Atostogų personalo operacijų importas

Atostogų personalo operacijų importas. Personalas ir atlyginimai yra galimybė suimportuoti atostogų personalo operacijas. Importas padės Jums tada, kai turite daug atostogautojų įvairiais laikotarpiais. Nereikės kurti daug atostogų personalo operacijų kiekvienam laikotarpiui. Užteks užpildyti excel failą ir suimportuoti jį. Automatiškai bus sukurtos atostogų personalo operacijos, kurias beliks tik patvirtinti.
1. Atostogų importui pildomas excel failas, kurį rasite čia excel. Būtina nurodyti personalo įsakymo numerį, esantį sistemoje, jei importuojamos Kasmetinės atostogos.
2. Importas atliekamas Personalas ir atlyginimai -> Personalo operacijos -> Veiksmai -> Importuoti atostogas -> Konfigūruoti importą.
Screenshot_1
3. Paspaudus mygtuką bus pateikiamas įspėjimas, kuriame primenama, kad Kasmetinių atostogų personalo operacijoms būtinas įsakymo numeris. Pranešime spauskite [Gerai] ir tęskite darbus
Screenshot_2
4. Atveriamas įprastas importo langas, kur nurodomas importuojamas failas. Jei failo nemodifikavote - pasirinkite jau sukurtą Šabloną Atostogų importas. Jei šablono nėra - laukus teks susieti patiems vėliau taip, kaip parodyta paveiksle žemiau. Pridėjus failą, spauskite [Toliau], nurodykite duomenų pradžios ir pabaigos eilutes, spauskite [Toliau]. Atveriamas duomenų susiejimo langas. Duomenų stulpeliai turi būti susieti taip kaip parodyta paveiksle. Atkreipkite dėmesį į atributą Atostoginius priskaityti į atitinkamai bus pažymėta ir personalo operacijoje.

Taip pat  nepamirškite susieti reikšmių ir paspaudę simbolį stulpelyje Reikšmių susiejimas.


5. Atlikę duomenų susiejimą spauskite [Toliau]. Prasidės duomenų importas, kurio pabaigoje matysite rezultatus.
Screenshot_4

6. Suimportuotas operacijas patvirtinkite masiniu būdu pažymėję reikiamas operacijas ir paspaudę mygtuką [Patvirtinti kelis].
Screenshot_1