir spauskite [Toliau]. Matysite duomenų susiejimo langą. Jei naudojote savo importo failą – susiekite laukus taip, kaip paveiksle žemiau 4. Importas prasidės – matysite importo rezultatus. Darbo stažo įkėlimas. 1.Darbo stažas nurodomas Darbuotojo kortlelės skiltyje Darbo stažas. Spauskite [Koreguoti/įvesti likutį]. 2. Nurodykite stažo įkėlimo datą ir sukauptą stažą, spauskite [Gerai]. Data turėtų sutapti su ta, nuo kurios  Darbo užmokestį skaičiuosite sistemoje, nes nuo tada stažas kaupsis automatiškai. 3. Jei sutarties data bus ankstesnė  nei likučio kėlimo data (o tai natūralu, nes sutarties data galėjo būti daug ankstesnė nei likučio data), sistema įspės, įspėjimo lange spauskite [Gerai]. Darbo stažo likutis įkeltas
Skaityti daugiau

Darbo sutarties registravimas arba importavimas

Sukūrus sistemoje darbuotojo kortelę (kaip tai padaryti rasite čia), darbuotojo statusas sistemoje Kandidatas. Tam, kad jis taptų darbuotoju – sistemoje būtina užregistruoti darbo sutartį, kurioje nurodoma darbo salygų informacija. Darbuotojui gali būti registruota viena arba daugiau darbo sutarčių. Tačiau kiekviena darbo sutartis turi individualų tabelio numerį. Darbo sutartys kuriamos modulyje Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Naujas. Taip pat yra galimybė importuoti darbo sutartis. Čia pateiksime abu variantus. 1. Pagrindinės informacijos suvedimas. Norint skaičiuoti darbo užmokestį būtina supildyti sutarties pagrindinės informacijos langą. 1.1. Iš sąrašo pasirenkama darbuotojo kortelė 1.2. Pasirenkama sutarties rūšis 1.3. Iš sąrašo pasirenkamas padalinys (kaip kurti padalinius rasite čia) 1.4. Sutarties numeris – suteikiamas automatiškai 1.5. Tabelio numeris – suteikiamas automatiškai (unikalus kiekvienai darbo sutarčiai. Vienas darbuotojas gali turėti kelias darbo sutartis, kiek turės sutarčių – tiek turės ir tabelių). 1.6. Įsigaliojimo data – nurodoma sutarties įsigaliojimo data 1.7. Iš sąrašo pasirenkama personalo operacija – priėmimo įsakymas (kaip kurti personalo įsakymus rasote čia) 1.8. Bandomojo laikotarpio trukmė 1.9. Iš sąrašo pasirenkamas Darbo grafikas (jei darbo grafikas nestandartinis – kaip jį susikurti rasite čia). Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime. 1.10. Pagal poreikį pažymamimos varnelės ties reikšmėmis Valandinis darbas ir Suminė darbo laiko apskaita 1.11. Iš sąrašo pasirenkama pareigybė (kaip kurti pareigybes rasite čia) 1.12. Pažymima ar sutartis terminuota ir nurodomos terminuotos sutarties sąlygos 1.13. Nurodoma darbo sutarties data 1.14. Bandomojo laikotarpio pabaigos data 1.15. Pažymėjus, jog sutartis terminuota – būtina nurodyti termino pabaigos datą 1.16. Iš sąrašom pasirenkamas darbo laiko norma. Pasirinkta reikšmė dalyvauja DU skaičiavime: 1.16.1. Darbo dienų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pilnu etatu, kai jiems darbo užmokestis skaičiuojamas už dieną, nepriklausomai nuo to kiek valandų per mėnesį darbuotojas dirbo. 1.16.2.Darbo valandų norma – naudojama darbuotojams, dirbantiems pagal valandinį darbo laiko grafiką. (Pvz. Budėtojai, sargai) Tokiems darbuotojams darbo užmokestis skaičiuojamas už dirbtas valandas, nepriklausomai nuo to kiek darbo dienų jie dirbo. Priskyrus šią darbo laiko normą, reikia uždėti varnelę prie raudonai pažymėto mygtuko Valandinis darbas. Jeigu šiems darbuotojams, kasmetinės atostogos yra skaičiuojamos pagal planuojamą grafiką uždėkite varnelę ties mygtuku Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką. 1.16.3. Darbo laiko norma neatsižvelgiant į etato dydį – naudojama darbuotojams, kurie dirba nepilnu etatu, t.y. trumpesnę darbo dieną, (4, 6 val. ir pan.) tačiau atlyginimas jiems mokamas už darbo dienas, neatsižvelgiant į darbo valandų skaičių. 1.16.4. Darbo laiko norma pagal grafiką – naudojama darbuotojams, kuriems reikia, kad sistema suskaičiuotų jų darbo laiko normą, pagal nustatytą grafiką, t.y. jie dirba per mėnesį didesnį ar mažesnį darbo valandų skaičių, nei gaunasi pagal to mėnesio faktinį kalendorinį dirbamų valandų skaičių. Ši darbo laiko norma gali būti taikoma: kūrikams, slaugėms, budintiems ir pan. Tokiu atveju reiktų pažymėti laukelius Valandinis darbas ir Kalendorinių atostogų generavimas pagal grafiką. PASTABA: Darbo dienų normai ir Darbo laiko normai neatsižvelgiant į etatą naudoti žymėjimo Valandinis darbas ir Kasmetinių atostogų generavimas pagal grafiką negalima. Šis požymis iškraipo darbo laiko normą ir priskaičiuotas DU bus kelis kartus didesnis ar mažesnis nei nustatytas. 2. Papildoma informacija. Norint teisingai paskaičiuoti DU būtina užpildyti papildomą informaciją. 