Automatinis informacijos apie prisijungimo duomenis siuntimas

Automatinis informacijos apie prisijungimo duomenis siuntimas. Jau realizavome galimybę automatiškai kurti naudotojus (detalų funkcionalumo aprašymą rasite čia). Dabar sukurtiems naudotojams galėsite išsiųsti "Sveikinimo laišką", kur bus nurodyta reikiama informacija prisijungimui prie DVS'o: prisijungimo vardas, slaptažodžio keitimo nuoroda ir kita informacija, kurią į laiško šabloną galėsite prisidėti patys. Kaip naudotis funkcionalumu aprašymą rasite žemiau.
1. Pranešimo šablonas. Laiško, siunčiamo darbuotojui, turinį galite redaguoti. Rekomenduojame palikti esamas reikšmes ir tik pridėti papildomas.
1.1. Siunčiamo laiško šabloną rasite Planavimas -> Pranešimų šablonai. Jums reikalingas šablonas EmployeWelcomeTemplate. Pagal poreikį paredaguokite tekstą ir išsaugokite. Raudonai pažymėtų laukų redaguoti nerekomenduojame

1.2. Prisijungimo informacijos laiškas siunčiamas darbuotojo kortelėje nurodyto elektroninio pašto, kuris pažymėtas kaip Pagrindinis, adresu.

2. Prisijungimo informacijos laiško siuntimas. Masinis  laiško siuntimas inicijuojamas Darbuotojų paieškoje
2.1. Eikite Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojai. Pažymėkite arba išfiltruokite naudotojus, kuriems reikia išsiųsti Prisijungimo informacijos laišką ir spauskite [Siųsti prisijungimo duomenis]. Pateiktoje lentelėje pasirinkite ar norite siųsti duomenis pažymėtiems darbuotojams ar pagal filtrą esantiems paieškoje ir spauskite [Gerai]

2.2. Būsite informuoti, kad prasidėjo masinis procesas, kurio metu sugeneruojami ir išsiunčiami laiškai darbuotojams. Proceso rezultatus matysite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas atvėrę konkretų procesą ir perėję į skiltį Detalės

2.3. Sveikinimo laiškas nebus išsiųstas jei:
2.3.1. Darbuotojas neturi nurodyto el. pašto kortelėje
2.3.2. darbuotojas neturi susieto naudotojo
2.3.3. susietas naudotojas yra neaktyvus

3. Pasirinkti darbuotojai gaus panašaus turinio laišką.

4. Laiške esanti slaptažodžio keitimo nuoroda galioja tik 1 kartą 1 slaptažodžio pakeitimui.