Partnerių kortelių importas

Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti excel failo importo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui.

1. Partnerių importas. Keliant partnerius į sistemą užpildomas importo excel failas. Vėliau užpildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus.
PASTABA: likučių kėlimui neprivaloma banko sąskaitos informacija, tačiau ją labai patogu susikelti importo metu. Jei banko sąskaitų informaciją nuspręsite susivesti rankiniu būdu vėliau – tuomet importo faile nepildykite banko informacijos laukų ir importo metu Susijusių objektų lentelėje nužymėkite varnelę ir nuo Banko sąskaitos.

1.1. Importuojant partnerius į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite excel .

Galite naudoti savo turimą importo failą.

1.2. Importo failo kėlimas į sistemą. Sistemoje atverkite partnerių sąrašo langą Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Importuoti].
1.2.1.
1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite užpildytą partnerių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks). Spauskite  [Toliau] 

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Partnerių kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
naujas
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapas Partnerių kortelės -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda partnerių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi partnerių duomenys.
Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną - sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 1.14  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną - susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.

1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:

1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.1.
1.7. Atributų stulpelio eilutėje Statusas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Screenshot_2

1.8. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.9. Atvertoje lentelėje atitinkamai nuo keliamos informacijos nužymėkite varneles: Komunikacijos, Santykių tipas ir Klientų grupės. Jei nekeliate banko sąskaitų informacijos - nužymėkite reikšmę ir nuo čia. Spauskite [Toliau]

1.10. Toliau susiejama informacija kiekvienam lange atskirai pagal pasirinktas importuojamas sritis:

Komunikacijos

Pašto adresai

Santykių tipas

Banko sąskaita

1.11. Sistemoje prasidės partnerių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

000

Sėkmingų skaičius - tiek partnerių kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius - tiek partnerių kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų - tiek partnerių kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.

Jei importas nepavyko – pakoreguokite pagal sistemos pateiktas pastabas failą ir importuokite iš naujo.

Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) partnerių kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti partneriai (tikrinimas vyksta pagal Partnerio kodą).

Jei pakoreguosite faile jau importuotą partnerį – jis bus importuotas nauju įrašu, todėl esant poreikiui koreguoti importuotus partnerius - tai atlikti reikia sistemoje, atitinkamoje partnerio kortelėje.