Sandėlio vietų kūrimas

Sandėlio vietų kūrimas. Sandėlio vietos yra reikalingos fizinei prekės buvimo vietai identifikuoti. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikurti reikiamas sandėlio vietas.

1. Sandėlio vietos sistemoje kuriamos rankiniu būdu. Sandėlio vietos reikalingos keliant sandėlio likučius. Taip pat vėliau šios vietos naudojamos registruojant atsargų įsigijimo operacijas. Atsargų likučių sąraše naudojantis vietų filtru galima lengvai surasti reikiamą atsargų likutį – filtruoti stambesniu lygiu. Informacija turi būti suvedama modulyje Sandėlis->Sandėlio vietos.
33 Prieš pradedant darbą su sistema BŪTINA pasikeisti sistemoje esantį sukurtą pavyzdinį sandėlį Pagrindinis sandėlis užpildant informaciją teisinga (jei sandėlį norite naudoti toliau - būtina pakeisti atsakingą asmenį).
sandėlio vieta
1.2.  Sandėlio vietų paieškos lange aktyvuokite pagrindinį „Portfelį“ spauskite mygtuką [Pridėti vietą], susikurs Sandėlis. Suveskite privalomus ir rekomenduojamus laukus:
Vietos kodas - nurodykite sandėlio vietos kodą, pvz.: PIRK01;
Pavadinimas - nurodykite sandėlio vietos pavadinimą;
Atsakingas asmuo - nurodykite atsakingą asmenį – iš paieškos langelio parinkite reikiamą darbuotoją.
Vietos tipas - parinkite vietos tipą, rekomenduojame „Bendras“;
Tipas - parinkite adreso tipą, rekomenduojame „Įmonės“, ir įveskite pilną adreso informaciją.
4.1.1.
1.3. Jeigu reikia, suveskite detalesnes sandėlio vietas. Sandėlio vietos gali būti reikalingos, jeigu norite nurodyti tikslesnę atsargų saugojimo vietą. Sandėlio vietų paieškos lange aktyvuokite pasirinktą sandėlį, spauskite mygtuką [Pridėti vietą], susikurs šio sandėlio vieta. Pridedant naują įrašą visada susikuria vienu lygmeniu žemesnis sandėlio vietos įrašas. Kaip ir sandėlio kūrime, suveskite privalomus ir rekomenduojamus laukus: Nurodykite sandėlio vietos kodą; pavadinimą; parinkite vietos tipą, rekomenduojame „Bendras“. Patikrinkite ar visos reikiamos sandėlio vietos yra aktyvios (Varnele pažymėkite lauką Aktyvi vieta).
4.1.2.
Vienas sandėlis organizacijoje gali būti pagrindinis arba dažniausiai naudojamas. Pasirinkite sandėlį ir pažymėkite laukelį Numatytasis, tuomet Pirkimo/Pardavimo dokumentuose bus automatiškai parenkamas pagrindinis sandėlis, t.y. taps vieta „pagal nutylėjimą“.

2. Sandėlio vietų koregavimas/šalinimas. Sandėlio vietų šalinimas galimas tik tol, kol sandėlyje nebuvo užregistruota nei viena sandėlio operacija. Užregistravus bent vieną operaciją, net ją ir stornavus, sandėlio vietos trinti nebegalima, nes jos informacija jau naudojama sistemos įrašuose. Tokiu atveju, jei nebeplanuojate sandėlio naudoti, pagrindinėje informacijoje nužymėkite varnelę ties pasirinkimu Aktyvi vieta. Tada pasirenkant sandėlį operacijose šio sandėlio pasirinkimo sąraše nebebus.