Partnerių kortelių importas

Išbandyti

Partnerių importas. Labai patogu didelį kiekį partnerių importuoti excel failo importo pagalba. Taip galima susikelti visą partnerio informaciją, reikalingą tolesniam operacijų registravimui.

1. Partnerių importas. Keliant partnerius į sistemą užpildomas importo excel failas. Vėliau užpildytas importo failas keliamas į sistemą susiejant sistemos ir importo failo laukus.
PASTABA: likučių kėlimui neprivaloma banko sąskaitos informacija, tačiau ją labai patogu susikelti importo metu. Jei banko sąskaitų informaciją nuspręsite susivesti rankiniu būdu vėliau – tuomet importo faile nepildykite banko informacijos laukų ir importo metu Susijusių objektų lentelėje nužymėkite varnelę ir nuo Banko sąskaitos.

1.1. Importuojant partnerius į sistemą pildomas importo failas, kurį rasite excel .

Galite naudoti savo turimą importo failą.

1.2. Importo failo kėlimas į sistemą. Sistemoje atverkite partnerių sąrašo langą Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Importuoti].
1.2.1.
1.3. Atsidariusiame lange spauskite [Ieškoti] ir pridėkite užpildytą partnerių importo failą (būtinai įsitikinkite, kad failas uždarytas, priešingu atveju įkelti kortelių nepavyks). Spauskite  [Toliau] 

Jei importo failas yra identiškas kaip kad pavyzdyje (stulpelių seka identiška), Šablonas pasirinkite Partnerių kortelių importas ir spauskite  [Toliau] 
naujas
1.4. Sekančioje lentelėje  duomenis sistema nustato automatiškai, bet pasitikrinkite:
• Dokumento lapas Partnerių kortelės -nurodomas excel lapas, iš kurio bus importuojami duomenys;
• Duomenų antraštės eilutė – excel eilutės numeris, kurioje yra stulpelių pavadinimai;
• Pirmoji importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur prasideda partnerių duomenys;
• Paskutinė importuojama eilutė – excel eilutės numeris, kur baigiasi partnerių duomenys.
Spauskite [Toliau]. Jei pasirinkote konkretų šabloną - sekančiuose languose spauskite [Toliau] ir pereikite prie 1.14  punkto. Jei importuojate savo turimą šabloną - susiekite sistemos laukus kaip aprašyta žemiau esančiuose punktuose.

1.5. Sekančioje lentelėje pateikiamas failo reikšmių ir sistemos laukų susiejimo langas. Viršutiniame lange užpildykite skiltyje Stulpelis informaciją taip kaip parodyta paveiksle žemiau:

1.6. Atributų stulpelio eilutėje Tipas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
1.5.1.
1.7. Atributų stulpelio eilutėje Statusas atverkite stulpelyje Reikšmių susiejimas esantį simbolį ir atsivėrusioje lentelėje nurodykite kokio duomenų failo lauko kokia reikšmė bus atitikmuo sistemoje. Susieję spauskite [Gerai]
Screenshot_2

1.8. Duomenų susiejimo lange spauskite [Toliau]
1.9. Atvertoje lentelėje atitinkamai nuo keliamos informacijos nužymėkite varneles: Komunikacijos, Santykių tipas ir Klientų grupės. Jei nekeliate banko sąskaitų informacijos - nužymėkite reikšmę ir nuo čia. Spauskite [Toliau]

1.10. Toliau susiejama informacija kiekvienam lange atskirai pagal pasirinktas importuojamas sritis:

Komunikacijos

Pašto adresai

Santykių tipas

Banko sąskaita

1.11. Sistemoje prasidės partnerių importas. Pasibaigus importui matysite importo rezultatus.

000

Sėkmingų skaičius - tiek partnerių kortelių buvo sukurta sistemoje.

Nesėkmingų skaičius - tiek partnerių kortelių nebuvo perkelta į sistema. Pastabos dėl neperkeltų partnerių kortelių pateikiamos lentelės baltame fone.

Praleistų - tiek partnerių kortelių nebuvo importuota, nes rasti jų dublikatai sistemoje.

33  SVARBU:

Jei importas pavyko ir daugiau duomenų neimportuosite – spauskite [Uždaryti]. Jei spausite [Toliau] Jums bus pasiūlyta išsaugoti sukurtą susiejimų šabloną ir atliekant importą kitą kartą užteks pirmame importo žingsnyje nusirodyti šabloną ir reikšmės bus susietos automatiškai.

Jei importas nepavyko – pakoreguokite pagal sistemos pateiktas pastabas failą ir importuokite iš naujo.

Jei atsiras poreikis importuoti sąrašą iš naujo (pvz.: papildėte jį naujais įrašais) partnerių kortelių dublikatai nebus sukurti. Bus sukurti tik nauji faile įrašyti partneriai (tikrinimas vyksta pagal Partnerio kodą).

Jei pakoreguosite faile jau importuotą partnerį – jis bus importuotas nauju įrašu, todėl esant poreikiui koreguoti importuotus partnerius - tai atlikti reikia sistemoje, atitinkamoje partnerio kortelėje.