Automatinis naudotojų kūrimas iš Darbuotojų sąrašo

Automatinis naudotojų kūrimas iš Darbuotojų sąrašo. Darbuotojų paieškoje yra galimybė sukurti naudotojus darbuotojams, kurių jie neturi. Naujai sukurtiems naudotojams priskiriama numatyta nustatymuose rolė bei grupė, kopijuojamos darbuotojo kortelėje esančios komunikacijos. Kaip tai atlikti skaitykite žemiau:
1. Programos nustatymuose nustatykite rolę ir grupę, kurios bus priskirtos naujai sukurtiems naudotojams. Tai padarykite Administravimas -> Programos nustatymai. Raskite nustatymus Automatiškai kuriamų naudotojų grupė pagal nutylėjimą ir Automatiškai kuriamų naudotojų rolė pagal nutylėjimą, ten pasirinkite reikšmes iš sąrašo. Išsaugokite.

2. Taip pat programos nustatymuose paredaguokite kuriamo naudotojo vardo formavimo taisyklę - galite pasirinkti vartotojo vardo pradžios santrumpą. Likusi vartotojo vardo dalis konstruojama naudojant darbuotojo vardą ir pavardę.

3. Darbuotojų paieškoje pažymėkite Darbuotoją (-us), kuriems norite sukurti naudotojus ir spauskite [Sukurti naudotojus darbuotojams].

4. Sekančioje lentelėje matysite kokia rolė ir grupė bus priskirta naujai kuriamiems darbuotojams, čia pagal poreikį galite juos pakeisti.

5. Prasidės masinis procesas, kurio metu bus sukurti reikiami naudotojai. Darbuotojo kortelėje esanti komunikacija bus nukopijuojama į naudotojo kortelės informaciją. Sukurtas naudotojas bus susietas su darbuotoju.