Kaip pradėti?

Išbandyti

Kaip pradėti darbą su BSS Dokumentų valdymo sistema?
Informacija atnaujinama
Kaip pradėti darbą su BSS Personalas ir atlyginimai?

 

BSS Personalas ir atlyginimai skirta darbo užmokesčio skaičiavimui. Darbo pradžiai reikalingi duomenys suimportuojami iš Jūsų užpildyto failo. Toliau tvirtinamos darbo sutartys. Iš SODRA suimportuojama tokia informacija kaip pensijų kaupimo procentas, nedarbingumo informacija, fiksuojami einamojo mėnesio nukrypimai nuo grafikų registruojant dokumentus DVS’e arba kuriant įrašus rankiniu būdu. Uždaromi tabeliai, skaičiuojamas Darbo užmokestis kelių mygtukų paspaudimu, išmokamas atlyginimas darbuotojams ir galiausiai visa informacija užregistruojama Didžiojioje knygoje sukuriant reikiamus apskaitos įrašus. Detalesnė informacija pateikta žemiau.

1. Užpildykite duomenų failą, reikalingą duomenų importui. Jį galite parsisiųsti čia arba Jums jį pateiks BSS konsultantas. Pildykite tik tas sritis, kurių duomenis norite importuoti (pavyzdžiui: jei nenorite, kad būtų suimportuoti naudotojai – nepildykite skilties Naudotojai). Jei kiltų klausimų pildant – kreipkitės į BSS konsultantus (kontaktai čia), jie mielai Jums padės.

2. Jūsų pateikti duomenys bus suimportuoti į sistemą. Po importo BSS Personalas ir atlyginimai rasite šiuos duomenis (jei užpildėte reikiamą informaciją): Padaliniai, Pareigybės, Darbuotojai (kartu suimportuojama darbuotojo komunikacijų, adresų informacija, taip pat informacija apie auginamus vaikus (pagal tai nustatoma ar darbuotojui priklauso papildomos poilsio dienos)), Naudotojai, Darbo sutartys, Atostogų likučiai, VDU informacija (reikalinga skaičiuojant Atostoginius, ligos išmokas ir kita, kur naudojamas darbuotojo VDU),  Kintamieji darbo sutartyje (dažniausiai tai būna nustatyto atlyginimo reikšmė, avanso suma (jei avansas mokamas)),  Periodiniai mokėjimai (informacija apie darbuotojo turimus vykdomus raštus, Gyvybės draudimo ir pensijų įmokas ir pan.).

3. Pasitikrinkite suimportuotus duomenis ir patvirtinkite Darbo sutartis (atvėrus darbo sutartį mygtukas [Patvirtinti priėmimą į darbą]).
4. Suimportuokite iš SODRA darbuotojo Pensijų kaupimo procentų informaciją. Kaip tai padaryti instrukciją rasite čia.

 

Visi reikiami duomenys darbo pradžiai suvesti, toliau skaičiuojamas einamojo mėnesio DU:
5. Mėnesio eigoje pildykite darbuotojų atostogų, komandiruočių ir kt. informacija. Tam tikslui yra kuriamos Personalo operacijos. Jei naudojate BSS DVS – didžioji dalis informacijos bus automatiškai sukurta dokumentų registravimo DVS’e metu (įvairių tipų atostogos, papildomas poilsio laikas, komandiruotės, darbas poilsio dieną ir pan.). Kaip susikurti dokumento šabloną, kurį registruojant būtų kuriama reikiama personalo operacija instrukciją rasite čia. Taip pat Jums bus reikalinga ir instrukcija apie tai, kaip susikonfigūruoti, kad registruojant atostogų trumpinimo arba atšaukimo faktą būtų automatiškai pakoreguojama ir Personalo operacija (skaitykite čia).
Jei BSS DVS nenaudojate – personalo operacijas galite importuoti. Galimi Personalo operacijų importai (paspaudę ant reikiamo būsite nukreipti į importo instrukciją):
* Atostogų importas
* Komandiruočių importas
* Kitų personalo operacijų importas
Arba susivesti jas rankiniu būdu. Kaip tai atlikti rasite čia.

6. Suimportuokite iš SODRA einamo mėnesio nedarbingumo informaciją. Instrukciją rasite čia.

7. Užpildykite ir uždarykite tabelius, jei pradėjote dirbti su BSS Personalas ir atlyginimai ne nuo skaičiuojamo mėnesio pradžios. Standartiškai tabeliai pildosi naktinio masinio proceso metu, kur užpildoma sekanti diena ir prieš Darbo užmokesčio skaičiavimą lieka juos tik uždaryti.

8. Skaičiuokite darbo užmokestį. Tai galite padaryti visiems darbuotojam vieno mygtuko paspaudimu. Detaliau kaip skaičiuoti darbo užmokestį rasite čia.

9. Išmokėkite priskaitytą DU, mokesčius. Norimas mokėti sumas lengvai surinksite filtrų pagalba (instrukcija čia). O kaip atlikti mokėjimus rasite čia.

10. Išsiųskite sumas apskaitai į Didžiąją knygą t.y. užregistruokite sumas atitinkamose sąskaitų plano sąskaitose. Kaip tai atlikti rasite 8 punkte nurodytoje instrukcijoje.

