Pavaduojančio asmens nurodymas dokumento kūrimo metu

Pavaduojančio asmens nurodymas dokumento kūrimo metu. Instrukcijoje rasite aprašymą kaip nurodyti Jus pavaduojantį asmenį pavyzdžiui atostogų prašymo pildymo metu. Nurodytam asmeniui bus sukuriama pavadavimo veikla, kurią jis turės Patvirtinti ar atmesti. Taip pat dokumento profilyje bus matomas Pavaduojantis asmuo. Atostogų prašyme, o taip pat kuriant Atostogų įsakymą, Atostogų prašymo pagrindu į dokumento spausdinį bus galima įsidėti pavaduojančio asmenio Vardą, Pavardę, telefono numerį ir el. paštą (informacija imama iš darbuotojo kortelės).
1. Pavaduojančio asmens pasirinkimas bus rodomas tik tiems dokumentams, kurių šablonų procesuose bus nurodytas procesas Pavadavimas. Be pavadavimo šablone gali būti ir kiti standartiniai procesai (Tvirtinimas, Pasirašymas, Registravimas). Pagal sudėliotą pavyzdinį procesą, Pavaduojantį ir Tvirtinantį asmenį pasirinks atostogų pildytojas

2. Nėra svarbu kurioje Proceso pozicijoje bus Pavadavimo procesas, bet kokiu atveju jis bus rodomas dokumento pildymo lange kartu su sekančiu procesu.

3. Atostogų prašymo pildytojui nurodžius pavaduojantį asmenį, pavaduojančiam sukuriama veikla, kurią jis turi užbaigti.

4. Dokumento spausdinio papildymas Pavaduojančio asmens informacija.
4.1. Norėdami pridėti informaciją kas pavaduos darbuotoją į atostogų Prašymo spausdinį - susiekite Turinio laukus konfigūracijoje kaip kad parodyta pavyzdyje Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Turinio laukai

4.2 Papildykite Atostogų prašymo spausdinį susiedami failo laukus su sistemos laukais (jei nežinote kaip tai atlikti - skaitykite čia 4 punktą)
Tada sugeneruotame atostogų prašyme bus pateikiama ir pavaduojančio asmens informacija

4.3. Kuriant atostogų įsakymą atostogų prašymo pagrindu (funkcija Kurti kitą šio pagrindu, apie kurią daugiau skaitykite čia), galite taip pat pridėti pavaduojančio asmens informaciją. Tereikia atostogų įsakymo fizinio failo laukus susieti su jau užpildytais 4.1. punkte turinio laukais (analogiškai kaip prašymo, aprašyto 4.1. punkte)
Tada atostogų įsakymo spausdinyje matysite pavaduojančio asmens informaciją.