6. Mokėjimo nurodymo registravimas

Mokėjimo nurodymo registravimas. Pinigų išmokėjimai gali būti generuojami kaip mokėjimo nurodymai, kurie vėliau įkeliami į banką ir automatiškai perkeliami į banko sąskaitą sistemoje. Taip lengvai ir greitai sukursite visus reikiamus mokėjimus, kurių pagrindinė informacija: banko sąskaita, gavėjas ir kt. bus atkeliama iš pirminio (pirkimo) dokumento. Prieš kuriant mokėjimo nurodymus pirmiausia sistemoje turi būti užregistruotos pirkimo sąskaitos, kurios bus apmokamos. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad pinigų išmokėjimo dokumentuose visada būtina nurodyti mokėjimo paskirtį. Pagal nurodytą paskirtį parenkama atitinkama DK sąskaitų plano sąskaita, įtakojami sekantys procesai. Šioje instrukcijoje neaptariami mokėjimai, susiję su Darbo užmokesčiu.

1. Mokėjimo paskirtys. Banko mokėjimo nurodymuose nurodoma banko mokėjimo paskirtis. Mokėjimo paskirčių sąrašas:
Partneris - dažniausiai naudojama. Nustatyta pagal nutylėjimą. Visi mokėjimai už suteiktas paslaugas ar prekes.
Avansas partneriui - Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus partneriams
Atskaitingas asmuo - Pasirenkama atliekant mokėjimus atksaitingiems asmenims
Avansas atskaitingam asmeniui - Pasirenkama atliekant avansinius mokėjimus atksaitingiems asmenims
Paskola - Nurodoma gaunant/mokant paskolas
Palūkanos/komisiniai - Nurodoma registruojant banko nuskaitytus komisinius
Bankas - Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės banko sąskaitų
Kasa - Nurodoma atliekant mokėjimus tarp įmonės kasų
Atlyginimas - Nurodoma mokant Darbo užmokestį darbuotojui
Su DU susijęs mokėjimas - Nurodoma mokant su Darbo užmokesčiu susijusius mokesčius
Rankinis – Partneris; Rankinis - Atskaitingas asmuo; Rankinis - Kasa - Nurodoma kai norima, kad nebūtų kuriamos mokėtinos/gautinos sumos
* Kitos neaprašytos paskirtys naudojamos labai išskirtiniais atvejais

2. Mokėjimo nurodymai. Tai įmonės mokėjimų kitiems subjektams sąrašas. Visada patogu sugeneruoti sistemoje mokėjimo nurodymų failą ir įkelti jį į banką. Kartu su mokėjimo nurodymu įkeliama visa mokėjimui reikalinga informacija (gavėjas, jo banko sąskaita, pagrindas). Tam, kad sėkmingai sugeneruotumėte mokėjimų nurodymų failą, sistemoje turi būti užregistruoti pirkimai, kuriuose norėsite apmokėti. Taip pat Tiekėjų korrelėse nurodytos banko sąskaitos.
2.1. Mokėjimo nurodymai kuriami modulyje Mokėjimai -> Pinigų srautai. Pinigų sraute pateikiamas sąrašas visų mokėtinų ar gautinų sumų, esančių sistemoje. Pinigų srautų paieškoje spauskite [Mokėjimo nurodymas]
Screenshot_1
2.2. Mokėjimo nurodymo failo formavime nurodykite:
Banko sąskaita - iš sąrašo pasirinkite iš kurios banko sąskaitos atliksite mokėjimą
Paskirtis - nurodykite banko mokėjimo paskirtį. Jeigu mokėjimų paskirtys skiriasi - čia paskirties nenurodykite. Galėsite ją pasirinkti vėliau detaliose mokėjimo eilutėse.
Operacijos atlikimo data banke - nurodykite mokėjimo banke datą
Užpildyti mokėjimo sumas - pažymėkite varnelę, tada sukėlus norimas apmokėti sąskaitas apmokama suma užsipildys automatiškai - pilna sąskaitos suma. Jei apmokėsite ne visą sąskaitos sumą šią sumą reiks pasikoreguoti.
Užpildę informaciją spauskite [Parinkti mokėtinas sumas]
Screenshot_8
2.3. Sistemoje bus atvertas visų Jūsų neapmokėtų sąskaitų sąrašas. Pasirinkite iš sąrašo reikiamas ir spauskite [Gerai]
Screenshot_4
2.4. Sekančioje lentelėje pasitikrinkite ar būtent šias sąskaitas norite apmokėti (šalia matysis pasirinktų sąskaitų padengta suma ir kita informacija) ir spauskite [Toliau].
Screenshot_5
2.5. Sekančiame lange pasirinktos sąskaitos išskleidžiamos smulkiausių detalizacijų lygiu (pavyzdžiui sąskaitoje buvo nurodytas mokėjimo grafikas, tokiu atveju šiame lange pateikiama kiekviena mokėjimo grafiko eilutė). Šiame lange pasitikrinkite sumas ir jei yra poreikis pašalinkite, kurių neapmokėsite ir spauskite [Baigti]
Screenshot_7
2.6. Taip pridėsite mokėtinas sumas į mokėjimo nurodymo failą. Jei norite koreguoti apmokamą sumą - išskleiskite reikiamą eilutę paspaudę pliuso simbolį ir įrašykite apmokamą sumą stulpelyje [Mokėjimo suma].
Screenshot_9
2.7. Įsitikinę, kad sumos ir kita informacija teisinga - spauskite [Gerai]. Mokėjimo nurodymas bus sukurtas.
2.8. Pereikite į skiltį Mokėjimai -> Mokėjimo nurodymai. Atlikite paiešką. Filtrų pagalba raskite sukurtus mokėjimo nurodymus (Rekomenduojame naudoti filtrus Operacijos atlikimo banke data ir statusas - Nepatvirtintas). Patvirtinkite mokėjimo nurodymus papsaudę viršuje esantį mygtuką [Patvirtinti] arba pažymėkite visus reikiamus patvirtinti mokėjimo nurodymus ir spauskite [Patvirtinti pažymėtus]
Screenshot_10

