Naujo darbuotojo anketos pildymas

Naujo darbuotojo anketos pildymas. Šio funkcionalumo pagalba suteiksite galimybę naujai priimtam darbuotojui pačiam užpildyti reikiamą informaciją darbinantis, o suvesta informacija bus išsaugota ERP darbuotojo kortelėje. Instrukcijoje rasite ir aprašymą kaip susikonfigūruoti anketos laukus pagal Jūsų poreikį.
1. Darbuotojo anketos konfigūravimas. Darbuotojo anketa gali būti konfigūruojama nurodant kokią informaciją turi pateikti naujai priimamas darbuotojas (kandidatas).
1.1. Konfigūraciją rasite Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Darbuotojo anketos konfigūravimas.

1.2. Lange matomos reikšmės ir jų funkcijos:
* Žingsnio
stulpelio reikšmė nusako darbuotojo anketos sritį, kurioje bus matoma pažymėta informacija (kuriame lange bus atvaizduojama informacija).
* Žingsnio prioritetas nurodo žingsnio vietą anketoje t.y. kelintame žingsnyje bus rodoma informacija.
* Laukas tai jau konkreti anketoje matoma reikšmė t.y. smulkesnė informacija, kurią užpildžius ta informacija išsaugoma darbuotojo kortelėje.
* Rodoma - pažymėjus varnelę Laukas bus rodomas atitinkamame Žingsnyje. Nepažymėję varnelės Lauko anketoje nematysite.
* Privalomas - neužpildžius Lauko, nebus galima pereiti į kitą anketos žingsnį.
* Privaloma dokumento galiojimo data ir Privalomas dokumento failas reikšmės konfigūracijoje aktyvios tik prie Dokumentai žingsnio. Pažymėję varnele prie atitinkamo dokumento tipo nurodysite, kad privaloma nurodyti dokumento galiojimo datą (vėliau pagal šią datą siunčiami priminimai personalo darbuotojui apie darbuotojo dokumentų galiojimo pabaigą) bei pridėti fizinį dokumento failą.

1.3. Anketos konfigūravimas pagal Žingsnius:
1.3.1. Asmeninė informacija. Čia esanti informacija atspindi darbuotojo kortelės Pagrindinės informacijos langą. Šiame žingsnyje galite susidėlioti kitokį nei nustatytas Laukų eiliškumą (pavyzdžiu: po Vardu ir Pavarde norite matyti gimimo datą, o tik paskui asmens kodą). Tam tikslui stulpelyje Prioritetas, prie pažymėtų Rodomas reikšmių sudėliokite atitinkamą numeraciją. Nužymėkite varnelę Rodomas, jei kurios nors informacijos iš būsimo darbuotojo Jums nereikia

1.3.2. Kontaktai. Kontaktų žingsnis apima darbuotojo komunikacijas ir adresus. Čia matomi visi galimi komunikacijų ir adresų tipai. Jei susikurtumėte naują komunikaciją (pavyzdžiui: Kontaktas nutikus nelaimei) ar naują adresą (pavyzdžiui: Globėjų adresas) - jie atsirastų šiame sąraše ir galėtumėte juos naudoti anketoje. Naują komunikaciją ar naują adresą susikursite Administravimas -> Sąrašai atitinkamai papildę Komunikacijos tipas arba Pašto adreso tipas sąrašus. Pasirinkite reikiamus kontaktus pažymėję Rodomas ir sudėliokite Laukų prioritetus pagal poreikį.

1.3.3. Finansinė informacija. Šiame žingsnyje pateikiama darbuotojo finansinė informacija, tokia kaip banko sąskaita, NPD informacija ir panašiai. Šios srities laukų eiliškumą galite patogiai pasikoreguoti nurodydami Laukų prioritetus. Yra 3 reikšmės, kurias papildomai dar galimą įtakoti ir nustatymų pagalba:
* jei pasirenkate, kad būtų rodomas Laukas Ar taikyti NPD?, papildomai programos nustatyme Taikyti NPD reikšmę pagal nutylėjimą galite pasirinkti, kokia NPD reikšmė bus pagal nutylėjimą (pažymėjus nustatyme varnelę, darbuotojui pildant anketą Laukas Ar taikyti NPD pagal nutylėjimą bus Taip).
* jei pasirenkate, kad būtų rodomas laukas Ar kaupiate pensiją? papildomai pasitikrinkite ar įjungtas programos nustatymas Leisti sukurti pensijų kintamuosius pildant darbuotojo anketą.
* jei priimate į darbą užsieniečius, o jie banko sąskaitos dar neturi, programos nustatyme Darbuotojo anketa - banko sąskaita privaloma ne Lietuvos piliečiams nuimkite varnelę, ir darbuotojams, kurių pilietybės šalis bus ne Lietuva, banko sąskaitos nereiks nurodyti. Visais kitais atvejais banko sąskaitą nurodyti yra privaloma.
Svarbu paminėti: nepridėjus galimybės nurodyti NPD taikymo datą, NPD bus taikomas nuo to mėnesio, kada pradedama dirbti. Rodant pasirinkimą ar taikomas NPD, atitinkamai nuo pasirinktos reikšmės sukuriamas NPD kintamasis darbuotojo kortelėje, kuris vėliau dalyvauja Darbo užmokesčio skaičiavime.

