Ilgalaikio turto kortelės kūrimas arba importavimas

Ilgalaikio turto kortelės kūrimas arba importavimas. Ilgalaikio turto korteles sistemoje galima kurti rankiniu būdu arba importuoti į sistemą užpildžius importo failą. Jei Ilgalaikio turto vienetų nedaug – bus daug efektyviau korteles susikurti tiesiai sistemoje. Tam, kad galėtumėte susikurti korteles sistemoje jau reikia būti susivedus Ilgalaikio turto vietas bei atsakingus asmenis.

1. Ilgalaikio turto kortelių importas. Ilgalaikio turto kortelės gali būti importuojamos į sistemą supildžius excel duomenų importo failą. Vėliau supildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus.
1.1. Importuojant Ilgalaikio turto korteles į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite čia. Tinkamai supildyta Ilgalaikio turto kortelių informacija faile atrodo taip:
Screenshot_21

Galite naudoti savo turimą importo failą. Tik tokiu atveju negalėsite pasinaudoti sistemoje esančiu automatiniu duomenų failo susiejimu su sistemos laukais. Šį susiejimą reiks atlikti rankiniu būdu, taip kaip aprašyta toliau.

1.2. Ilgalaikio turto kortelės į sistemą importuojamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas paspaudus mygtuką [Importuoti]. Jei mygtuko nematote – išskleiskite varneles pačiame kamputyje ir mygtuką turėtumėte rasti.
3.1.2.1
1.3. Atvertame lange nurodomas importo failas (prieš nurodant failą įsitikinkite, kad jis nėra atvertas, priešingu atveju importas nepavyks). Spauskite [Toliau].

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite IT kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
3.1.2.2
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite
• Dokumento lapas IT sąrašas-kortelės-nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda  likučių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi  likučių duomenys.
Spauskite [Toliau].

Jei pasirinkote konkretų šabloną - sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 3.1.8. punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną - susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.
3.1.2.3
1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange supildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:
3.1.2.6.
Detalesnę informaciją apie reikšmes galite rasti importo failo lape Aprašymas.
1.6. Atributų stulpelio eilutėje Įvertinimo metodas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite stulpelyje Programos reikšmė Įsigijimo savikaina atėmus nusidėvėjimą/amortizaciją ir nuvertėjimą. Susieję spauskite [Gerai]
3.1.2.5.
1.7. Toliau supildykite Stulpelio Numatytoji reikšmė duomenis taip kaip pateikta žemiau:
- Tarnav. laiko mato vnt. pasirinkite Mėn.
- Skaičiuoti nusidėvėjimą pažymėkite varnelę
- Nusidėvėjimo periodas pasirinkite Kas mėnesį
- Nusidėvėjimo metodas pasirinkite Tiesiogiai proporcingas
- Matavimo vienetas įrašykite vnt.
- Likusios nusidėvėjimo trukmės mato vienetas pasirinkite mėn.

Spauskite [Toliau]

1.8. Sistemoje prasidės kortelių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.
3.1.2.7.

Sėkmingų skaičius - tiek Ilgalaikio turto kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius - tiek Ilgalaikio turto kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų  kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų - tiek Ilgalaikio turto kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.
Jei importas nepavyko – pasikoreguokite pagal poreikį failiuką ir importuokite iš naujo.
Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) Ilgalaikio turto  kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurtos  tik naujai faile įrašytos kortelės.

Jei pakoreguosite faile jau importuotą kortelę – importuojant pakoreguotą importo failą iš naujo suimportuotos kortelės informacija nebus atnaujinta

Paspaudę paiešką, matysite suimportuotas Ilgalaikio turto korteles su statusu Naujas.
sarasas

2. Ilgalaikio turto kortelių kūrimas rankiniu būdu. Jei kortelių turite nedaug – patogu jas susikurti sistemoje rankiniu būdu užpildant privalomą informaciją. Ilgalaikio turto kortelės kuriamos Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikis turtas kuriama nauja ilgalaikio turto kortelė paspaudus mygtuką [Naujas].
3.2.1.
Atvertoje naujoje ilgalaikio turto kortelėje supildoma privaloma informacija:
Inventorinis numeris – nurodomas Ilgalaikio turto inventorinis numeris
Pavadinimas – nurodomas turto pavadinimas
Turto grupė – iš sąrašo pasirenkama turto grupė. Pagal turto grupę bus parenkama Ilgalaikio turto registravimo 1 klasės sąskaitų plano sąskaita.
Įvesta į eksploataciją – nurodoma įvedimo į eksploataciją data t.y. tikroji turto įvedimo į eksploatacija data, kada turtas realiai buvo pradėtas naudoti
Vieta – nurodoma Ilgalaikio turto vieta
Atsakingas asmuo – nurodomas atsakingas asmuo
Įsigijimo data – nurodoma turto įsigijimo data pagal įsigijimo dokumentus
Įvertinimo metodas – pasirenkamas iš sąrašo
Likvidacinė vertė – nurodoma likvidacinė vertė
Skaičiuoti nusidėvėjimą – pažymima varnelė ar bus skaičiuojamas nusidėvėjimas
Nusidėvėjimo periodo tipas – pasirenkama iš sąrašo nusidėvėjimo periodo tipas (įprastai būna mėn.)
Tarnavimo trukmė (mėn.) – nurodoma naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais
Likusi nusidėvėjimo trukmė – nurodoma likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais.
3.2.2.
Supildžius informaciją kortelė išsaugoma.

33  3.Pasitikrinkite.33  Labai svarbu pasitikrinti kortelėje esančių duomenų teisingumą: tiek kurtų rankiniu būdu tiek importuotų, nes bet kokie taisymai kortelėje po to, kai jau bus įkeltos likučių kėlimo operacijos, galimos tik stornuojant jose esančias operacijas. Dažnai pasitaikančios klaidos:
• Nenurodyta likusi naudingo tarnavimo trukmė mėnesiais arba nurodyta metais – turi būti mėnesiais
• Nenurodyta Likvidacinė vertė jei ji ne 0.