Kitų didžiosios knygos likučių įkėlimas rankiniu būdu

Kitų didžiosios knygos likučių įkėlimas rankiniu būdu. Kitų Didžiosios knygos sąskaitų likučiai keliami Buhalterinių pažymų pagalba.

1. Buhalterinės pažymos kuriamos Apskaita -> Buhalterinės pažymos-> Naujas. 

2. Užpildoma pagrindinė informacija:
• Numeris – nurodomas buhalterinės pažymos numeris, nenurodžius sistema suteiks numerį automatiškai.
• Dokumento data – nurodoma likučių kėlimo
• Suma – nurodoma keliamo likučio suma
• Valiuta – nurodoma keliamo likučio valiuta
• Buhalterinės pažymos tipas – pasirenkama iš sąrašo: Mokėtinos sumos likučio įkėlimas pasirenkamas tada, kai keliamas likutis yra kreditinis; Gautinos sumos likučio įkėlimas – pasirenkamas tada, kai keliamas likutis yra Debetinis ir registruosime jį Debete.
• Aprašymas – pateikiamas trumpas aprašymas, kuriame patogu nusirodyti keliamos sąskaitos numerį.
1.1.

3. Supildžius informaciją Buhalterinė pažyma tvirtinama, paspaudus viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti].
4. Sistemoje automatiškai pateikiama likučio kėlimo korespondencija, kurią reikia pakoreguoti pagal keliamo likučio sąskaitą. Tam korespondencijų lange nuimkite žymėjimą nuo reikšmės Sugrupuoti pagal DK sąskaitas.
1.2.
5. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite į nurodytą stulpelį įvedę trūkstamą sąskaitų plano sąskaitą arba įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą.
1.3.
6. Pridėję sąskaitą spauskite [Toliau]. Taip bus įkeltas reikiamas Didžiosios knygos likutis.