1.3.4. Dokumentai. Šio žingsnio sąraše matomi visi dokumentų tipai, kurie yra Administravimas -> Sąrašai -> Asmens dokumentai. Pažymėkite varnelę Rodomas prie tų, kuriuos turi pateikti būsimas darbuotojas bei sudėliokite prioritetus. Papildomai šiame žingsnyje galite pasirinkti ar privaloma nurodyti dokumento galiojimo datą bei ar turi būti pridėtas fizinis dokumento failas (plačiau apie tai jau skaitėte 1.2. punkte).

1.3.5. Nepilnamečiai vaikai. Čia pateikiama informacija apie darbuotojo šeimyninę padėti bei Vaikų duomenys. Pagal poreikį galite susidėti Laukų prioritetus.

1.3.6. Kita informacija. Šis žingsnis yra skirtas Jūsų papildomai informacijai. Šiame žingsnyje gali būti supildoma bet kokia Jums reikiama informacija. Žingsnio laukai atkeliauja iš atributų, sukurtų Administravimas -> Atributai, šakoje Personalo atributai.

Gera žinia ta, kad atributų informaciją galite įterpti bet kuriame žingsnyje, užteks tik konfigūracijoje pakeisti Žingsnio informaciją į reikiamą.
Pavyzdžiui: turite sukurtą atributą Kiek kartų per mėn. norite gauti atlyginimą? ir norite, jog šią informaciją darbuotojas pateiktų prie Finansinės informacijos žingsnio. Tuomet konfigūracijoje Žingsnis stulpelyje prie šio atributo nurodykite Finansinė informacija ir Laukas bus rodomas Finansinės informacijos žingsnyje.

1.3.7. Kita informacija susijusi su žingsnių konfigūracija:
* reikiamą papildomą darbuotojo informaciją susiveskite naudodamiesi atributais (taip kaip aprašyta 1.3.6. punkte), tada darbuotojo pateikta informacija bus išsaugoma Darbuotojo kortelės skiltyje Atributai, bei ją galėsite panaudoti prašymo priimti į darbą spausdinyje;
* jei žingsnyje bus Laukų su nenurodytu Prioritetu - Laukas bus rodomas Žingsnio pabaigoje.

1.4. Nustatymai, reguliuojantys privalomą informaciją, prieš pildant anketą. Atvėrus darbuotojo kortelę ir pasirinkus anketos pildymo būdą (atvėrus ar išsiunčiant), pateikiamas dialogas, kur privaloma nurodyti tam tikrą darbinimosi informaciją (ši informacija vėliau atkeliauja sudarant darbo sutartį arba panaudojama generuojant prašymo priimti į darbą spausdinį anketos pildymo pabaigoje). Jei vis dėl to kažkuri dabar privaloma informacija Jums nėra aktuali, Administravimas -> Programos nustatymai raskite žemiau minimus nustatymus ir pagal poreikį išjunkite laukų privalomumą:
* Darbuotojo anketa - siunčiant anketą įdarbinimo data privaloma
* Darbuotojo anketa - siunčiant anketą Pareigos privalomos
* Darbuotojo anketa - siunčiant anketą Padalinys privalomas
* Darbuotojo anketą - siunčiant anketą Sutarties rūšis privaloma

1.5. Siunčiant darbuotojui nuorodą el. paštu yra galimybė koreguoti siunčiamo laiško turinį. Tai padarysite Planavimas->Pranešimų šablonai->Anketa skirta naujai priimamam darbuotojui

1.6. Užpildžius anketos duomenis, kandidatui gali būti sugeneruojamas Prašymas priimti į darbą, kurį jis gali pasirašyti ir pateikti. Tam, kad būtų sugeneruojamas dokumentas reikia Administravimas -> Programos nustatymai nustatyme Darbuotojo anketos dokumento šablonas (Dokumento numeris) įrašyti šablono, pagal kurį bus sukurtas Prašymas priimti į darbą numerį. Svarbu: šablonas turi turėti sudėliotus procesus, priešingu atveju dokumentas generuojamas nebus.

1.7. Papildomai galite nurodyti dokumentų, pridedamų pildant darbuotojo anketą, katalogą. Įrašykite jį Programos nustatymuose, nustatyme Darbuotojo anketa - dokumentų katalogo kelias.

2. Darbuotojo anketos išsiuntimas
2.1. Norint išsiųsti anketą Kandidatui būtina darbuotojo kortelėje užpildyti Vardą, Pavardę ir Elektroninį paštą bei Asmens kodą (jei pagal nustatymą jis privalomas kuriant naują darbuotojo kortelę).
Telefono numeris turi būti nurodomas tada, jei pas Jus programos nustatyme: Darbuotojo anketos kvietimo nuorodos patvirtinimas - tik SMS žinute.

