Atlyginimas ir personalas

Išbandyti

BSS Atlyginimai ir Personalas – Darbo užmokesčio, personalo valdymo ir darbo laiko apskaitos programa, kuri gali būti efektyviai naudojama tiek mažose, tiek vidutinėse, tiek stambiose įmonėse. Svajojate, kad buhalterija ir personalas dirbtų vieningoje sistemoje ? Mūsų BSS Atlyginimai ir Personalas sistemoje tai įgyvendinta.

Daugiau apie tai, kuo išsiskiria mūsų BSS Atlyginimai ir Personalas iš kitų – vaizdo įraše.

Kodėl verta rinktis mus

Buhalterija ir Personalas dirba vieningoje sistemoje – kas leidžia išvengti duomenų dubliavimo bei klaidų.

Analitinės PowerBI personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leis šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę.

Darbuotojų savitarna – leis atsisakyti popierinių personalo dokumentų (atostogų, komandiruočių, darbo sutarčių ir kt).

Naujų darbuotojų anketa. Informaciją apie naujai priimamus darbuotojus gaukite elektroninės anketos pagalba, tokiu būdu Jums reikės tik sutikrinti jau sistemoje suvestus duomenis.

Suminė darbo laiko apskaita - mūsų programos stiprybė.

Grafikams ir tabeliams administruoti skirta aplikacija leis atsisakyti Excelinių grafikų ir tabelių.

Nedarbingumo bei pensijų kaupimo informaciją importuosite iš Sodros.

Priskaitymų bei atskaitymų importas iš MS Excel. Importuokite priedus, premijas ar atskaitymus už kurą, telefoną tiesiog iš paprasto MS Excel failo.

Darbo užmokestį suskaičiuosite 1 mygtuko paspaudimu.

Mūsų konsultantai – geriausi. Visada pasiruošę kompetentingai atsakyti į Jūsų klausimus, pageidavimus.

Sistema kas mėnesį periodiškai papildoma naujais funkcionalumais.

Funkcionalumas

Naujo darbuotojo anketa

Naujo darbuotojo anketos pildymas. Šio funkcionalumo pagalba suteiksite galimybę naujai priimam darbuotojui pačiam užpildyti reikiamą informaciją darbinantis, o suvesta informacija bus išsaugota BSS Atlyginimai ir Personalas sistemos darbuotojo kortelėje. Anketą galima susikonfigūruoti. Visa suvedama informacija skirstoma į šias sritis: Asmeninė informacija. Kontaktai (bus naudojami sutarties dokumente). Finansinė informacija (NPD požymis, banko sąskaitos numeris). Dokumentai bei jų galiojimo terminai (personalo darbuotojas gaus priminimus apie pasibaigusius ar besibaigiančius galioti darbuotojo dokumentus). Nepilnamečių vaikų informacija (neturintys teisės į papildomą laisvą dieną tėvadienį/mamadienį nematys prašymo). Kita informacija (galite paprašyti naujai priimamo darbuotojo užpildyti kitus Jus dominančius duomenis tokius kaip drabužių dydis, batų dydis ar panašiai). Detalią šio funkcionalumo veikimo bei konfgūravimo instrukciją rasite: Naujo darbuotojo anketos pildymas
Skaityti daugiau

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko apskaita modulis skirtas darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymui ir darbo grafikų valdymui. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis automatiškai užpildomas pagal: – kalendoriuje nustatytas darbo, poilsio, švenčių ir prieš šventines dienas; – darbuotojui priskirtą darbo grafiką; – personalo apskaitos ir valdymo modulyje įvestas operacijas apie atostogas, nedarbingumą, komandiruotes ir kt. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje galima vesti informaciją apie faktinį darbo laiką pagal darbo tipus: normalus darbo laikas, darbo laikas naktį, darbo laikas poilsio, švenčių dienomis, viršvalandžiai. Žiniaraštis gali būti pildomas konkrečiai pasirinktiems darbuotojams, padaliniams arba visai įmonei. Galima spausdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Modulyje galima apskaityti ir projektinį darbo laiką, t.y. darbuotojui galima suvesti darbo laiką pagal tai kokiuose projektuose ir kiek laiko jis dirbo ir vėliau skaičiuojant darbo užmokestį turėti galimybę matyti projekto kaštus.
Skaityti daugiau

