BI Analitinės Personalo ir Atlyginimų ataskaitos

Atlyginimas ir personalas

Išbandyti

BSS Atlyginimai ir Personalas – Darbo užmokesčio, personalo valdymo ir darbo laiko apskaitos programa, kuri gali būti efektyviai naudojama tiek mažose, tiek vidutinėse, tiek stambiose įmonėse. Svajojate, kad buhalterija ir personalas dirbtų vieningoje sistemoje ? Mūsų BSS Atlyginimai ir Personalas sistemoje tai įgyvendinta.

Daugiau apie tai, kuo išsiskiria mūsų BSS Atlyginimai ir Personalas iš kitų – vaizdo įraše.

Kodėl verta rinktis mus

Buhalterija ir Personalas dirba vieningoje sistemoje – kas leidžia išvengti duomenų dubliavimo bei klaidų.

Analitinės PowerBI personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leis šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę.

Darbuotojų savitarna – leis atsisakyti popierinių personalo dokumentų (atostogų, komandiruočių, darbo sutarčių ir kt).

Naujų darbuotojų anketa. Informaciją apie naujai priimamus darbuotojus gaukite elektroninės anketos pagalba, tokiu būdu Jums reikės tik sutikrinti jau sistemoje suvestus duomenis.

Suminė darbo laiko apskaita - mūsų programos stiprybė.

Grafikams ir tabeliams administruoti skirta aplikacija leis atsisakyti Excelinių grafikų ir tabelių.

Nedarbingumo bei pensijų kaupimo informaciją importuosite iš Sodros.

Priskaitymų bei atskaitymų importas iš MS Excel. Importuokite priedus, premijas ar atskaitymus už kurą, telefoną tiesiog iš paprasto MS Excel failo.

Darbo užmokestį suskaičiuosite 1 mygtuko paspaudimu.

Mūsų konsultantai – geriausi. Visada pasiruošę kompetentingai atsakyti į Jūsų klausimus, pageidavimus.

Sistema kas mėnesį periodiškai papildoma naujais funkcionalumais.

Funkcionalumas

Naujo darbuotojo anketa

Naujo darbuotojo anketos pildymas. Šio funkcionalumo pagalba suteiksite galimybę naujai priimam darbuotojui pačiam užpildyti reikiamą informaciją darbinantis, o suvesta informacija bus išsaugota BSS Atlyginimai ir Personalas sistemos darbuotojo kortelėje. Anketą galima susikonfigūruoti. Visa suvedama informacija skirstoma į šias sritis: Asmeninė informacija. Kontaktai (bus naudojami sutarties dokumente). Finansinė informacija (NPD požymis, banko sąskaitos numeris). Dokumentai bei jų galiojimo terminai (personalo darbuotojas gaus priminimus apie pasibaigusius ar besibaigiančius galioti darbuotojo dokumentus). Nepilnamečių vaikų informacija (neturintys teisės į papildomą laisvą dieną tėvadienį/mamadienį nematys prašymo). Kita informacija (galite paprašyti naujai priimamo darbuotojo užpildyti kitus Jus dominančius duomenis tokius kaip drabužių dydis, batų dydis ar panašiai). Detalią šio funkcionalumo veikimo bei konfgūravimo instrukciją rasite: Naujo darbuotojo anketos pildymas
Skaityti daugiau

Darbo laiko apskaita

Darbo laiko apskaita modulis skirtas darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymui ir darbo grafikų valdymui. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis automatiškai užpildomas pagal: – kalendoriuje nustatytas darbo, poilsio, švenčių ir prieš šventines dienas; – darbuotojui priskirtą darbo grafiką; – personalo apskaitos ir valdymo modulyje įvestas operacijas apie atostogas, nedarbingumą, komandiruotes ir kt. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje galima vesti informaciją apie faktinį darbo laiką pagal darbo tipus: normalus darbo laikas, darbo laikas naktį, darbo laikas poilsio, švenčių dienomis, viršvalandžiai. Žiniaraštis gali būti pildomas konkrečiai pasirinktiems darbuotojams, padaliniams arba visai įmonei. Galima spausdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Modulyje galima apskaityti ir projektinį darbo laiką, t.y. darbuotojui galima suvesti darbo laiką pagal tai kokiuose projektuose ir kiek laiko jis dirbo ir vėliau skaičiuojant darbo užmokestį turėti galimybę matyti projekto kaštus.
Skaityti daugiau

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis modulis skirtas darbo užmokesčio, įvairių priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimui. Darbo užmokestis modulyje automatiškai skaičiuojami atlyginimai, įvairūs priskaitymai ir atskaitymai (skaičiavimo formulės aprašomos pagal jūsų įmonės poreikį).Darbo užmokesčio programa Priskaitymų/atskaitymų sąrašas lengvai papildomas trūkstamais priskaitymo/atskaitymo tipais. Vykdant atlyginimų, atostoginių išmokėjimų ar kitus skaičiavimus, sumos gali būti išskaidomos pagal fondus, projektus, programas, tikslus, operacijų grupes ir kitas numatytas dimensijas. Galimas darbo užmokesčio išmokėjimas kelis kartus per mėnesį grynais pinigais ar darant pavedimą į banko sąskaitą SEPA pavedimu. Iš sukauptos informacijos formuojamos ataskaitos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, visi reikalingi pranešimai SoDrai, ataskaitos ir sąrašai veiklos analizei, atsiskaitymo lapeliai, pažymos ir kt.
Skaityti daugiau

