Išmokėjimų filtravimas DU mokėtinose sumose

Išmokėjimų filtravimas DU mokėtinose sumose. Atlikus įvairius skaičiavimus DU žiniaraščiuose, mokėtinos sumos darbuotojams ar kitiems subjektams (VMI, SODRA, Anstoliamas ir pan.) sukrenta į DU mokėtinas sumas. Iš ten atliekami mokėjimai įvairiais kanalais. Čia esančias mokėtinas sumas yra galimybė filtruoti, taip identifikuojant konkrečius mokėjimus, kuriuos norite atlikti. Mokėtinų sumų paieškoje sumos yra grupuojamos pagal Gavėją. Atvėrus konkretaus gavėjo mokėtiną sumą gali būti kelių laikotarpių ir įvairių išmokėjimų (atostoginių, komandiruočių ir pan.) neapmokėtos sumos, todėl kartais reikalinga išfiltruoti labai konkrečias mokėtinas sumas, kurias norite apmokėti
1. Konkretaus laikotarpio mokėtinų sumų filtravimas. Situacija: Jums reikia apmokėti 07 mėnesio neapmokėtas skolas. DU mokėtinų sumų paieškoje prisidėkite filtrą Žiniaraščio eilutės laikotarpis. Čia nurodoma norimo apmokėti mėnesio 1 diena. Paieškoje Jums bus pateiktos tik tos nesumokėtos skolos, kurios buvo apskaičiuotos 07 mėn.
Screenshot_12
Norėdami įsitikinti galite atverti kelias eilutes, matysite, kad mokėtinų sumų paieškoje pateikiamos tik filtrą atitinkančios sumos.
Screenshot_13
Screenshot_14
Apmokėjimą atlikite įprastai pažymėję sumas ir pasirinkę paieškoje funkciją [Kurti mokėjimų nurodymus] bei pasirinkę reikiamą kanalą. Į mokėjimą bus įtrauktos tik lange išfiltruotos sumos
Screenshot_15

2. Konkretaus laikotarpio ir Priskaitymo/atskaitymo mokėtinų sumų filtravimas. Situacija: reikia apmokėti 07 mėnesio neapmokėtus komandiruotės dienpinigius. DU mokėtinų sumų paieškoje prisidėkite filtrą Žiniaraščio eilutės laikotarpis ir Priskaitymas/atskaitymas. Žiniaraščio eilutės laikotarpio reikšmėje nurodoma norimo apmokėti mėnesio 1 diena bei Priskaitymo/atskaitymo kodas.
Screenshot_16
Norėdami įsitikinti galite atverti eilutę, matysite, kad mokėtinų sumų paieškoje pateikiamos tik filtrą atitinkančios sumos.
Screenshot_17

Situacija: reikia apmokėti 10 mėnesio atostoginius:
Screenshot_20
Norėdami įsitikinti galite atverti kelias eilutes, matysite, kad mokėtinų sumų paieškoje pateikiamos tik filtrą atitinkančios sumos.
Screenshot_21

3. Konkretaus partnerio ir konkretaus laikotarpio mokėtinų sumų filtravimas. Situacija: reikia sumokėti VMI 08 mėnesio priskaitytus mokesčius. DU mokėtinų sumų paieškoje prisidėkite filtrą Žiniaraščio eilutės laikotarpis ir Gavėjas. Žiniaraščio eilutės laikotarpio reikšmėje nurodoma norimo apmokėti mėnesio 1 diena bei Gavėjas - konkretus partneris.
Screenshot_18
Norėdami įsitikinti galite atverti kelias eilutes, matysite, kad mokėtinų sumų paieškoje pateikiamos tik filtrą atitinkančios sumos.
Screenshot_19

4. Galimi Priskaitymų/atskaitymų kodai paieškoje:
4.1. IIK - Išmokėjimas, įprastas išmokėjimas už darbo užmokestį
4.2. IUA - Išmokėjimas už atostogas (atostoginiai)
4.3. IUK - Išmokėjimas už komandiruotes
4.4. VR - Vykdomasis raštas
4.5. AL- Alimentai
4.6. AV - Avansas

Neradote Jums reikalingos instrukcijos? parašykite mums [email protected] ir mes ją parengsime.