2.1. Eikite į darbo sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite [Naujas] 2.2. Atvertoje kortelėje pasirinkite kintąmąjį iš sąrašo ir nurodykite reikšmę bei galiojimo pradžios datą pagal poreikį. Standartinių ir dažniausiai naudojamų Kintamųjų reikšmės su pastabomis pateikiamos lentelėje žemiau. Dažniausiai naudojamos kintamųjų reikšmės: Kodas Pavadinimas Reikšmės tipas Naudojama AK Atlyginimo koeficientas Trupmeninis skaičius Kai DU mokamas pagal nustatytą koeficientą AIKSA Atostoginiai išmokami kartu su atlyginimu, kas mėnesį Taip/Ne Pridedama kai atostoginiai mokami su to mėnesio kurį atostogaujama atlyginimu. AD Avanso dydis Pinigai Pridedamas mokamas avanso dydis KNMMA Koeficientas nuo minimalios mėnesio algos Trupmeninis skaičius Jei darbuotojui mokama MMA – pasirinkus šį kintąmąjį įrašoma reikšmė 1 NA Nustatytas atlyginimas Pinigai Nurodomas nustatytas sutartyje atlyginimas PPRD Papildomas Priedas Pinigai Jei numatytas priedas eurais – pridedamas šis kintamasis ir reikšmėje nurodoma konkreti pinigų suma PRDP Priedo procentas Trupmeninis skaičius Jei numatytas priedas procentais- pridedamas šis kintamasis ir reikšmėje nurodomas konkretus priedo procentas PRDP2 Priedo procentas papildomas Trupmeninis skaičius Jei numatytas papildomas priedas procentais- pridedamas šis kintamasis ir reikšmėje nurodomas konkretus priedo procentas PRDS Priedo suma Pinigai Jei numatytas papildomas priedas eurais – pridedamas šis kintamasis ir reikšmėje nurodoma konkreti pinigų suma PRDDLS Priedo suma už darbą lauko sąlygomis Pinigai Pridedama kai darbuotojas dirba lauko sąlygomis. Nurodoma suma už darbą lauko sąlygomis PUSP Priedo už stažą procentas Trupmeninis skaičius Pridedama kai darbuotojui mokamas papildomas priedas procentais už stažą. Reikšmėje nurodomas mokamas procentas SADN Sutarties atostogu dienu norma Trupmeninis skaičius Nurodoma atostogų dienų norma, jei ji kitokia nei standartinė 20 darbo dienų VI Valandinis įkainis Trupmeninis skaičius Pridedamas kintąmasis kai sutartyje numatomas vlandinis įkainis. Reikšmėje nurodomas valandinis įkainis eurais 2.3. Išsaugoję sutartį spauskite mygtuką [Patvirtinti priėmimą į darbą] ir sutarties statusas pasikeis Nauja -> Galiojanti, o darbuotojo kortelės statusas – Dirba. 2.4. Dabar sutartį galima spausdinti, pasirinkite mygtuką [Spausdinti]. SVARBU: Tabeliai automatiškai formuojami tik toms sutartims, kurių statusas yra Galiojanti. Darbo sutarčių importas Darbo sutarčių importas galimas tik tada, kai suimportuojate darbuotojų korteles. Sutarčių importas analogiškas darbuotojų kortelių importui – tam tikri sistemos laukai susiejami su excel failo laukais. Darbo sutarčių importo metu suimportuojama ir darbo stažo informacija. 2.1. Importui naudojamą excel failą rasite čia 2.2. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys -> Importuoti 2.3. Atvertoje lentelėje nurodykite importo failą. Jei jo nemodifikavote – pasirinkite Šabloną Darbo sutarčių importas – tada Jums nebereiks sieti sistemos laukų ir failo, bus taikomas standartinis duomenų susiejimas. Spauskite [Toliau]. Nurodykite duomenų pradžios ir pabaigos datą, spauskite [Toliau]. 2.4. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Susiejimas gali atrodyti kaip paveiksle žemiau. Įvertinkite, kokios informacijos nekeliate (pvz. neturite suminę laiko apskaitą dirbančių darbuotojų), informacija gali skirtis. Jei pasirinkote šabloną – tuomet tik pasitikrinkite kokios informacijos nekeliate, ar visos reikšmės susietos su sistemos reikšmėmis stulpelyje Reikšmių susiejimas (BŪTINAI atverkite simbolį kaip kad aprašyta žemiau ir įsitikinkite, kad visos eilutės turi atitikmenis). Atributų stulpelio eilutėje Darbo sutarties rūšis (o vėliau Padalinio kodas ir Pareigybės kodas ir kt.) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai] Pvz.: Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau] 2.5 Sekančiame lange nužymėkite varneles prie pasirinkimų Atostogų operacijų įrašai ir Sutarties kintamųjų reikšmės,Praėjusių metų VDU informacija, šie duomenys bus importuojami  tik tada, kai darbo sutartys bus su statusu Galiojančios 2.6. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Paspaudus [Toliau] bus siūloma išsaugoti sukurtą susiejimo šabloną – išsaugokite jį,  atostogų likučių, stažo ir VDU importe Jums jo reikės. 2.7. Atnaujinę darbo sutarčių paiešką matysite suimportuotas sutartis. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį. Priskirkite priėmimo pagrindą. Pasitikrinę spauskite [Patvirtinti priėmimą į darbą]. Sutarties statusas bus pakeistas į Galiojanti.
Skaityti daugiau