3. Mokėjimo nurodymo failo generavimas.
3.1.Patvirtinus mokėjimo nurodymus būtina sugeneruoti Mokėjimo nurodymo failą. Tam tikslui paspauskite viršuje esantį mygtuką [Mokėjimo nurodymų failo formavimas].
Screenshot_11
3.2. Atvertame lange nuodykite banko sąskaitą iš kurios bus daromas mokėjimas ir spauskite [Pasirinkti mokėjimo nurodymus].
Screenshot_12
3.3. Jums bus atvertas mokėjimo nurodymų paieškos sąrašas. Pasirinkite jame reikaimus mokėjimo nurodymus ir spauskite [Gerai]
3.4. Mokėjimo nurodymai bus pridėti į mokėjimų nurodymo failą. Norėdami užbaigti mokėjimo nurodymo failo formavimą spauskite [Gerai]
Screenshot_13
3.5. Sistemoje bus sukurtas mokėjimo nurodymų failas, kurį beliks tik išsiųsti: pažymėjus bet kurį mokėjimo nurodymą, kuriam buvo sugeneruotas failas spauskite [Siųsti] ir nurodykite kur norite išsaugoti sukurtą failą. Išsaugojus failą Jūsų nurodytoje vietoje beliks įkelti jį į banką laikantis banko instrukcijų.
Screenshot_14
4. Mokėjimo nurodymų ir mokėjimų nurodymo failo koregavimas. Jei suklydote ir norite pakoreguoti mokėjimo nurodymo failą - pažymėję mokėjimą spauskite [Atšaukti mokėjimo nurodymo failą]. Jei reikia koreguoti patį mokėjimo nurodymą - pažymėkite kurį norite koreguoti ir spauskite [Anuliuoti]. Atlikus šiuos veiksmus mokėjimo nurodymą ir mokėjimo nurodymo failą reiks kurti iš naujo.

5. Mokėjimo nurodymo perkėlimas į mokėjimus sistemoje. Sistemoje yra galimybė nustatyti, kad sukūrus i patvirtinus mokėjimo nurodymą, jo pagrindu iš karto atitinkamoje banko sąskaitoje būtų sukuriamas pinigų išmokėjimo dokumentas. Jei norite naudotis šiuo funkcionalumu, banko sąskaitos pagidninėje informacijoje turite pažymėti varnelę prie reikšmės [Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų]

Screenshot_15
6. Sistemoje yra galimybė nurodyti mokėjimo nurodymo failo saugojimo vietą Jūsų kompiuteryje. Nustačius failo saugojimo vietą nebereiks kas kartą nurodyti kur jį išsaugoti. Norėdami nustatyti failo saugojimo vietą pirmiausia nukopijuokite vietos adresą kompiuteryje
Screenshot_16
Tada eikite sistemoje Programos nustatymai ir raskite reikšmę Mokėjimo nurodymų failų katalogas ir stulpelyje Reikšmė įklijuokite vietos adresą ir išsaugokite nustatymą.
Screenshot_17