Kitų personalo operacijų importas

Kitų personalo operacijų importas.
Personalas ir atlyginimai yra galimybė suimportuoti kitas personalo operacijas. Tai būtų tokios operacijos, kurias kurtumėte rankiniu būdu pasirinkę personalo operacijos tipą Kita
Screenshot_1
Importas padės Jums šiuo laikotarpiu, kai reikia masiškai registruoti darbuotojams Prastovas. Nereikės kurti Prastovų personalo operacijų kiekvienam laikotarpiui. Užteks užpildyti excel failą ir suimportuoti jį. Automatiškai bus sukurtos pravaikštų personalo operacijos, kurias beliks tik patvirtinti, o patvirtinus žymėjimai atsiras tabeliuose, pagal kuriuos bus atliekami skaičiavimai. Lygiai taip pat galima importuoti ir kitas personalo operacijas, kurių žymėjimai:
* KM Mokomosios karinės pratybos
* KR Kitų rūšių atostogos
* KT Karinė tarnyba
* M Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du ir daugiau vaikų iki 12 metų
* N Neapmokamas nedarbingumas
* NA Nemokamos atostogos
* ND Neatvykimas į darbą administracijai leidus
* NN Nušalinimas nuo darbo
* PB Pravaikštos ir kitoks neatvykimas į darbą be svarbios priežasties
* PN Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės
* PV Atostogos vaikui prižiurėti, kol jam sueis 3 metai
* KV Kvalifikacijos kėlimas
* TA Tėvystės atostogos
* PP Papildoma poilsio diena
* R Nuotolinis darbas
1. Kitų operacijų importui pildomas excel failas, kurį rasite čia excel.
2. Importas atliekamas Personalas ir alyginimai -> Personalo operacijos -> Veiksmai -> Importuoti kitas operacijas -> Konfigūruoti importą.
Screenshot_2
3. Atveriamas įprastas importo langas, kur nurodomas importuojamas failas. Jei failo nemodifikavite - pasirinkite jau sukurtą importo Šabloną - Kitų personalo operacijų importas.
Screenshot_1
Jei šablono nėra - sistenos ir failo laukus vėliau teks susieti patiems kaip kad parodyta paveiksle žemiau. Pridėjus failą, spauskite [Toliau], nurodykite duomenų pradžios ir pabagos eilutes, spauskite [Toliau]. Atveriamas duomenų susiejimo langas. Duomenų stulpeliai turi būti susieti taip kaip parodyta paveiksle. Jei naudojote šabloną - pasitikrnkite ar laukai susieti taip, kaip pridėta paveiksle žemiau. Jei nenaudojote šablono - susiekite failo ir sistemos laukus.
Screenshot_3
Nepamirškite susieti reikšmių paspaudę simbolį stulpelyje Reikšmių susiejimas.

Screenshot_5
4. Atlikę duomenų susiejimą spauskite [Toliau]. Prasidės duomenų importas, kurio pabaigoje matysite rezultatus.
Screenshot_4

6. Suimportuotas operacijas patvirtinkite masiniu būdu pažymėję reikiamas operacijas ir paspaudę mygtuką [Patvirtinti kelis].
Screenshot_6