Darbuotojo VDU suvedimas arba importavimas

Darbuotojo VDU suvedimas arba importavimas. Darbuotojo VDU suvedimas reikalingas tam, kad skaičiuojant atostoginius (ar kitas išmokas, kur reikalingas VDU) būtų paskutinių trijų mėnesių DU informacija. Kai sistemoje darbuotojui DU bus paskaičiuotas už tris mėnesius – suvesta VDU informacija bus nebeaktuali. VDU informaciją galima susivesti rankiniu būdų sistemoje prie kiekvieno darbuotojo sutarties arba suimportuoti tiesiai į sistemą naudojant excel importo failą. Bet kokiu atveju pirmiausia sistemoje turi būti užregistruota darbuotojo sutartis. Kaip sistemoje registruoti sutartis rasite čia. 1. VDU suvedimas rankiniu būdu. 1.1. Šis suvedimas atliekamas modulyje Personalas ir atlyginimai -> Darbo sutartys. Darbo sutarčių paieškoje raskite darbuotojo, kuriam reikia įvesti VDU sutartį ir atidarykite ją 1.2. Pereikite į sutarties skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite mygtuką [Praėjusių periodų VDU inf] 1.3. Atveriamas VDU informacinis langas, kur turite nurodyti konkretų mėnesį, kuriam bus naudojamas VDU ir 3 prieš tai einančių mėnesių informaciją. Pavyzdžiui, jei už 2018 metų balandžio mėnesį DU jau skaičiuosite sistemoje, tai Jums reikia supildyti informaciją apie sausio, vasario ir kovo mėnesio DU, tam, kad skaičiuojant balandžio mėnesio atostoginius darbuotojui būtų nustatomas teisingas VDU. 1.4. Atnaujinę paiešką matysite sukurtus kintamuosius pagal Jūsų suvestą informaciją, reikalingus skaičiavimams. 1.5. Išsaugokite duomenis ir uždarykite darbo sutartį 2. VDU importas. Jei darbuotojų skaičius didelis – tikrai daug patogiau šią informaciją importuoti naudojant excel failą. 2.1. Importo failą rasite modulyje Dokumentai paieškoje įvedę VDU arba galite jį parsisiųsti 2.2. Excel faile nurodykite privalomus laukus: Tabelio Nr. – nurodykite darbuotojo, kurio VDU importuosite tabelio numerį (jį rasite darbuotojo sutarties pagrindinėje informacijoje) Žiniaraščio data. VDU skaičiavimams skirtos sumos bus kuriamos -1, -2, -3 mėn. atgal – nurodykite žiniaraščio, kuriame bus skaičiuojamas VDU datą. Pagal čia nurodytą datą VDU automatiškai bus importuojamas trims mėnesiams atgal. VDU skaičiavimams naudojamų priskaitymų suma -1 mėn. – prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime priskaitymų sumą VDU skaičiavimams išdirbto laiko dienomis sk. (arba NDDN jeigu žmogus tą mėn. nedirbo) -1 mėn. – prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime dirbtų dienų skaičių VDU skaičiavimams išdirbto laiko valandomis sk. (arba NDVN jeigu žmogus tą mėn. nedirbo) -1 mėn. – prieš tai buvusio mėnesio, kuris naudojamas VDU skaičiavime dirbtų valandų skaičių Analogiškai pildomos kitos grafos tik jau antrojo ir vėliau trečiojo VDU skaičiavimo mėnesių. Pavyzdžiui, jei už 2018 metų balandžio mėnesį DU jau skaičiuosite sistemoje, tai Jums reikia pildyti informaciją apie kovo, vasario ir sausio mėnesio DU, tam, kad skaičiuojant balandžio mėnesio atostoginius darbuotojui būtų nustatomas teisingas VDU. Teisingai užpildytas failas atrodo taip: 2.3. Importas atliekamas Darbo sutarčių lange paspaudus Veiksmai -> Praėjusių periodų VDU informacijos importavimas 2.4. Paspaudus mygtuką ir pasirinkus importo failą sukuriamas importo procesas masiniuose procesuose. Sistemoje pateikiama informacija apie tai, kur spauskite [Gerai] 2.5. Jei duomenų skaičius nėra didelis, po kelių akimirkų jau galite tikrinti suimportuotus VDU duomenis darbuotojo sutarties skiltyje Kintamųjų reikšmės 2.6. Masinio proceso eigą galite stebėti modulyje Masiniai procesai -> masinių procesų vykdymas sąraše radę Praėjusių periodų VDU informacijos importavimas masinį procesą ir perėję į skiltį Detalės
Skaityti daugiau

