7. Personalo operacijų registravimas

Personalo operacijų registravimas. Personalo operacijos reikalingos tam, kad vėliau tabelyje automatiškai būtų sukuriami atitinkami žymėjimai, o skaičiuojant DU - pritaikytos atitinkamos formulės. Personalo operacijose fiksuojami tokie žymėjimai kaip komandiruotės, atostogos, nedarbingumas ir kita. Personalo operacijos kuriamos modulyje Personalas ir atlyginimai -> Personalo operacijos -> Naujas. Pasirinkus personalo operacijos tipą modifikuojamas informacijos langas ir užpildoma reikiama informacija. Apie kiekvieną iš galimų operacijų skaitykite žemiau.
Screenshot_1

1. Atostogos. Operacijos tipas naudojamas įvairių tipų atostogoms registruoti. Pasirinkus šį operacijos tipą užpildoma informacija:
1.1. Sutartinis žymėjimas. Pasirenkamas iš sąrašo sutartinis žymėjimas: kasmetinės, kūrybinės ar mokymosi atostogos.
1.2. Pavadinimas - nurodomas personalo operacijos pavadinimas (neprivaloma)
1.3. Galioja nuo, galioja iki - nurodoma atostogų trukmė nuo - iki.
1.4. Įsakymas - iš sąrašo pasirenkamas įsakymas. Jei įsakymo dar nesukūrėte - patogu tai daryti iš karto įsakymų paieškos lange paspaudus [Naujas]. Kaip kurti personalo įsakymus skaitykite čia.
1.5. Atostogų tipas - pasirenkamas iš sąrašo atostogų tipas
1.6. Sukaupta už laikotarpį nuo - iki - pasirenkamas laikotarpis už kurį naudojamos atostogos (neprivaloma, skaičiavimui neturi įtakos, tai tik šio lango informacinis laukas)
1.7. [Pridėti darbo sutartį] - pridėti darbuotojo darbo sutartį iš sąrašo, kuriam kuriama personalo operacija.
Užpildžius informaciją operacija išsaugoma ir patvirtinama paspaudus viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti]. Tik patvirtintos operacijos dalyvauja DU skaičiavime.
Screenshot_2
* Jei darbuotojas ATŠAUKIAMAS iš atostogų - atostogų personalo operacijos lange spauskite mygtuką [Sutrumpinti atostogas]. Tada aktyvuosis laukai Įsakymas ir Galioja iki. Šiuose laukuose nurodykite naują įsakymą, kurio pagrindu darbuotojas atšaukiamas iš atostogų ir naują atostogų galiojimo datą. Tada išsaugokite operaciją ir vėl patvirtinkite
Screenshot_3
* Jei reikia PRATĘSTI atostogas (arba pratęsti atšauktas atostogas) - kurkite naują personalo operaciją Atostogos. Užpildykite ją įprastai, tik skiltyje Pratęsiamos atostogos iš sąrašo pasirinkite atostogų operaciją, kuri yra pratęsiama.
Screenshot_4
* Jei reikia atšaukti atostogų operaciją, nes ji suvesta neteisingai, tai galite padaryti kol dar nėra sukurti to laikotarpio tabeliai.   Personalo operacijoje paspauskite mygtuką [Atšaukti] - operacija bus atšaukta ir DU skaičiavime nedalyvaus. Jei tabeliai sukurti ir uždaryti - turite juos atidaryti ir perpildyti kai užregistruosite naują personalo operaciją.

