Dokumento proceso gavėjų parinkimas pagal dokumente esančias reikšmes

Dokumento proceso gavėjų parinkimas pagal dokumente esančias reikšmes. Dėliojant šablone esančius procesus yra galimybė nurodyti tam tikras sąlygas, kurioms esant bus parenkamas vienoks ar kitos procesas dokumento vykdymui. Pavyzdžiui: Jūsų įmonėje yra priimta, kad jei pasirašomos sutarties vertė yra iki 1000 eurų ją Tvirtina padalinio vadovas ir Pasirašo generalinis direktorius, bet jei didesnė - tada sutartį Tvirtina generalinis direktorius, o Pasirašo pagrindinis akcininkas. Kad nereiktų kurti dviejų atskirų šablonų, kuriuose būtų sudėlioti atitinkami procesai, dabar tai galite padaryti viename šablone, nustatę procesų išrinkimo kriterijuose sąlygas. Detaliau apie tai rasite žemiau.
1. Pagal poreikį sukurkite reikiamą dokumento šabloną. Pridėkite atributus. Šablone būtina pridėti tuos atributus, kurie vėliau dalyvaus proceso išrinkimo aprašyme. Aukščiau aprašytu atveju - Sutarties vertė.

2. Pereikite į dokumento vykdymo langą. Čia reikės pridėti tiek procesų grupių, kiek skirtingų išrinkimo sąlygų turite. Aukščiau aprašyto pavyzdžio atveju būtų 2 procesų grupės su dviem sąlygom: sutarties vertė iki 1000 eurų, sutarties vertė daugiau kaip 1000 eurų.
2.1. Spauskite [Nauja procesų grupė] ir atvertame lange sudėliokite reikiamą procesą pagal pirmąją sąlygą ir būtinai išsaugokite. Pagal pavyzdį pirmasis procesas atrodytų taip:

2.2. Pereikite į lapą Išrinkimo kriterijai ir čia sudėliokite sąlygą, kokioms reikšmėms esant dokumente parinkti šį procesą.
2.2.1. Spauskite [Pridėti Kriterijų] ir [Pridėti atributų sąlygą].

2.2.2. Atsiradusioje eilutėje sudėliokite sąlygą. Pasirinkite Kriterijaus pavadinimą iš sąrašo ir nurodykite reikšmę, jei reikia pakeiskite Operaciją ir išsaugokite. Pagal pateiktą pvz. sąlyga atrodys taip

2.3. Antrajai sąlygai pakartokite tuos pačius veiksmus.
2.3.1. Antrai sąlygai pagal pvz. procesų grupė atrodys taip:

2.3.2. Aprašyta sąlyga atrodys taip:

2.4. Norėdami pridėti daugiau nei vieną išrinkimo sąlygą, prieš pridedant atributo sąlygą prieš tai turite pažymėti Kriterijaus rinkinio eilutę ir tik paskui spausti [Pridėti atributų sąlygą]

2.5. Išsaugokite šabloną.
3. Pildykite dokumentą DVS'e pagal naujai sukurtą šabloną. Jūsų dokumente būtinai turi būti nurodyta ta reikšmė, kuri yra nurodyta ir proceso išrinkimo sąlygose. Kitaip joks procesas nebus parenkamas. Nurodžius reikšmę atitinkamoje informacijoje, kuri dalyvauja sąlygoje, bus pakeičiami ir proceso dalyviai (dalyviai pasikeičia įrašius reikšmę ir perėjus į sekantį lauką ar išėjus ir reikšmės redagavimo laukelio t.y. bakstelėjus bet kur).
3.1. Pagal pateiktą pvz. nurodžius sutarties vertę 999 Tvirtinimą atliks Padalinio vadovas

O pati seka atrodys taip:

3.2. Pagal pateiktą pvz. nurodžius sutarties vertę 1000 Tvirtinimą atliks Generalinis direktorius

O pati seka atrodys taip:

Kita informacija:

* Dokumento proceso grupėje gali būti pridėtas neribotas sąlygų skaičius
* Rekomenduojame dokumento šablone  susikurti 1 Procesų grupę be jokių išrinkimo sąlygų, tada jei dokumento informacija neatitiks nei vieno išrinkimo kriterijaus - bus parenkamas šis procesas
* Jei nutiks taip, kad dokumento informacija atitiks daugiau nei vieną aprašytą procesų grupę - bus parenkama ta procesų grupė, kuri sukurta anksčiau.