Darbuotojo kortelės kūrimas arba importavimas

Darbuotojo kortelės kūrimas. Darbuotojo kortelėje suvedama visa informacija apie darbuotoją: asmens identifikavimo duomenys, išsilavinimas, vertinimai, atsiskaitomosios sąskaitos, priklausantys periodiniai mokėjimai,pridedami kintamieji, kurie vėliau dalyvauja skaičiuojant darbuotojui darbo užmokestį. 1. Darbuotojo kortelė kuriama modulyje Personalas ir atlyginimai skiltyje Darbuotojai paspaudus mygtuką [Naujas] 2. Pagrindinėje darbuotojo kortelės informacijoje nurodoma: Vardas, Antras vardas, Pavardė Asmens kodas. Pagal asmens kodą Gimimo data ir Lytis užpildoma automatiškai Nurodoma Šeimyninė padėtis Iš sąrašo pasirenkama Tautybė bei Pilietybės šalis ir Savivaldybė.  Čia nurodyti savivaldybės duomenys vėliau naudojami teikiant tam tikras ataskaitas. Nurodomas darbuotojo kortelės numeris (neprivaloma) – dažniausiai darbuotojo kortelės numerį sudaro darbuotojo vardo ar pavardės pirmosios raidės bei nuosekliai pagal darbuotojų skaičių einanti numeracija Pagal poreikį pasirinkite darbingumo lygį Iš sąrašo pasirenkamas naudotojas Srityje Banko sąskaitos pridedama darbuotojo atsiskaitomoji sąskaita. Darbuotojo atlyginimas bus pervedamas būtent į čia nurodytą sąskaitą. Srityje Komunikacija nurodykite darbuotojo elektroninį paštą. Būtent pagal šioje vietoje nurodytą elektroninį paštą bus siunčiami darbo užmokesčio lapeliai darbuotojui. Adresų skiltyje pridėkite darbuotojo adresą ir pažymėkite, kad jis pagrindinis paspaudę mygtuką [@nustatyti pagrindiniu] Paspaudę ant žmogaus silueto kortelės viršaus dešniame kampe galėsite pridėti darbuotojo nuotrauką iš kompiuterio duomenų. Užpildę pagrindinę informaciją išsaugokite ją. Kita visa papildoma informacija, nurodyta punktuose 3.3, 3.4 ir 3.5 nėra privaloma ir įtakos Darbo užmokesčio skaičiavimui neturi, tačiau gali būti naudinga. 3. Pridėkite papildomą informaciją apie darbuotoją, perėję į skiltį Papildoma informacija: 3.1. Dokumentų srityje spauskite [Pridėti] ir atsiradusioje eilutėje stulpelyje Dokumento tipas pasirinkite iš sąrašo kokio dokumento infrmaciją pridėsite (Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas ir pan.). Pridedamų dokumentų kiekis neribojamas. Pridėto dokumento eilutėje supildykite atitinkamą informaciją: Dokumento serija, numeris ir t.t. 3.2. Srityje Susiję asmenys paspaudę mygtuką [Pridėti sutuoktinį, vaikus] galite pridėti informaciją apie vaikus, sutuoktinius. 3.3. Srityje Karinė informacija galite užpildyti darbuotojo informaciją apie karines prievoles. 3.4. Srityje Pensija galite pasirinkti darbuotojui priklausančios pensijos tipą. Užpildę informaciją išsaugokite. 4. Skiltyje Kvalifikacija pridėkite informaciją apie darbuotojo Išsilavinimą, Kalbas bei darbo istoriją. 5. Skiltyje Vertinimai galite pridėti informaciją apie atliktus darbuotojo vertinimus 6. Priskirkite darbuotojui kintamuosius iš sąrašo. Pagal priskirtus kintamuosius bus įtakojami darbo užmokesčio skaičiavimai. 6.1. darbuotojo kortelėje pereikite į skiltį Kintamųjų reikšmės ir kintamųjų reikšmių paieškoje spauskite [Naujas] 6.2. Pagal žemiau pateiktą lentelę pasirinkite Jums reikiamą kintąmąjį ir užpildykite kintamojo duomenis. Kintamojo kodas Kintamojo pavadinimas Kam naudojama ? Reikšmė AASP Atskaitingo asmens skolos padengimas DU išmokėjimo sumažinimui Pinigai NDNPD Naudoti darbuotojo NPD GPM skaičiavimui Taip/Ne NPDP NPD pageidaujama suma GPM skaičiavimui Trupmeninis skaičius PKPF Papildomas kaupimas pensijų fonde DU skaičiavimui Taip/Ne PMT Profsąjungos mokesčio tarifas DU skaičiavimui Trupmeninis skaičius SVM Skaičiuoti Vokietijos mokesčius DU skaičiavimui Taip/Ne UM Už maitinimą DU išmokėjimo sumažinimui Pinigai UT Už telefoną DU išmokėjimo sumažinimui Pinigai USV Užsienietis su viza DU skaičiavimui Taip/Ne VTDS Valstybės tarnybos darbo stažas DU skaičiavimui Trupmeninis skaičius 6.3.Pavyzdžiui: jei darbuotojui bus taikomas NPD – kintamojo kortelėje reikšę Kintamasis pasirinkite iš sąrašo Naudoti darbuotojo NPD ir nurodykite nuo kada turi būti taikomas pridėtas kintamasis. 6.4. Pagal poreikį pridėkite visus reikiamus kintamuosiu. Užpildę informaciją išsaugokite. 6.5. Norėdami koreguoti pridėtą kintamąjį, jei jis dar nepanaudotas skaičiavimuose – galite ištrinti jį. Jei kintamasis jau buvo naudotas – kintamojo kortelėje spauskite [Nutraukti kintamojo reikšmės galiojimą] ir atvertoje lentelėje nurodykite iki kada galioja kintamasis. 7. Pridėkite informaciją apie darbuotojui priklausančius Periodinius mokėjimus. 