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis modulis skirtas darbo užmokesčio, įvairių priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimui. Darbo užmokestis modulyje automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį).Darbo užmokesčio programa Priskaitymų/atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo/atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitas numatytas dimensijas. Galimas darbo užmokesčio išmokėjimas kelis kartus per mėnesį grynais pinigais ar darant pavedimą į banko sąskaitą SEPA pavedimu. Iš sukauptos informacijos formuojamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, visi reikalingi pranešimai SoDrai, ataskaitos ir sąrašai veiklos analizei, atsiskaitymo lapeliai, pažymos ir kt.
Skaityti daugiau

Personalo apskaita ir valdymas

Personalo apskaita ir valdymas modulis skirtas duomenų apie įmonės padalinius tvarkymui, informacijos apie darbuotojus kaupimui, darbo sutarčių, įsakymų, darbo laiko grafikų ir apskaitos žiniaraščių, įvairių ataskaitų ir pranešimų Sodrai formavimui ir spausdinimui. Modulyje galima vesti darbuotojų darbo vertinimo registrą, kuriame gali būti saugoma informacija apie atliktus kompetencijos vertinimus, jų rezultatus, apie planuojamus atlikti vertinimus ir pan. Taip pat realizuotas mokymų planų fiksavimas ir vertinimas, sertifikatų registras. Modulyje realizuota atostogų apskaita –atostogų įsakymų formavimas, atšaukimo iš atostogų įvedimas bei automatinis įsakymo formavimas. Galima atostogas suteikti masiškai grupei darbuotojų. Formuojamos visos reikiamos ataskaitos, susijusios su atostogomis (nepanaudotų atostogų skaičius pasirinktai dienai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis ir pan.).
Skaityti daugiau

Suminė Darbo Laiko Apskaita

Darbuotojui gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, t. y. tokia darbo laiko apskaita, kai darbo laikas apskaičiuojamas per ilgesnį negu savaitė kalendorinį laikotarpį (pvz., mėnesį, ketvirtį, per keturis mėnesius, o kai kuriais teisės aktų nustatytais atvejais – per metus). Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, savaitės darbo trukmė neturi viršyti 48 valandų per savaitę, o darbo dienos (pamainos) trukmė – 12 valandų per darbo dieną (pamainą). Suminę darbo laiko apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 149 straipsnis: Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 straipsnis) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu keturi mėnesiai. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, privalo būti garantuota šio Kodekso nustatyta paros ir savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos) darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, mokant už šį papildomą poilsio laiką vidutinį darbo užmokestį, ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu darbuotojas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau, negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, už faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumą yra apmokama kaip už prastovą (Kodekso 195 straipsnio 1 dalis). Suminės darbo laiko apskaitos pranašumas įmonėms ir yra tas, kad galima organizuoti darbuotojo darbą skirtingą valandų skaičių per dieną, skirtingą dienų skaičių per savaitę, netgi vieną ar kelis mėnesius leisti dirbti ilgiau nei normali darbo laiko trukmė (t. y. po 48 val. per savaitę), tačiau kitą to paties apskaitinio laikotarpio mėnesį turi būti nustatyta mažiau darbo valandų. Taikant šią darbo laiko apskaitos būdą keliamas esminis reikalavimas – per apskaitinį laikotarpį negali būti viršyta darbuotojo darbo sutartyje sulygta vidutinė darbo laiko trukmė. Žinotina, kad apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai (išskyrus sezoninius darbus, kuriuos dirbant apskaitinio laikotarpio trukmė neturi viršyti vienerių metų, ir ekonominės veiklos sričių įmones, kurių darbo ir poilsio ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė). Įvedus suminę darbo laiko apskaitą, pagrindinis dokumentas, nustatantis darbuotojo darbo dienos trukmė bei darbo laiko režimą – darbo grafikas, kurį tvirtina įmonės vadovas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnis skelbia:  
Skaityti daugiau

