Personalo plano įjungimas/išjungimas

Personalo plano įjungimas/išjungimas. DVS'e yra galimybė matyti Personalo planą, kuriame atsispindi darbuotojų atostogos, ligos, komandiruotės ir pan. Tai patogus įrankis, kai reikia informacijos ar Jūsų kolega šią dieną yra darbe.

1. Personalo planas gali būti išjungiamas/įjungiamas visiems portfelio naudotojams. Norėdami išjungti/įjungti Personalo planą eikite Administravimas -> Programos nustatymai ir radę nustatymą Įjungti personalo planą nuimkite/uždėkite varnelę. Išsaugojus nustatymus Personalo planas bus išjungtas/įjungtas ir niekas iš naudotojų jo nebematys arba kaip tik visi naudotojai pradės jį matyti.

2. Personalo planas gali būti išjungiamas tam tikrą rolę turintiems darbuotojams. Naudotojų roles rasite Saugumas -> Naudotojų rolės
2.1. Kokie naudotojai priklauso rolei pamatysite pažymėję konkrečią rolę ir pasirinkę skiltį Naudotojai. Pakoregavus rolę būtent šie naudotojai nebematys personalo plano.

2.2. Norėdami rolei nuimti teisę matyti personalo planą pereikite į skiltį Operacijos teisės ir radę teisę Rodyti personalo planą nuimkite varnelę prie reikšmės leidžiama. Rolę išsaugokite.

2.3. Visi šią rolę turintys naudotojai personalo plano nebematys

3. Sukauptų atostogų rodymas personalo plane. Patogu personalo plane matyti ir sukauptas darbuotojų atostogas. Ši informacija rodoma priklausomai nuo to ar įjungtas programos nustatymas Personalo plane rodyti dirbančių darbuotojų sukauptas atostogas.
3.1. Jei norite įjungti/išjungti sukauptų atostogų informaciją personalo plane, raskite Administravimas -> Programos nustatymai -> Personalo plane rodyti dirbančių darbuotojų sukauptas atostogas ir pažymėkite/nužymėkite varnelę.

3.2. Įjungus personalo plane sukauptos atostogų dienos einamajai dienai bus rodomos šalia darbuotojo vardo ir pavardės

3.3. Jei yra poreikis valdyti sukauptų atostogų likučių matomumą pagal naudotojų roles - išjunkite aukščiau aprašytą programos nustatymą, o reikiamai rolei (kuri turi matyti likučius) uždėkite operacijos teisę Rodyti atostogų likutį personalo plane.