7.1. Pereikite į skiltį Periodiniai mokėjimai ir periodinių mokėjimų paieškoje spauskite [Naujas] 7.2. Periodinio mokėjimo informacijoje nurodykite: Dokumento tipą pasirinkite iš sąrašo Nurodykite periodinio mokėjimo pavadinimą, dokumento numerį bei registracijos datą Gavėjas – iš partnerių sąrašo pasirinkite periodinio mokėjimo gavėją. Būtent čia nurodytam partneriui bus registruojami mokėjimai skaičuojant DU Pasirinkite iš sąrašo atsiskaitymo tipą: Iki nurodytos datos – periodinis mokėjimas bus išskaitomas iki nurodytos datos. Papildomai reiks nurodyti periodinio mokėjimo pabaigos datą Kol bus išmokėta nurodyta suma – periodinis mokėjimas bus išskaitomas kol bus išskaityta visa suma. Papildomai reiks nurodyti periodinio mokėjimo pilną sumą Pastovus – periodinis mokėjimas bus išskaitomas nuolatos. Nurodykite periodinio mokėjimo tipą ir pradžią. Nurodykite procentą ar mokamą sumą, kurią sistema kiekvieną mėnesį turėtų traukti į DU žiniaraštį. Atskaitymo langelyje pasirinkite atskaitymą, kuris turėtų būti DU žiniaraštyje: vykdomasis raštas, draudimas ir pan. Nurodykite prioritetą, paprastai visi vykdomieji raštai turi vienodą prioritetą. Aukštesnis prioritetas suteikiamas alimentų vykdomiesiems raštams, jei darbuotojui reikia daryti atskaitymus pagal kelis vykdomuosius dokumentus. Tokiu atveju alimentams nurodykite 1, o kitiems to darbuotojo vykdomiesiems raštams – 2. Suvedę informaciją kortelę išsaugokite 7.3. Patvirtinkite periodinį mokėjimą spausdami viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti] ir perdionis mokėjimas bus sukurtas 1. Darbuotojų kortelių importas. 1.1 Duomenų importas. Duomenys importuojami Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai -> Importuoti -> Importuoti darbuotojus. Šiuo importu suimportuosite: darbuotojo kortelę, darbuotojo vaikų informaciją (reikalinga mamdienių skaičiavimui), naudotojus. Importui reikalingą užpildyti failą rasite čia  1.2. Atvertoje lentelėje nurodykite: Duomenų failas – pasirinkite užpildytą importo failą Šablonas – jei importuojate pagal mūsų siūlomą importo failą – pasirinkite šabloną Darbuotojų importas Jei importuojate pagal savo importo failą – Šablonas lauką praleiskite ir atlikite savo importo failo laukų susiejimą su sistemos laukais taip kaip tai aprašyta 1.4. punkte. 1.3. Sekančiame lauke nurodykite: * Dokumento lapas  -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys; * Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai; * Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda darbuotojų duomenys; * Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi duomenys. Spauskite [Toliau]. 1.4. Sistemos laukų ir importo failo susiejimas. Šis susiejimas reikalingas tam, kad importuojami Jūsų failo laukai turėtų atitiktį su sistemos laukais. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informacija taip kaip parodyta paveiksle žemiau. Jei pasirinkote mūsų sukurtą šabloną 1.2. punkte – šiame lange tik pasitikrinkite ar laukai susieti būtent taip kaip paveiksle bei ar visoms reikšmėms atlikti reikšmių susiejimai skiltyje Reikšmių susiejimas – paspauskite simbolį ir patikrnkite, ar visos eilutės turi atitiktį. Atributų stulpelio eilutėje Tautybė (o vėliau Savivaldybė ir Pilietybės šalis NPD.) atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai] Pvz.: Atlikę susiejimą duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau] 1.5. Sekančiame lange pasirinkite papildomą informaciją, kurią importuojate. Šiuo atveju tai bus Naudotojų rolės ir grupės, Susiję asmenys bei Komunikacija. Pažymėkite varneles ir spauskite [Toliau] 1.6. Atlikite naudotojo kūrimui reikalingų duomenų susiejimą taip kaip parodyta žemiau ir spauskite [Toliau]. 1.7. Užpildykite susijusių asmenų importui reikalingą informaciją kaip parodyta lange žemiau ir spauskite [Toliau] 1.8. Nurodykite komunikacijos informaciją kaip parodyta paveiskle žemiau ir spauskite [Toliau]. 1.9. Sistemoje prasidės duomenų importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Sėkmingų skaičius – tiek darbuotojų kortelių buvo sukurta sistemoje. Nesėkmingų skaičius – tiek kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų kortelių pateikiamos lentelės baltame fone. Praleistų – tiek kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje. 1.10. Atnaujinę darbuotojų paiešką matysite suimportuotus darbuotojus. Galite kiekvieną peržiūrėti, pakoreguoti pagal poreikį. Taip pat darbuotojo kortelė bus susieta su importo metu sukurtu naudotoju. Periodiniai mokėjimai, jei darbuotojas jų turi, bus importuojami kitoje dalyje.
Skaityti daugiau

