Dokumento proceso gavėjų parinkimas pagal dokumente esančias reikšmes

Dokumento proceso gavėjų parinkimas pagal dokumente esančias reikšmes. Dėliojant šablone esančius procesus yra galimybė nurodyti tam tikras sąlygas, kurioms esant bus parenkamas vienoks ar kitos procesas dokumento vykdymui. Pavyzdžiui: Jūsų įmonėje yra priimta, kad jei pasirašomos sutarties vertė yra iki 1000 eurų ją Tvirtina padalinio vadovas ir Pasirašo generalinis direktorius, bet jei didesnė - tada sutartį Tvirtina generalinis direktorius, o Pasirašo pagrindinis akcininkas. Kad nereiktų kurti dviejų atskirų šablonų, kuriuose būtų sudėlioti atitinkami procesai, dabar tai galite padaryti viename šablone, nustatę procesų išrinkimo kriterijuose sąlygas. Detaliau apie tai rasite žemiau. Galimi išrinkimo kriterijai ir trumpas jų aprašymas pateikti 4 instrukcijos punkte.
1. Pagal poreikį sukurkite reikiamą dokumento šabloną. Pridėkite atributus. Šablone būtina pridėti tuos atributus, kurie vėliau dalyvaus proceso išrinkimo aprašyme. Aukščiau aprašytu atveju - Sutarties vertė.

2. Pereikite į dokumento vykdymo langą. Čia reikės pridėti tiek procesų grupių, kiek skirtingų išrinkimo sąlygų turite. Aukščiau aprašyto pavyzdžio atveju būtų 2 procesų grupės su dviem sąlygom: sutarties vertė iki 1000 eurų, sutarties vertė daugiau kaip 1000 eurų.
2.1. Spauskite [Nauja procesų grupė] ir atvertame lange sudėliokite reikiamą procesą pagal pirmąją sąlygą ir būtinai išsaugokite. Pagal pavyzdį pirmasis procesas atrodytų taip:

2.2. Pereikite į lapą Išrinkimo kriterijai ir čia sudėliokite sąlygą, kokioms reikšmėms esant dokumente parinkti šį procesą.
2.2.1. Spauskite [Pridėti Kriterijų] ir [Pridėti atributų sąlygą].

2.2.2. Atsiradusioje eilutėje sudėliokite sąlygą. Pasirinkite Kriterijaus pavadinimą iš sąrašo ir nurodykite reikšmę, jei reikia pakeiskite Operaciją ir išsaugokite. Pagal pateiktą pvz. sąlyga atrodys taip

2.3. Antrajai sąlygai pakartokite tuos pačius veiksmus.
2.3.1. Antrai sąlygai pagal pvz. procesų grupė atrodys taip:

2.3.2. Aprašyta sąlyga atrodys taip:

2.4. Norėdami pridėti daugiau nei vieną išrinkimo sąlygą, prieš pridedant atributo sąlygą prieš tai turite pažymėti Kriterijaus rinkinio eilutę ir tik paskui spausti [Pridėti atributų sąlygą]

2.5. Išsaugokite šabloną.
3. Pildykite dokumentą DVS'e pagal naujai sukurtą šabloną. Jūsų dokumente būtinai turi būti nurodyta ta reikšmė, kuri yra nurodyta ir proceso išrinkimo sąlygose. Kitaip joks procesas nebus parenkamas. Nurodžius reikšmę atitinkamoje informacijoje, kuri dalyvauja sąlygoje, bus pakeičiami ir proceso dalyviai (dalyviai pasikeičia įrašius reikšmę ir perėjus į sekantį lauką ar išėjus ir reikšmės redagavimo laukelio t.y. bakstelėjus bet kur).
3.1. Pagal pateiktą pvz. nurodžius sutarties vertę 999 Tvirtinimą atliks Padalinio vadovas

O pati seka atrodys taip:

3.2. Pagal pateiktą pvz. nurodžius sutarties vertę 1000 Tvirtinimą atliks Generalinis direktorius

O pati seka atrodys taip:

4. Galimi procesų išrinkimo kriterijai:
4.1. Atributų sąlyga - procesai parenkami pagal atributuose nurodytas reikšmes. Atributų išrinkimo kriterijaus pavyzdys pridėtas aukščiau.
4.2. Asmenų sąlyga - procesai parenkami pagal Dokumente esančių Asmenų sąlygą. Pavyzdžiui: pagal pridėtą darbuotoją, Kitą šalį.
4.3. Personalo operacijos trukmės sąlyga - procesai parenkami pagal dokumente nurodytų datų nuo - iki reikšmę, jei dokumento registravimo metu kuriama Personalo operacija. Pavyzdžiui: jei atostogų trukmė 1 d - bus išrenkamas procesas be pavadavimo, jei atostogų trukmė daugiau nei 1 d. - bus išrenkamas procesas su pavadavimu.
4.4. Dokumento lauko sąlyga - procesai bus parenkami pagal dokumento aprašymo lauko reikšmę. Pavyzdžiui: gaunate pirkimo sąskaitas el. paštu ir importuojate jas iš pašto dėžutės, kur aprašymo lauke - siuntėjo el. paštas. Šio išrinkimo kriterijaus pagalba galite sudėlioti taisykles procesams pagal gaunamų sąskaitų tiekėjus.
4.5. Dokumento turinio lauko sąlyga - procesai parenkami pagal dokumento turinio lauko sąlygas. Pavyzdžiui: priėmimo į darbą dokumente, sugeneruotame darbuotojo anketos pildymo pabaigoje, spausdinyje atvaizduojamas numatomas padalinys. Sąlygoje susidėliokite kokiam turinio lauke padaliniui esant koks procesas turi būti parenkamas (procese nurodykite reikiamą proceso dalyvį) ir procesas bus parenkamas pagal turinio lauko reikšmę.

Kita informacija:

* Dokumento proceso grupėje gali būti pridėtas neribotas sąlygų skaičius
* Rekomenduojame dokumento šablone  susikurti 1 Procesų grupę be jokių išrinkimo sąlygų, tada jei dokumento informacija neatitiks nei vieno išrinkimo kriterijaus - bus parenkamas šis procesas
* Jei nutiks taip, kad dokumento informacija atitiks daugiau nei vieną aprašytą procesų grupę - bus parenkama ta procesų grupė, kuri sukurta anksčiau.