37. Naujos banko sąskaitos/kasos sukūrimas

1. Banko sąskaitų kūrimas.

1.1. Banko sąskaitos kuriamos Mokėjimai -> bankų sąskaitos/kasos. Spaudžiama Naujas -> Banko sąskaita.
Screenshot_2
1.1.2. Atsidariusiame lange supildoma pagrindinė banko sąskaitos informacija:
- Numeris – nurodomas banko sąskaitos numeris. Jei banko sąskaitos numeris neatitiks banko sąskaitos numerio standartų (pvz.: bus per mažai skaitmenų) – sistema pateiks įspėjimą, bet tęsti sąskaitos registravimą leis. Jei sąskaita ne fiktyvi – būtinai gavę klaidą pasitikrinkite sąskaitos teisingumą. Priešingu atveju negalėsite daryti mokėjimo importų į banką iš šios banko sąskaitos
- Pavadinimas – nurodomas banko sąskaitos pavadinimas (laukas skirtas klientui apsirašyti banko sąskaitą, kad būtų lengviau ją identifikuoti)
- Valiuta – iš sąrašo pasirenkama sąskaitos valiuta
- Piniginis likutis – nepildoma. Laukas pildomas automatiškai kai banko sąskaitoje pradedamos registruoti ūkinės operacijos (pinigų gavimai ir išmokėjimai). Tada čia matomas einamasis sąskaitos likutis pagal mokėjimuose patvirtintas operacijas.
- Kredito limitas – čia nurodoma suma, kokiam kredito likučiui esant galima registruoti pinigines operacijas t.y. jei paliksite reikšmę nulis – negalėsite registruoti pinigų išmokėjimų jei sąskaitos balansas bus mažiau arba lygu 0 (t.y. pinigų išmokėjimų bus užregistruota daugiau nei gavimų). Esant tokiai situacijai ir registruojant naują pinigų išmokėjimą sistema informuos, kad įvedus pinigų išmokėjimą Kredito limito likutis bus nepakankamas ir tęsti operacijos registravimo neleis.
- Bankas – iš sąrašo pasirenkamas bankas
- Banko sąskaitos tipas – jei sąskaita pagrindinė (t.y. naudojama rekvizituose ir pan.) – pasirenkama reikšmė pirminė. Visos kitos sąskaitos turi būti antrinės. Įmonėje gali būti tik viena pirminė banko sąskaita.
- Gautinų, išmokamų mokėjimų bei mokėjimo nurodymų serija laukai užpildomi automatiškai pagal sistemoje sugeneruotus šių reikšmių skaitiklius. Čia nurodomos serijos, kurios bus taikomos mokėjimų numeracijai. Jei turite patvirtintą mokėjimų numeravimo aprašą – čia reiktų nusirodyti mokėjimams taikomas serijas.
- Pažymimos atitinkamos varnelės:
(T) – naudoti duomenų importą, (N) – kurti priešingus mokėjimus automatiškai. Pažymėjus varnelę galėsite į šią banko sąskaitą importuoti banko išrašus iš banko. Nepažymėjus varnelės – banko išrašų importuoti negalėsite.
Automatiškai kurti mokėjimus iš mokėjimo nurodymų – pažymėjus varnelę bus automatiškai kuriami mokėjimai banko sąskaitoje vos tik sukursite ir išsiųsite mokėjimo nurodymą į banką. Mokėjimai susikurs, tačiau jų statusas bus Nepatvirtinta.
Aktyvi – varnelė uždedama automatiškai. Varnelę nuimti galima tik tada, kai sąskaita yra uždaroma, buvo sukurta per klaidą ir panašiai.
- Administruojamas org. vienetas – pasirenkama iš sąrašo, nurodoma Jūsų įmonė.
1.1.3. Suvedus visą informaciją sąskaita išsaugoma.
1.1.2.
1.1.4. Toliau būtina susieti banko sąskaitą su apskaita, kad registruojant mokėjimus banko sąskaitoje būtų automatiųkai parenkama atitinkama sąskaitų plano sąskaita.
1.1.4.1. Tam, kad susietumėte banko sąskaitą su apskaita Jums reikia būti susikūrus banko sąskaitos sąskaitą sąskaitų plane (kaip tai padaryti rasite čia).