Pareigybės kūrimas arba importavimas

Pareigybės kūrimas arba importavimas Prieš pradedant dirbti su Atlyginimų ir personalo moduliu, turite susikurti pareigybes. Pareigybės kūrimas rankiniu būdu: 1. Pareigybės kuriamos Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės spaudžiant [Naujas]. 2. Atvertoje kortelėje nurodoma: Kodas – nurodomas pareigybės kodas Pavadinimas – nurodomas pareigybės pavadinimas Pareigybės kodas – iš sąrašo pasirenkamas pareigybės tipas. Jei pasirenkamas pareigybės tipas Valstybės tarnautojas, atsiranda galimybė nurodyti: pareigybė, pareigybės lygis, kategorija, darbo sritis. Įprastai pasirenkamas pareigybės tipas Kita. Aprašymas – pagal poreikį gali būti nurodomas aprašymas Profesijų klasifikatoriaus kodas – iš sąrašo pasirenkamas pareigybės kodas. Pagal čia nurodytą kodą įrašomas kodas generuojant 1-SD pranešimą. Pareigybių kiekis – nurodomas galimas darbuotojų, dirbančių pagal šią pareigybę skaičius. Jei nurodysite čia 1, tai registruodami darbo sutartį antram šios pareigybės darbuotojui, pateikiamame pareigybių sąraše būtent šios pareigybės pridėti nebebus galima. Pareigybių importas Turime galimybę reikiamas pareigybes suimportuoti t.y. užpildžius excel failą ir susiejus sistemos laukus su failo laukais importo metu – pareigybės į sistemą bus sukeltos kelių mygtukų paspaudimu. 1. Norėdami suimportuoti pareigybes, pirmiausia turite užpildyti excel failą, kurį rasite čia . Galite naudoti ir savo turimą excel failą (gal Jūsų prieš tai naudota sistema suteikia galimybę išsiimportuoti pareigybes), tik tada būtina tinkamai susieti turimo failo laukus su erpo laukais importo metu. 2. Pareigybių importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės -> Veiksmai -> Importuoti pareigybes -> Konfigūruoti importą. 3. Atveroje lentelėje pridedamas importo failas. Jei siūlomo failo nemodifikavote, tuomet pasirinkite skiltyje Šablonas Pareigybių importas. Šiame šablone bus išsaugotas standartinis laukųs susiejimas, todėl susieti failo ir sistemos laukų Jums nebereikės. Spauskite [Toliau] 4. Nurodykite duomenų lapą, antraštės eilutė, duomenų pradžios ir pabaigos eilutes (įprsatai sistema parenka automatiškai) ir spauskite [Toliau] 5. Jei 3 punkte pasirinkote jau sukurtą šabloną – čia nieko daryti nebereikia, tik pasitikrinti ir spausti [Toliau]. Jei importo failą modifikavote ir nepasirinkote šablono – susiekite sistemos ir failo laukus kaip kad parodyta paveiksle ir spauskite [Toliau]. 6. Prasidės importas, o jo pabaigoje matysite rezultatus. Pareigybės suimportuotos.
Skaityti daugiau

Padalinio kūrimas

Padalinio kūrimas. Sistemoje padaliniai reikalingi sudarant darbo sutartis, pildant kitus su darbo užmokesčio skaičiavimu susijusius dokumentus. Pagal padalinį vėliau patogu filtruoti, grupuoti ar rūšiuoti darbo užmokesčio duomenis. Sistemoje patogu susikurti padalinius analogiškus padaliniams, patvirtintiems įmonės struktūroje. 1. Padaliniai kuriami Personalas ir atlyginimai -> Padaliniai spaudžiant [Sukurti padalinį] arba [Naujas]. 2. Atvertoje padalinio kortelėje nurodoma: Padalinio kodas – pagal nuoseklumą padaliniui nurodomas kodas Pavadinimas – nurodomas padalinio pavadinimas Tipas – pasirenkamas tipas iš sąrašo. Įsteigimo data ir įsteigimo pagrindas – jei padalinys turi tokius duomenis – nurodykite juos, jei ne – nurodykite fiktyvius (pvz.: įmonės steigimo data, o pagrindas – RC patvirtinti įmonės nuostatai). Nurodykite pagal poreikį aprašymą, komunikacijas. 3. Užpildžius informacija išsaugoma paspaudus viršuje esantį mygtuką [Saugoti] arba [Saugoti ir uždaryti] jei norite užverti langą. 4. Sukurtas padalinys bus matomas padalinių sąraše arba padalinių medyje. 5. Jei yra poreikis struktūrizuoti padalinisu ir sukurti žemesnio lygio padalinį – padalinių medyje pažymėkite sukurtą padalinį varnele ir spauskite [Sukurti padalinį] 6. Supildžius padalinio kortelės duomenis ir išsaugojus – matysite žemesnio lygio sukurtą padalinį medyje
Skaityti daugiau