2. Komandiruotė. Operacijos tipas naudojamas norint tabelyje pažymėti komandiruotę. Pagal šį žymėjimą skaičiuojant DU bus pritaikyta komandiruotpinigių formulė. Pasirinkus operacijos tipą Komandiruotė  operacijos langas modifikuojamas ir užpildomi žemiau aprašyti langai:
2.1. Sutartinis žymėjimas - pasirenkamas iš sąrašo
2.2. Pavadinimas - nurodomas pavadinimas (neprivaloma)
2.3. Galioja nuo -iki - nurodomas komandiruotės laikotarpis
2.4. Įsakymas - iš sąrašo pasirenkama įsakymo data
2.5. Komandiruotės šalis - iš sąrašo pasirenkama komandiruotės šalis. Pagal čia nurodytą šalį skaičiavimuose bus parinkta komandiruotpinigių suma.
2.6. Priežastis - nurodoma priežastis
2.7. Dienpinigių išmokėjimo procentas - nurodoma koks procentas dienpinigių bus mokamas
2.8. [Pridėti darbo sutartis] - pridedama darbuotojo, kuris vyksta į komandiruotę darbo sutartis. Jei vyksta keli darbuotojai į tą pačią šalį tuo pačiu laikotarpiu - galite pridėti visus tuos darbuotojus.
Užpildžius informacija išsaugoma ir patvirtinama
Screenshot_5
* Jei reikia keisti komandiruotės trukmę, komandiruotės personalo operacijos lange spauskite mygtuką [Keisti komandiruočių trukmę]. Tada aktyvuojami laukai Įsakymas ir Galioja iki. Šiuose laukuose nurodykite naują įsakymą, kurio pagrindu keičiama komandiruotės trukmė ir naują komandiruotės galiojimo datą. Tada išsaugokite operaciją ir vėl patvirtinkite
* Jei reikia atšaukti komandiruotės operaciją, nes ji suvesta neteisingai, tai galite padaryti kol dar nėra sukurti to laikotarpio tabeliai. Personalo operacijoje paspauskite mygtuką [Atšaukti] - operacija bus atšaukta ir DU skaičiavime nedalyvaus. Jei tabeliai sukurti ir uždaryti - turite juos atidaryti ir perpildyti kai užregistruosite naują personalo operaciją.
* Jei darbuotojo komandiruotė buvo keliose šalyse - kiekvienam laikotarpiui kitoje šalyje reikia kurti atskiras personalo operacijas nurodant jos trukmę ir šalį.

3. Nedarbingumas. Sistemoje nedarbingumo personalo operacijos gali būti importuojamos (kaip tai padaryti rasite čia) arba registruojamos rankiniu būdu. Importo metu iš EDAS sistemos įkeliamas importo failas ir pagal jį automatiškai sukuriamos personalo operacijos, kurias belieka patvirtinti. Rankiniu būdu kuriamos naujos personalo operacijos užpildant privalomus laukus.
Sukurtoje operacijoje nurodomas tipas Nedarbingumas, pasirenkamas žymėjimas, galiojimo data nuo iki, pasirenkamas darbuotojas bei nedarbingumo tipas, nurodoma pažymėjimo serija ir numeris. Operacija išsaugoma ir patvirtinama.
Screenshot_10
* Jei reikia pratęstu nedarbingumo operacijos galiojimą, nedarbingumo operacijoje spauskite mygtuką [Pratęsti nedarbingumą]. Lauke Galioja iki įrašykite naują ligos galiojimo pabaigos datą. Išsaugokite ir vėl patvirtinkite operaciją
Screenshot_11
* Jei reikia atšaukti nedarbingumo operaciją, nes ji suvesta neteisingai, tai galite padaryti kol dar nėra sukurti to laikotarpio tabeliai. Personalo operacijoje paspauskite mygtuką [Atšaukti] - operacija bus atšaukta ir DU skaičiavime nedalyvaus. Jei tabeliai sukurti ir uždaryti - turite juos atidaryti ir perpildyti kai užregistruosite naują personalo operaciją.

JŪSŲ PATOGUMUI: bet kurią personalo operaciją galima Išsaugoti kaip... ko pasekoje bus sukurta identišką personalo operacija. Jums beliks tik pasikoreguoti informaciją ir patvirtinti operaciją.
Screenshot_12