Sąskaitos detalizacijų laukų konfigūravimas

Sąskaitos detalizacijų laukų konfigūravimas. Jei detalizuojate gautas sąskaitas DVS'e ir paskui kuriate jas į ERP (kaip tai daryti instrukciją rasite čia), dabar galite susikonfigūruoti kokius laukus norite matyti DVS'o lange, koks jų eiliškumas turi būti, kokie laukai turi būti užpildyti privalomai ir pan. Detaliau rasite instrukcijoje apačioje.
1. Nustatyta reikšmių konfigūracija bus taikoma tik tiems dokumentams, kurių tipas yra Gauta sąskaita.
2. Konfigūracija atliekama ERP Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Pirkimo sąskaitų detalizavimas. Pagal nutylėjimą čia sudėliota standartinė konfigūracija.

3. Konfigūracijos redagavimas.
3.1. Sąskaitos lauko reikšmės - čia galite pasirinkti papildomas detalizacijas, kurias reikės užpildyti sąskaitų pildymo metu. Sąraše pateikiami laukai, naudojami sąskaitos kūrimo į ERP metu

3.2. Sistemos lauko reikšmė - 3.1. punkte pasirinkta reikšmė susiejama su sistemos lauko reikšme. Standartiškai čia susiejamos tik 2 reikšmės su sistemos lauko reikšme:
* Serija / Numeris -> Išorines sistemos kodas
* Sąskaitos data -> Dokumento data
3.3. Atributas sistemoje - nurodomas konkretus atributas, kurio reikšmės bus pateikiamos pasirinkime. Nurodoma tik tada, jei Sistemos lauko reikšmė nurodėte Atributo reikšmė. BŪTINA pridėti nurodytus atributus ir į dokumento šablono, kuris taikomas sąskaitos dokumentui, profilį. Kitaip detalizavimas neveiks tinkamai.
3.4. Privalomas - varnelė pažymima toms reikšmėms, kurių reikšmės detalizuojant sąskaitą bus privalomos
3.5. Prioritetas - išdėliojamas reikšmių eiliškumas DVS'e.
3.6. Pavyzdžiui: Projektas, aprašymas, mokėjimo būdas ir kt. reikšmės gali būti susiejamas su atributo reikšme. Pvz.: projekto atributą susiekite su Projektų sąrašu sistemoje (atliekama atributo kūrimo metu, kai pasirenkama Reikšmės tipas - sistemos objektas, Sistemos objektas - Projektas). Tada sąskaitų detalizavimo lange pridėkite naują eilutę. Sąskaitos lauko reikšmė pasirinkite Projektas, Sistemos lauko reikšmė - Atributo reikšmė, Atributas sistemoje - konkretus Projektų atributas. Taip aprašius konfigūracijos eilutę į sąskaitų detalizavimo langą DVS'e bus įtraukta ir projekto eilutė, kur detalizuojant sąskaitas galėsite nurodyti reikiamą projektą. Teisingai sukonfigūruota eilutė atrodys taip:

4. Jei kokios nors eilutės Jums nereikia - pažymėkite ir ištrinkite ją.

5. Sudėliojus konfigūraciją ir išsaugojus palaukite mažiausiai 5 minutes ir tik tada tikrinkite DVS'e (reikia palaukti kol atsinaujins informacija).