Partnerių importas

Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti excel failo importo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui. 1. Partnerių importas. Keliant partnerius į sistemą užpildomas importo excel failas. Vėliau užpildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus. PASTABA: likučių kėlimui neprivaloma banko sąskaitos informacija, tačiau ją labai patogu susikelti importo metu. Jei banko sąskaitų informaciją nuspręsite susivesti rankiniu būdu vėliau – tuomet importo faile nepildykite banko informacijos laukų ir importo metu Susijusių objektų lentelėje nužymėkite varnelę ir nuo Banko sąskaitos. 1.1. Importuojant partnerius į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite  . Teisingai užpildytas importo failas atrodo taip: Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau. 1.2. Importo failo kėlimas į sistemą. Sistemoje atverkite partnerių sąrašo langą Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Importuoti]. 1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite užpildytą partnerių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks). Spauskite  [Toliau]  Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Partnerių kortelių importas ir spauskite  [Toliau]  1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite: • Dokumento lapas Partnerių kortelės -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys; • Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai; • Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda partnerių duomenys; • Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi partnerių duomenys. Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną – sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 1.14  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną – susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose. 1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau: Tipas – partnerio tipas (įmonė ar privatus asmuo) Statusas – jei partneris likviduotas – statusas turi būti neaktyvus PVM mokėtojo kodas – partnerio PVM mokėtojo kodas Partnerio globali grupė – galimas reikšmes rasite sistemoje atvėrę partnerio kortelę srityje Globalios grupės. Numeris – nurodomas partnerio numeris Kodas – nurodomas partnerio kodas Detalesnę informaciją apie siejamus laukus galite rasti importo excel failo lape Aprašymas. 1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai] 1.7. Atributų stulpelio eilutėje Statusas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai] 1.8. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau] 1.9. Atvertoje lentelėje atitinkamai nuo keliamos informacijos nužymėkite varneles: Komunikacijos, Santykių tipas ir Klientų grupės. Jei nekeliate banko sąskaitų informacijos – nužymėkite reikšmę ir nuo čia. Spauskite [Toliau] 1.10. Pašto adresų susiejimo lange atlikite žymėjimus kaip parodyta žemiau 1.11. Atributų stulpelio eilutėje Šalis atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. 1.12. Banko informacijos susiejimo lange susiekite sistemos ir importo failo laukus kaip parodyta paveiksle žemiau 1.13. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]. 1.14. Sistemoje prasidės partnerių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus. Sėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių buvo sukurta sistemoje. Nesėkmingų skaičius – tiek partnerių kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių kortelių pateikiamos lentelės baltame fone. Praleistų – tiek partnerių kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.   SVARBU: Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai. Jei importas nepavyko – pakoreguokite pagal sistemos pateiktas pastabas failą ir importuokite iš naujo. Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) partnerių kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti partneriai (tikrinimas vyksta pagal Partnerio kodą). Jei pakoreguosite faile jau importuotą partnerį – jis bus importuotas nauju įrašu, todėl esant poreikiui koreguoti importuotus partnerius – tai atlikti reikia sistemoje, atitinkamoje partnerio kortelėje.
Skaityti daugiau

Sąskaitų plano koregavimas/importas.Tipų koregavimas/papildymas

Sąskaitų plano koregavimas/importas. Sąskaitų tipų koregavimas. Jei Jūsų turimas sąskaitų planas panašus į rekomendacinį ir  jį reikia papildyti keliomis sąskaitomis, tokiu atveju sąskaitų planą galite koreguoti sistemoje. Jei sąskaitų planai skiriasi iš esmės – rekomenduojame importuoti naują sąskaitų planą į sistemą. Pakoregavus ar suimportavus sąskaitų planą būtina pakoreguoti/papildyti sąskaitų tipus. Sąskaitų plano koregavimas Sąskaitų plano importas Sąskaitų tipų koregavimas/papildymas
Skaityti daugiau

Ilgalaikio turto likučių kėlimas

BSS Buhalterija startas: Ilgalaikio turto importas Ilgalaikio turto likučiai – tai Jūsų įmonėje apskaitomo Ilgalaikio turto kortelės su visa privaloma informacija. Likučių kėlimo data dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Norint susikelti ilgalaikio turto likučius pirmiausia reikia susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto korteles ir tada susikurti arba susiimportuoti Ilgalaikio turto operacijas, kurių metu bus užregistruotos Ilgalaikio turto įsigijimo ir sukaupto nusidėvėjimo vertės. Prieš pradedant kelti likučius Rankinis likučių kėlimas Likučių kėlimas importuojant Pasitikrinkite 
Skaityti daugiau

Atsargų likučių įkėlimas

BSS Buhalterija startas: Sandėlio likučių importas Atsargų likučių įkėlimas Sandėlis – tai Jūsų įmonėje esančios atsargos (trumpalaikis turtas). Tai dažniausiai 20xx sąskaitų plano sąskaitoje esantys likučiai. Likučių kėlimo datą dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 07 01, tai likučių kėlimo data bus 2017  06 30). Likučius galima kelti rankiškai kuriant operacijas sistemoje arba automatiškai – pildant importo failą ir keliant jį  į sistemą. Prieš pradedant kelti likučius Rankinis likučių kėlimas Likučių kėlimas importuojant Pasitikrinkite
Skaityti daugiau

Skolų likučių kėlimas

BSS Buhalterija startas: Skolų importas Skolų likučiai tai Jūsų įmonės didžiosios knygos skolinėse sąskaitose esantys likučiai. Tai dažniausiai 24xxx ir 44xxx sąskaitų plano klasių likučiai sugrupuoti pagal partnerius ir kitas įmonėje naudojamas detalizacijas. Šiems likučiams kėlimo metu automatiškai sukuriamos mokėtinos arba gautinos sumos. Likučių kėlimo data dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Likučius galima kelti rankiniu būdu kuriant operacijas sistemoje arba importuojant – pildant importo failą ir keliant jį  į sistemą. Prieš pradedant kelti likučius Rankinis likučių įkėlimas Likučių įkėlimas importuojant Pasitikrinkite
Skaityti daugiau

Kitų didžiosios knygos sąskaitų likučių kėlimas

Kitos DK sąskaitos – tai visi kiti likučiai, kurie nebuvo įkelti keliant Skolas, Ilgalaikį turtą, atsargas, banko/kasų likučius ar atskaitingų asmenų skolas. Šiems likučiams nekuriamos mokėtinos/gautinos sumos. Kiekvienos sąskaitos likučio įkėlimui kuriama buhalterinė pažyma. Likučių kėlimas importuojant  Rankinis likučių kėlimas Pasitikrinkite
Skaityti daugiau

