Ilgalaikio turto vietų kūrimas

Ilgalaikio turto vietų kūrimas. Ilgalaikio turto vietos identifikuoja fizinę turto buvimo vietą.
1. Ilgalaikio turto vieta nustatoma Ilgalaikio turto (toliau - IT) kortelėje (IT naudojimo vieta), bus reikalinga registruojant IT likučius arba importuojant IT likučius, taip pat vieta naudojama IT operacijose. IT sąraše naudojantis vietų filtru galima lengvai surasti reikiamą IT – filtruoti stambesniu lygiu, pvz. pastato, tada filtruoti smulkesniais lygiais. Ilgalaikio turto vietos yra naudojamos nusakyti kur yra naudojamas (eksploatuojamas) kiekvienas organizacijai priklausantis IT. Kiekvienas Ilgalaikio turto vienetas turi turėti paskirtą vietą.

2.Pagrindinės IT vietos informacijos suvedimas.  IT vietų kūrimas atliekamas modulyje Ilgalaikis turtas->Vietos. IT vietų paieškos lange aktyvuokite pagrindinį „Portfelį“ spauskite mygtuką [Pridėti vietą]. Susikurs hierarchiniu požiūriu žemesnio (smulkesnio) lygmens vieta. Jei naujame įraše dar kartą pridėsite vietą, susikurs dar smulkesnio lygio vieta. Suveskite privalomus laukus: Nurodykite vietos kodą pvz. ADM01; Nurodykite vietos pavadinimą; nurodykite Tipą, rekomenduojame Registracijos ir suveskite pilną adreso informaciją. Laukelis Aktyvi vieta užsideda automatiškai.
2.1.1.

3. IT vietų išsaugojimas/pašalinimas. Išsaugokite suvestą IT vietų informaciją – spauskite mygtuką [Saugoti]. Jei reikia pašalinti suvestą informaciją – spauskite mygtuką [Trinti]. Ilgalaikio turto vietų koregavimas galimas tik tol, kol joje nebuvo užregistruota nei viena Ilgalaikio turto operacija. Užregistravus bent vieną operaciją, net ją ir stornavus, vietos trinti nebegalima, nes jos informacija jau naudojama sistemos įrašuose. Tokiu atveju, jei nebeplanuojate vietos naudoti, pagrindinėje informacijoje nužymėkite varnelę ties pasirinkimu Aktyvi vieta. Tada pasirenkant vietą operacijose šios vietos pasirinkimo sąraše nebebus.