Personalo apskaita ir valdymas

Personalo apskaita ir valdymas modulis skirtas duomenų apie įmonės padalinius tvarkymui, informacijos apie darbuotojus kaupimui, darbo sutarčių, įsakymų, darbo laiko grafikų ir apskaitos žiniaraščių, įvairių ataskaitų ir pranešimų Sodrai formavimui ir spausdinimui. Modulyje galima vesti darbuotojų darbo vertinimo registrą, kuriame gali būti saugoma informacija apie atliktus kompetencijos vertinimus, jų rezultatus, apie planuojamus atlikti vertinimus ir pan. Taip pat realizuotas mokymų planų fiksavimas ir vertinimas, sertifikatų registras. Modulyje realizuota atostogų apskaita –atostogų įsakymų formavimas, atšaukimo iš atostogų įvedimas bei automatinis įsakymo formavimas. Galima atostogas suteikti masiškai grupei darbuotojų. Formuojamos visos reikiamos ataskaitos, susijusios su atostogomis (nepanaudotų atostogų skaičius pasirinktai dienai, kompensacijos už nepanaudotas atostogas dydis ir pan.).
Skaityti daugiau

Suminė Darbo Laiko Apskaita

Darbuotojui gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, t. y. tokia darbo laiko apskaita, kai darbo laikas apskaičiuojamas per ilgesnį negu savaitė kalendorinį laikotarpį (pvz., mėnesį, ketvirtį, per keturis mėnesius, o kai kuriais teisės aktų nustatytais atvejais – per metus). Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, savaitės darbo trukmė neturi viršyti 48 valandų per savaitę, o darbo dienos (pamainos) trukmė – 12 valandų per darbo dieną (pamainą). Suminę darbo laiko apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 149 straipsnis: Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 straipsnis) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu keturi mėnesiai. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, privalo būti garantuota šio Kodekso nustatyta paros ir savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos) darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, mokant už šį papildomą poilsio laiką vidutinį darbo užmokestį, ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu darbuotojas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau, negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, už faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumą yra apmokama kaip už prastovą (Kodekso 195 straipsnio 1 dalis). Suminės darbo laiko apskaitos pranašumas įmonėms ir yra tas, kad galima organizuoti darbuotojo darbą skirtingą valandų skaičių per dieną, skirtingą dienų skaičių per savaitę, netgi vieną ar kelis mėnesius leisti dirbti ilgiau nei normali darbo laiko trukmė (t. y. po 48 val. per savaitę), tačiau kitą to paties apskaitinio laikotarpio mėnesį turi būti nustatyta mažiau darbo valandų. Taikant šią darbo laiko apskaitos būdą keliamas esminis reikalavimas – per apskaitinį laikotarpį negali būti viršyta darbuotojo darbo sutartyje sulygta vidutinė darbo laiko trukmė. Žinotina, kad apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu 4 mėnesiai (išskyrus sezoninius darbus, kuriuos dirbant apskaitinio laikotarpio trukmė neturi viršyti vienerių metų, ir ekonominės veiklos sričių įmones, kurių darbo ir poilsio ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė). Įvedus suminę darbo laiko apskaitą, pagrindinis dokumentas, nustatantis darbuotojo darbo dienos trukmė bei darbo laiko režimą – darbo grafikas, kurį tvirtina įmonės vadovas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 147 straipsnis skelbia:  
Skaityti daugiau

Priskaitymų bei atskaitymų importas iš MS Excel

Turite lanksčią bonusavimo sistemą ar norite atskaičiuoti kuro, telefono ar kitas sąnaudas iš darbo užmokesčio ? Importuokite priskaitymus, atskaitymus tiesiog iš paprasto MS Excel failo. Importuojamame faile reikalinga sekanti informacija: Priskaitymo ar atskaitymo kodas (toks priskaitymas ar atskaitymas jau turi būti aprašytas BSS Personalas ir Atlyginimai programoje) Darbuotojo tabelio numeris. Suma. Detalesnę instrukciją rasite vartotojo vadove Priskaitymų/atskaitymų importas į DU žiniaraštį
Skaityti daugiau

BI Analitinės Personalo ir Atlyginimų ataskaitos

Analitinės PowerBI personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leis šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę. Šiame video pamatysite mūsų BI Analitinių ataskaitų skirtų Personalo ir Darbo užmokesčio specialistams bei įmonės vadovams.
Skaityti daugiau

Programa naudojasi

Naujienos

Ar darbuotojo liga - galvos skausmas buhalteriui?

2019-02-14

Ar darbuotojo liga – galvos skausmas buhalteriui? Įsibėgėjant naujai priimtai 2019 metų mokesčių reformai kyla vis daugiau klausimų, bandant pritaikyti jos principus praktikoje. Vienas iš jų – kaip taikyti NPD darbuotojo išmokai už pirmas dvi ligos [...]

Skaityti daugiau

Ar verta skubėti išmokėti atlyginimus darbuotojams 2017 metais?

2017-12-28

Ar verta skubėti išmokėti atlyginimus darbuotojams 2017 metais? Nepamirškite, kad jei darbo užmokestį už 2017 metų gruodžio mėnesį mokėsite 2018 metais – priskaitytam 2017 darbo užmokesčiui turėsite taikyti nuo 2018 metų galiojantį  NPD ir nebetaikyti PNPD.  NPD [...]

Skaityti daugiau

Ar šiuolaikinė įmonė gali apsieiti be popierinių dokumentų?

2019-11-11

Ar šiuolaikinė įmonė gali apsieiti be popierinių dokumentų? Neretai girdime: „Siunčiu jums mūsų pasirašytą ir nuskenuotą sutartį, išsispausdinkit, pasirašykit ir atsiųskite mums skenuotą dokumentą el. paštu, o originalus išsiųsime jums registruotu laišku arba pasirašysime susitikimo [...]

Skaityti daugiau