Atskaitingų asmenų likučių kėlimas

Atskaitingų asmenų likučių kėlimas. Atskaitingų asmenų skolos – tai įmonės skola darbuotojui arba darbuotojo skola įmonei. Prieš keliant likučius, sistemoje turi būti sukurti atskaitingi asmenys. Skolos likutis įkeliamas rankiniu būdu kuriant pinigų išmokėjimo arba pinigų gavimo kvitą. Prieš pradedant kelti likučius Rankinis likučių kėlimas Pasitikrinkite
Skaityti daugiau

Banko ar kasos likučių įkėlimas

Banko ar kasos likučiai – tai Jūsų įmonėje turimų piniginių lėšų likučiai. Likučių kėlimo datą dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 11 01, tai likučių kėlimo data bus 2017 10 31). Norint susikelti Banko ar kasos likučius – pirmiausia sistemoje reikia sukurti banko sąskaitas ar kasas, kurių likučius planuojama kelti. Likučiai keliami sukuriant atitinkamas operacijas banke ar kasoje. Banko ar kasų likučių kėlimas atliekamas rankiškai. Prieš pradedant kelti likučius Rankinis likučių įkėlimas Pasitikrinkite
Skaityti daugiau

Kaip pradėti darbą su BSS Personalas ir atlyginimai?

1. Užpildykite duomenų failą, reikalingą duomenų importui. Jį galite parsisiųsti čia arba Jums jį pateiks BSS konsultantas. Pildykite tik tas sritis, kurių duomenis norite importuoti (pavyzdžiui: jei nenorite, kad būtų suimportuoti naudotojai – nepildykite skilties Naudotojai). Jei kiltų klausimų pildant – kreipkitės į BSS konsultantus (kontaktai čia), jie mielai Jums padės. 2. Jūsų pateikti duomenys bus suimportuoti į sistemą. Po importo BSS Personalas ir atlyginimai rasite šiuos duomenis (jei užpildėte reikiamą informaciją): Padaliniai, Pareigybės, Darbuotojai (kartu suimportuojama darbuotojo komunikacijų, adresų informacija, taip pat informacija apie auginamus vaikus (pagal tai nustatoma ar darbuotojui priklauso papildomos poilsio dienos)), Naudotojai, Darbo sutartys, Atostogų likučiai, VDU informacija (reikalinga skaičiuojant Atostoginius, ligos išmokas ir kita, kur naudojamas darbuotojo VDU),  Kintamieji darbo sutartyje (dažniausiai tai būna nustatyto atlyginimo reikšmė, avanso suma (jei avansas mokamas)),  Periodiniai mokėjimai (informacija apie darbuotojo turimus vykdomus raštus, Gyvybės draudimo ir pensijų įmokas ir pan.). 3. Pasitikrinkite suimportuotus duomenis ir patvirtinkite Darbo sutartis (atvėrus darbo sutartį mygtukas [Patvirtinti priėmimą į darbą]). 4. Suimportuokite iš SODRA darbuotojo Pensijų kaupimo procentų informaciją. Kaip tai padaryti instrukciją rasite čia.   Visi reikiami duomenys startui suvesti toliau skaičiuojamas einamojo mėnesio DU: 5. Mėnesio eigoje pildykite darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kt. informacija. Tam tikslui yra kuriamos Personalo operacijos. Jei naudojate BSS DVS – didžioji dalis informacijos bus automatiškai sukurta dokumentų registravimo DVS’e metu (įvairių tipų atostogos, papildomas poilsio laikas, komandiruotės, darbas poilsio dieną ir pan.). Kaip susikurti dokumento šabloną, kurį registruojant būtų kuriama reikiama personalo operacija instrukciją rasite čia. Taip pat Jums bus reikalinga ir instrukcija apie tai, kaip susikonfigūruoti, kad registruojant atostogų trumpinimo arba atšaukimo faktą būtų automatiškai pakoreguojama ir Personalo operacija (skaitykite čia). Jei BSS DVS nenaudojate – personalo operacijas galite importuoti. Galimi Personalo operacijų importai (paspaudę ant reikiamo būsite nukreipti į importo instrukciją): * Atostogų importas * Komandiruočių importas * Kitų personalo operacijų importas Arba susivesti jas rankiniu būdu. Kaip tai atlikti rasite čia. 6. Suimportuokite iš SODRA einamo mėnesio nedarbingumo informaciją. Instrukciją rasite čia. 7. Užpildykite ir uždarykite tabelius, jei pradėjote dirbti su BSS Personalas ir atlyginimai ne nuo skaičiuojamo mėnesio pradžios. Standartiškai tabeliai pildosi naktinio masinio proceso metu, kur užpildoma sekanti diena ir prieš Darbo užmokesčio skaičiavimą lieka juos tik uždaryti. 8. Skaičiuokite darbo užmokestį. Tai galite padaryti visiems darbuotojam vieno mygtuko paspaudimu. Detaliau kaip skaičiuoti darbo užmokestį rasite čia. 9. Išmokėkite priskaitytą DU, mokesčius. Norimas mokėti sumas lengvai surinksite filtrų pagalba (instrukcija čia). O kaip atlikti mokėjimus rasite čia. 10. Išsiųskite sumas apskaitai į Didžiąją knygą t.y. užregistruokite sumas atitinkamose sąskaitų plano sąskaitose. Kaip tai atlikti rasite 8 punkte nurodytoje instrukcijoje. 11. Na o jei apskaitą vedate kitoje sistemoje, kaip susirinkti perkėlimui reikiamus duomenis rasite čia.
Skaityti daugiau