Automatinio pavadavimo konfigūracija

Automatinio pavadavimo konfigūracija. BSS DVS'e galite nustatyti, kad kuriant neatvykimo dokumentą (atostogas, komandiruotę ir pan.), kuriame yra pridėtas pavadavimo procesas ir nurodomas pavaduojantis asmuo, užregistravus tokį dokumentą automatiškai būtų įjungiama ir pavadavimo funkcija t.y. pavaduojantis pradėtų gauti pavaduojamo veiklas ir galėtų jas atlikti. Kaip sukonfigūruoti nustatymus rasite instrukcijoje žemiau.
1. Kaip pavadavimo procesą pridėti į norimą dokumentą, kad būtų galimybė nusirodyti pavaduojantį asmenį, rasite instrukcijoje čia. Tai labai svarbu, nes tik tiems dokumentams, kurie turės pavadavimo procesą, bus galima sukurti automatinį pavadavimą.
2. Norint kurti automatinį pavadavimą, naudotojas DVS nustatymuose turi pažymėti varnelę, kad automatinis pavadavimas kuriamas. Varnelę turi užsidėti tik pavaduojamas naudotojas t.y. tas, kuris pildo neatvykimo dokumentą ir nurodys pavaduojantį asmenį.

3. Kai jau yra įjungtas automatinis pavadavimas naudotojo nustatymuose ir pildomas dokumentas turi pavadavimo procesą, dokumento pildymo lange matomas pasirinkimas Sukurti pavadavimą.

4. Esant varnelei šioje reikšmėje, bus sukuriamas pavadavimo įrašas prie naudotojo (tiek pavaduojamo, tiek pavaduojančio, analogiškai kaip kad pridėtumėte pavadavimą ranka) iš karto, kai tik šis dokumentas bus užregistruotas.

5. Jei pavaduojantis asmuo pavadavimo periodu turės užregistruotų personalo operacijų - apie tai prašymą teikiantis darbuotojas bus informuojamas pranešimu.

6. Kita informacija:
* Išregistravus dokumentą - pavadavimo įrašas taip pat bus panaikintas
* pavadavimo įrašas matomas tiek DVS'e, tiek ERP naudotojo kortelėje
* dokumento kūrimo metu galite nuimti varnelę Sukurti pavadavimą, tada jokie pavadavimai automatiškai nebus sukuriami