11. Na o jei apskaitą vedate kitoje sistemoje, kaip susirinkti perkėlimui reikiamus duomenis rasite čia.

Kaip pradėti darbą su BSS Buhalterija?

BSS Buhalterija apima kelis modulius: Pirkimai ir Pardavimai, Mokėjimai, Sandėlis, Turtas. Prieš pradedant einamuosius darbus pirmiausia peržiūrimas ir pagal poreikį paredaguojamas sąskaitų planas, suimportuojami arba sukuriami statiniai duomenys (tokie kaip Banko sąskaitos, Sandėliai, Partneriai, Produktai pan.) ir galiausiai suimportuojami Didžiosios knygos likučiai (Skolos, Atsargų likučiai, Kiti Didžiosios knygos likučiai ir pan.). Žemiau rasite kaip nuosekliai atlikti visus žingsnius, kad darbo pradžia su BSS ERP būtų kuo sklandesnė.
1. Statiniai duomenys:
1.1. BSS Buhalterija yra integruotas rekomenduojamas sąskaitų planas (Apskaita -> sąskaitų planas). Visos likučių kėlimo detalios sąskaitų plano sąskaitos yra sukonfigūruotos pagal sistemoje esantį sąskaitų planą. Jeigu Jūsų įmonės sąskaitų planas yra detalesnis ar kitoks nei rekomenduojamas, paredaguokite jį. Kaip tai atlikti rasite instrukcijoje čia. Jei sąskaitų planas skiriasi gana stipriai – tada geriau suimportuokite jį. Kaip tai padaryti rasite čia. Jei sąskaitų planas buvo redaguotas – Jums reiks papildyti sąskaitų plano tipus – taisyklių rinkinius, pagal kuriuos išrenkamos reikiamos sąskaitų plano sąskaitos. Kaip tai padaryti rasite čia.
1.2. Toliau sukuriama arba suimportuojama likučių kėlimui reikalinga informacija:
1.2.1. Susikurkite banko sąskaitas/kasas, kuriose vyksta piniginių lėšų judėjimas. Instrukcija kūrimui čia.
1.2.2. Susikurkite sandėlio vietas, kuriose bus apskaitomi prekių likučiai – instrukcija čia, bei susikurkite Ilgalaikio turto vietas, kuriose bus apskaitomi Ilgalaikio turto likučiai – instrukcija čia. Jums taip pat dar bus reikalingi už prekes ar Ilgalaikį turtą atsakingi asmenys. Tam tikslui reiks susikurti darbuotojus. Kaip susikurti darbuotoją rasite instrukcijos 1 -2 punkte (banko informacija nėra būtina).
1.2.3. Skolų importui bus reikalinga partnerių informacija. Kaip atliekamas partnerių importas aprašymą rasite čia.
1.2.4. Prekių likučiams importuoti bus reikalingos produktų kortelės. Kaip suimportuoti produktų korteles aprašymą rasite čia.
Tiek duomenų pakanka, kad toliau sėkmingai susikeltumėte likučius

2. Likučių kėlimas. Eiliškumas nėra svarbus, galite kelti likučius Jums tinkančia tvarka
2.1. Skolų likučių sukėlimas. Aprašymą rasite čia. Aišku jei skolų nėra daug – galite jas kelti rankiniu būdu – aprašymas čia.
2.2. Sandėlio likučių kėlimas. Detalų aprašymą rasite čia. Galimas ir rankiniu būdu atliekamas prekių likučių kėlimas – kaip tai daryti skaitykite čia.
2.3. Ilgalaikio turto likučių kėlimas. Pirmiausia suimportuokite ilgalaikio turto korteles pagal instrukciją, kurią rasite čia. Toliau importuokite ilgalaikio turto likučių informaciją pagal instrukciją čia.
2.4. Kitų didžiosios knygos likučių kėlimas. Galite likučius importuoti – instrukcija čia. Arba jei likučių nedaug – kelti juos rankiniu būdu pagal instrukciją čia.

Likučių kėlimas ir aplinkos ruošimas darbui su BSS Buhalterija baigtas, toliau registruojamos einamojo laikotarpio operacijos
3. Registruojami pirkimai (instrukcija čia) ir pardavimai (instrukcija čia). Jie taip pat gali būti importuojami – instrukcija čia.
4. Atliekami mokėjimai kuriant mokėjimo nurodymus (aprašymas čia), registruojami pinigų gavimai ar išmokėjimai banko sąskaitoje (instrukcija čia). Taip pat galimas mokėjimų importas tiesiai iš banko sistemos (instrukcija čia).
5. Atliekamos prekių judėjimo operacijos: nurašymai, perdavimai, perkėlimai. Dar daugiau sandėlio valdymo instrukcijų čia
6. Registruojamos ilgalaikio turto pirkimo, nurašymo, perdavimo, pardavimo operacijos. Ilgalaikio turto valdymo Instrukcijas rasite čia.

Dar daugiau instrukcijų, kaip BSS Buhalterija užregistruoti įvairiausius apskaitos įvykius rasite mūsų naudotojo vadove čia

Kaip pradėti darbą su BSS Nekilnojamu turto valdymu?
Informacija atnaujinama
Kaip pradėti darbą su BSS Prekybos valdymu?
Informacija atnaujinama