Priskaitymų bei atskaitymų importas iš MS Excel

Turite lanksčią bonusavimo sistemą ar norite atskaičiuoti kuro, telefono ar kitas sąnaudas iš darbo užmokesčio ? Importuokite priskaitymus, atskaitymus tiesiog iš paprasto MS Excel failo. Importuojamame faile reikalinga sekanti informacija: Priskaitymo ar atskaitymo kodas (toks priskaitymas ar atskaitymas jau turi būti aprašytas BSS Personalas ir Atlyginimai programoje) Darbuotojo tabelio numeris. Suma. Detalesnę instrukciją rasite vartotojo vadove Priskaitymų/atskaitymų importas į DU žiniaraštį
Skaityti daugiau

BI Analitinės Personalo ir Atlyginimų ataskaitos

Analitinės PowerBI personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leis šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę. Ataskaitose informacija pateikiama naudojant diagramas, dėl to akivaizdžiai matosi pokyčiai bei galima įžvelgti tam tikras tendencijas vienoje ar kitoje srityje. Lankstus ataskaitų filtravimas suteiks galimybę peržiūrėti duomenis Jūsų pageidaujamu pjūviu. Šias ataskaitas gali savarankiškai analizuoti padalinių ar įmonės vadovai, nes informacija pateikiama aiškiai, suprantamai ir informatyviai.   PowerBI ataskaitos suskirstytos į grupes, kiekviena grupė – į dar smulkesnes sritis. Visus duomenis galima analizuoti pagal padalinius ar pareigas, tam tikri duomenys lyginami su Mediana (viduriniu skaičiumi duomenų imtyje) arba vidurkiu.   Personalo srityje rasite šias ataskaitas: Darbuotojo darbo sutarties istorija. Pateikiama  informacija apie pasirinkto darbuotojo darbo sutarties reikšmes, jos pasikeitimus, Personalo operacijų suvestinė. Ši vieta puikiai tinka analizuoti darbuotojo darbo istoriją įmonėje, nes matoma kaip keitėsi jo atlyginimas ar padalinys, pareigos, kiek darbuotojas sirgo, atostogavo, turėjo pravaikštų ir panašiai. Dirbantys darbuotojai. Ataskaitoje rasite informaciją apie darbuotojų vidutinį skaičių įmonėje, stažą laike bei jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių. Darbuotojų kaita. Pateikiama informacija apie priimtų bei atleistų darbuotojų skaičių pasirinktam periodui, taip pat jų pasiskirstymas pagal stažą, padalinius, pareigas, lytį ir amžių. Sutartiniai atlyginimai ataskaitoje pateikiama informacija apie nustatytus darbuotojų atlyginimus pagal pareigas, padalinius. Čia taip pat yra nustatyto atlyginimo palyginimas su įmonės vidutiniu nustatytu atlyginimu, bei darbuotojų procentas tam tikrą nustatytą atlyginimą turinčių darbuotojų. Atostogų rezervas. Ataskaitoje galite analizuoti atostogų kaitą pasirinktam periode: kiek kurį mėnesį atostogų buvo panaudota, kiek sukaupta ne tik kiekine, bet ir pinigine išraiška. Personalo operacijos. Pateikiama personalo operacijų suvestinė pagal darbuotojus, taip pat personalo operacijų priskaitymų sumą pagal žymėjimų grupes ir bendrai. Pavyzdžiui: lengvai peržiūrėsite kokiems darbuotojams ir kiek buvo priskaityta už komandiruotes, ligą ir pan. Darbo laikas. Čia galite stebėti faktiškai dirbtas valandas bei analizuoti išdirbtą laiką pagal įvairus žymėjimus. Pavyzdžiui: kiek koks darbuotojas pasirinktam periode dirbo viršvalandžių ar kaip kito viršvalandžių laikas periode ir pan. Neatvykimai. Visa informacija apie darbuotojų neatvykimus pasirinktam periode ar/ir nurodžius konkretų darbuotoją. Darbuotojų išsilavinimas . Susisteminta informacija apie darbuotojų išsilavinimą. Galimybė matyti sąrašą darbuotojų ir jų išsivalinimo informaciją.                                                                                                                                                  Darbo užmokesčio srities ataskaitos DU žiniaraštis. Čia galite analizuoti priskaitymų informaciją pagal darbuotojus ar priskaitymų grupes. Matysite kiek buvo priskaityta, atskaityta, mokesčių suma, kiek išmokėta darbuotojams. Pateikiama darbo vietos kaina. DU sąnaudos. Šioje ataskaitoje rasite kiek kokių sąnaudų (pagal DK sąskaitas) buvo priskaityta bendrai ar kiekvienam darbuotojui atskirai, pateikiama sąnaudų dinamika laike. Darbuotojų darbo istorija. Analogiška ataskaita kaip kad ir Personalo srityje. Kadangi matomos sritys priklauso nuo turimų operacijų teisių, dažnu atveju Darbo užmokesčio sritį matantys darbuotojai nematys Personalo srities, todėl darbo istorijos informacija pakartojama ir Darbo užmokesčio srityje. Faktiniai atlyginimai. Pateikiama informacija apie faktiškai priskaitytą darbo užmokestį. Priskaitymai/atskaitymai. Matysite darbuotojų darbo vietos kainą bei kokia suma buvo jiems išmokėta. DU vidurkiai. Išsami informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį: nustatytas darbo laikas, priskaitytas DU, išdirbtas laikas ir kt. GPM. GPM deklaracijos duomenų suvestinė, kur galite analizuoti GPM duomenis pagal išmokų rūšį, priskaitymą, išmokėjimo datą, darbuotoją. Norite naudoti ataskaitas? kreipkitės į mūsų konsultantus kontaktais čia ir jie suteiks Jums prieigą. Dar išsamiau apie PowerBI ataskaitas sužinosite peržiūrėję šį video:
Skaityti daugiau

