Skolų likučių kėlimas rankiniu būdu

Rankinis skolų likučių kėlimas. Sistemoje rankinis skolų kėlimas atliekamas tada, kai skolų turite nedaug. Rankiniu būdu skolos keliamos kuriant buhalterines pažymas. 1 buhalterinė pažyma = 1 tiekėjo skola.

1. Buhalterinės pažymos kūrimas. Buhalterinės pažymos kuriamos modulyje Apskaita-> Buhalterinės pažymos. Buhalterinių pažymų lange spauskite [Naujas]. Atversite buhalterinės pažymos pildymo langą.
1.1. Užpildykite pagrindinės informacijos laukus:
• Dokumento numeris – nurodomas dokumento numeris. Nenurodžius sistema suteiks automatiškai.
• Dokumento data – buhalterinės pažymos data tai Jūsų apskaitos likučių kėlimo data. Tai dažniausiai būna paskutinė prieš einamąjį laikotarpį esanti diena (pavyzdžiui, einamųjų operacijų registravimą sistemoje pradėsite 2017 07 01, tai likučių data bus 2017 06 30).
• Apmokėti iki – nurodykite skolos apmokėjimo terminą
• Suma – nurodoma skolos suma
• Valiuta – nurodoma valiuta
• Buhalterinės pažymos tipas – nurodomas buhalterinės pažymos tipas. Jei nurodysite Gautinos sumos likučio įkėlimas – keliamas likutis bus registruojama po Debetu (mums skolingi), jei nurodysite Mokėtinos sumos likučio įkėlimas – keliamas likutis bus registruojama po Kreditu (mes skolingi). Pagal šį lauką sistemoje automatiškai parenkama korespondencija likučių kėlimui.
• Aprašymas – trumpai aprašykite nurodydami Buhalterinės pažymos kūrimo priežastį pvz.: likučio kėlimas. Užpildžius informaciją pažyma išsaugoma paspaudus viršuje mygtuką [Saugoti]. Teisingai užpildyta buhalterinė pažyma atrodo taip:
1.1.1
1.2. Pridėkite skolos sąskaitą. Skolos sąskaita reikalinga tam, kad tvirtinimo metu būtų išrenkama reikiama DK sąskaita į kurią bus įkeliamas likutis. Taip pat būtina pridėti Partnerį (taip pat galima pridėti Sutartį, Projektą ir pan.). Tam, kad pridėtumėte reikiamą detalizacijų informaciją eikite Sumų detalizacijos -> Atidaryti detales ir apatinėje lentelėje pridėkite norimas detales bei jų reikšmes.
ę

1.3. Išsaugokite buhalterinę pažymą paspausdami viršuje [Saugoti].
1.4. Pridėkite skolos sąskaitą. Skolos sąskaita reikalinga tam, kad tvirtinimo metu būtų išrenkama reikiama DK sąskaita į kurią bus įkeliamas likutis. Pagrindinėje informacijoje pasirinkite skiltį Sumų detalizacijos ir spauskite [Atidaryti detales].
1.3.1.
Atvėrus detales apatinėje lentelėje spauskite [Pridėti]. Atsiradusioje naujoje eilutėje ties stulpeliu Tipas iš sąrašo pasirinkite Skolos sąskaita, ir stulpelyje Pavadinimas pasirinkite konkrečia sąskaitų plano sąskaitą į kurią kelsite likutį ir spauskite viršuje [Saugoti ir uždaryti]
1.3.2.
Išsaugokite buhalterinę pažymą.
Kuriant kitą likučių kėlimo pažymą galima naudotis funkcija Išsaugoti kaip. Jos pagalba bus sukurta analogiška buhalterinė pažyma, beliks tik pakeisti sumą, susijusiuose objektuose partnerį ir jei reikia Skolos sąskaitą detalėse.

2. Buhalterinių pažymų tvirtinimas. Buhalterinių pažymų statusas bus Naujas, taigi galėsite jas peržiūrėti ir pagal poreikį pasikoreguoti. Įsitikinus, kad visos pažymos teisingos – patvirtinkite jas.

2.1. Masinis tvirtinimas.  Prieš tvirtinant pažymas masiškai - pirmiausia rekomenduojame pabandyti patvirtinti vieną buhalterinę pažymą ir įsitikinti, kad iš karto parenkama reikiama korespondencija ir  kad visos reikaimos detalizacijos užpildytos. Sėkmingai patvirtinus pažymą - tvirtinkite likusias masiškai. Buhalterinių pažymų lange spauskite [Patvirtinti kelis].

1.2.7.

Atsidariusiame lange pažymėkite viršutinėje lentelėje pažymas, kurias norite patvirtinti ir spauskite [Pasirinkti], pažymos bus perkeltos į apatinę lentelę. Tada paspauskite [Gerai].

1.2.8.

Sistemoje bus pateiktas užklausimas ar tikrai norite patvirtinti pažymas, pasirinkite [Taip].
Prasidės buhalterinių pažymų tvirtinimo procesas. Jei pažymų skaičius didelis – tvirtinimas gali užtrukti iki keliolikos minučių, todėl rezultatą rekomenduojame tikrinti tik po protingo laiko. Patvirtinus pažymas jų statusas taps Patvirtinta ir o skiltyje Ūkinės operacijos Nr. atsiras nuoroda į apskaitoje užregistruotą įrašą.

33 SVARBU. Jei Buhalterinės pažymos statusas yra patvirtinta, bet stulpelyje Ūkinės operacijos Nr nėra nuorodos į susikūrusį apskaitos įrašą - tuomet buhalterinė pažyma neturi privalomų detalizacijų, dėl kurių nepavyko Buhalterinės pažymos patvirtinti į apskaitą. Tokiu atveju turite Stornuoti tokią likučių kėlimo pažymą ir sukūrus ją iš naujo teisingai patvirtinti. Dažniausios tokių situacijų klaidos: nepridėta skolos sąskaita, nepridėtas partneris.
naujas

2.2. Rankinis buhalterinių pažymų tvirtinimas. Atliekamas buhalterinių pažymų sąraše ir paspaudus [Patvirtinti]. Tvirtinimo metu matysite automatiškai sistemos parinktą korespondenciją. Jei yra poreikis pasikoreguoti korespondenciją – nuimkite varnelę nuo pasirinkimo Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.

1.2.10

Tada atsiradusiame stulpelyje Sąskaitos numeris galėsite įsirašyti reikiamą DK sąskaitą (paieška pagal DK sąskaitos įvestą fragmentą laukelyje įvyks tada, kai pelyte pažymėsite kokį nors kitą eilutės lauką)

1.2.11
3. Galimos klaidos.
Tvirtinant buhalterines pažymas gali trūkti privalomų detalizacijų (pavyzdžiui - nepridėjote partnerio).
3.1. Trūkstamą detalizaciją matysite tvirtindami pažymą korespondencijų lange. Bandant patvirtinti pažymą be privalomos detalizacijos sistemoje bus pateikiamas pranešimas
Screenshot_4
3.2. Gavę tokį klaidos pranešimą spauskite jame [Gerai] ir nuimkite varnelę [Sugrupuoti pagal DK sąskaitas]
Screenshot_5
3.3. Korespondencija bus išskleista. Eilutė, kurioje yra trūkstama detalizacija bus raudomos spalvos. Išskleiskte jos detales papsaudę + simbolį. Matysite trūkstamą detalizaciją.
Screenshot_7
3.4. Tokiu atveju turite grįžti į pažymą, pridėti trūkstamą informaciją ten ir tvirtinti pažymą iš naujo.