2.2. Darbuotojo anketa gali būti:
* atverta be autentifikacijos iš karto Jūsų ekrane
* išsiunčiama kandidatui nurodytu el. paštu į kurį jis gaus nuorodą, o paspaudęs ją, po autentifikacijos, bus nukreiptas į anketos pildymo langą

2.3. Pasirinkus anketos pateikimo būdą bus prašoma nurodyti planuojamą įdarbinimo datą, pareigybę, Padalinį bei Sutarties rūšį. Ši informacija vėliau bus reikalinga kuriant prašymą priimti į darbą. Informacija išsaugoma Darbuotojo kortelės skiltyje Papildoma informacija

3. Darbuotojo anketos pildymas. Darbuotojo anketa pildoma žingsniais pagal sritis. Žvaigždute pažymėti laukai privalomi. Esanti informacija (pvz. pavardė) gali būti tikslinama. Į sekantį langą pereinama paspaudus [Toliau -...]. Neužpildžius privalomų laukų į kitą langą pereiti negalima. Esant poreikiui visada galima grįžti į prieš tai buvusius langus ir patikslinti informaciją. Žemiau pateikiame kiekvieno lango paveikslą ir svarbias pastabas.
3.1. Asmeninė informacija.

3.2. Kontaktai

3.3. Finansinė informacija. Čia nurodoma banko sąskaita. Yra kontroliuojama ar banko sąskaita teisinga (analogiškai kaip kad vedant banko sąskaitą darbuotojo kortelėje ERP). Suvedus banko sąskaitą, pagal banko kodą tikrinama, ar toks bankas yra ERP. Jei banko nėra - čia rašoma NENUSTATYTAS_BANKAS ir išsaugojus duomenis, ERP toks bankas bus sukurtas Administravimas -> Bankai. Jums reiks tokio sukurto banko informaciją ERP patikslinti. Čia taip pat pasirenkama ar taikyti NPD, pensijų kaupimo procentas (reikšmė atsiras tik tada, kai uždėsite varnelę nustatymuose Leisti sukurti pensijų kintamuosius pildant darbuotojo anketą)


3.4. Dokumentai. Pridedami dokumentai bei jo failai, kurie išsaugomi Darbuotojo kortelėje, skiltyje Dokumentai. Taip pat darbuotojo kortelėje, skiltyje Papildoma informacija, Dokumentuose matoma nuoroda į dokumentą (Prisegti dokumentai)

3.5. Nepilnamečiai vaikai. Informacija išsaugoma Darbuotojo kortelės skiltyje Papildoma informacija -> Susiję asmenys

3.6. Baigus pildyti anketą pateikiama informacija, kad duomenys išsaugoti bei suteikiama galimybė patikslinti suvestą informaciją.

3.7.Prašymo priimti į darbą spausdinio redagavimas
3.7.1.Jei norite, kad užpildžius informaciją būtų sugeneruojamas prašymas priimti į darbą
, Administravimas -> Programos nustatymai nustatyme Darbuotojo anketos dokumento šablonas (Dokumento numeris) turite nurodyti Prašymo priimti į darbą dokumento šablono numerį. Detaliau kaip sukurti reikiamą dokumento šabloną
rasite čia.
3.7.2. Taip pat, jei norite, kad prašymas būtų pasirašytas kvalifikuotu parašu, nustatyme Darbuotojo anketa - pateikiant dokumentą reikalauti kvalifikuoto parašo reikia uždėti varnelę.

3.7.3. Jei norite papildyti prašymo priimti į darbą spausdinį darbuotojo anketoje užpildytų atributų informacija - turite sukurti lygiai tokį patį atributą ir Dokumentų atributai šakoje (Darbuotojo anketos atributai kuriami Personalas šakoje). Tada beliks tik Dokumento šakoje sukurtą atributą nusirodyti Konfigūracijoje Turinio laukai , o šablono fizinį failą susieti su Turinio laukų konfigūracijoje pridėtais atributais (instrukcija čia, 4 punktas)
4. Anketa gali būti siunčiama tik naujai priimtiems darbuotojams. Jei darbuotojas jau turi suvestą Darbo sutartį (su statusu Nauja arba Galiojanti) arba darbuotojas jau pateikė Prašymą priimti į darbą anketos pildymo pabaigoje, siuntimo funkcija bus neaktyvi taip pat nebegalios ir Darbuotojui išsiųsta nuoroda anketos pildymui. Ši apsauga skirta tam, kad pakeitęs informaciją darbuotojas nesugadintų duomenų, reikalingų DU skaičiavimui (pvz.: NPD taikymas ir pan.). Jei yra poreikis redaguoti tokio darbuotojo duomenis - naudokite funkciją Atidaryti darbuotojo anketą.. ir paredaguokite informaciją.