Programa naudojasi

Naujienos

Ar darbuotojo liga - galvos skausmas buhalteriui?

2019-02-14

Ar darbuotojo liga - galvos skausmas buhalteriui? Įsibėgėjant naujai priimtai 2019 metų mokesčių reformai kyla vis daugiau klausimų, bandant pritaikyti jos principus praktikoje. Vienas iš jų - kaip taikyti NPD darbuotojo išmokai už pirmas dvi ligos [...]

Skaityti daugiau

Ar verta skubėti išmokėti atlyginimus darbuotojams 2017 metais?

2017-12-28

Ar verta skubėti išmokėti atlyginimus darbuotojams 2017 metais? Nepamirškite, kad jei darbo užmokestį už 2017 metų gruodžio mėnesį mokėsite 2018 metais - priskaitytam 2017 darbo užmokesčiui turėsite taikyti nuo 2018 metų galiojantį  NPD ir nebetaikyti PNPD.  NPD [...]

Skaityti daugiau

Ar šiuolaikinė įmonė gali apsieiti be popierinių dokumentų?

2019-11-11

Ar šiuolaikinė įmonė gali apsieiti be popierinių dokumentų? Neretai girdime: „Siunčiu jums mūsų pasirašytą ir nuskenuotą sutartį, išsispausdinkit, pasirašykit ir atsiųskite mums skenuotą dokumentą el. paštu, o originalus išsiųsime jums registruotu laišku arba pasirašysime susitikimo [...]

Skaityti daugiau