1.1.4.2. Susikūrus sąskaitą sąskaitų plane, grįškite į banko sąskaitą ir banko sąskaitos kortelėje pasirinkite skiltį Apskaita ir spauskite [Pridėti sąskaitų tipą].
1.1.4.3. Jums bus atvertas Sąskaitų tipų sąrašas. Čia raskite tipą Banko sąskaitos (Bank accounts) ir spauskite [Gerai].
1.1.4.4. Jums bus atvertas banko sąskaitų tipas. Tipas naudojamas tam tikrų taisyklių nustatymui, pagal kurias bus parenkama konkreti sąskaitų plano sąskaita. Kitaip sakant, čia nurodoma kokia sąskaitų plano sąskaita bus parenkama esant aprašytai situacijai. Šiuo atveju Jums reikia nusirodyti, kad konkreti sąskaitų plano sąskaita registruojant tam tikras apskaitos operacijas bus parenkama tada, kai operacijos detalėse bus nurodyta naujai sukurta banko sąskaita (plačiau apie sąskaitų tipus skaitykite čia).
1.1.4.5.  Tam tikslui atsidariusiame lange spauskite [Pridėti sąskaitą] ir iš sąrašo pasirinkite Banko sąskaitos sąskaitų plano sąskaitą.
1.1.4.6. Tada pažymėkite pridėtą eilutę ir spauskite [Pridėti reikšmę] – pridedama nauja eilutė, kurioje reikia nurodyti skiltyje Reikšmės tipas – Banko sąskaita, Reikšmė – pasirenkama iš sąrašo sukurta banko sąskaita. Atlikę šiuos veiksmus Jūs nurodėte, kad atitinkama sąskaitų plano sąskaita bus parenkama tada, kai operacijos detalėse bus antroje eilutėje nurodytos sąskaitos numeris.
1.1.3.
1.1.4.7. Suvedus informaciją tipas išsaugomas ir uždaromas. Banko sąskaitos informacija dar kartą išsaugoma paspaudus [Saugoti].
1.1.5. Sukūrus banko sąskaitą, ji taip pat automatiškai pridedama ir prie Jūsų įstaigos partnerio kortelės verslo informacijos, partnerių sąraše.
1.2. Banko sąskaitas dar galima kurti ir Jūsų įmonės partnerio kortelėje. Sukūrus banko sąskaitą prie partnerio – ji automatiškai susikuria Mokėjimai -> banko sąskaitos kasos. Tik susikūrusią banko sąskaitą reikia papildyti pavadinimu, mokėjimų ir mokėjimų nurodymų serijomis bei susieti su apskaita.
1.2.1. Pasirinkę tokį banko sąskaitos kūrimo būdą susiraskite partnerių sąraše savo įmonę Veiklų ir užduočių valdymas -> Partneriai. Atverkite pagrindinės informacijos lango skiltį Verslo informacija.
1.2.2. Apačioje spauskite [Pridėti banko sąskaitą] ir atsiradusioje eilutėje nurodykite Banko sąskaitos numerį, banką, sąskaitos tipą (nepamirškite, pirminė gali būti tik viena banko sąskaita ir tik ta, kuri įmonėje yra kaip pagrindinė), valiutą. Išsaugokite partnerio kortelę.
1.2.1.
1.2.3. Taip pridėjus banko sąskaitą eikite Mokėjimai -> banko sąskaitos kasos. Paspaudę paiešką matysite naujai sukurtą banko sąskaitą.
1.2.4. Atverkite ją ir papildykite trūkstama informacija: pavadinimas, gautinų ir išmokamų mokėjimų bei mokėjimo nurodymų serija (būtina nurodyti, sistema kuriant tokiu būdu automatiškai serijų nesuteiks) ir pažymėkite atitinkamas varneles, kurių reikšmė aprašyta aukščiau. Taip pat nepamirškite susieti sukurtos banko sąskaitos su apskaita kaip kad aprašyta 1.1.4.  punkte.

2. Kasos kūrimas.

2.1. Kasos kuriamos Mokėjimai -> bankų sąskaitos/kasos. Spaudžiama Naujas -> Kasa.

Screenshot_3
2.2. Atsidariusiame lange supildoma pagrindinė kasos informacija:
- Numeris – nurodomas kasos numeris.
- Pavadinimas – nurodomas kasos pavadinimas (laukas skirtas klientui apsirašyti kasą, kad būtų lengviau ją identifikuoti)
- Valiuta – iš sąrašo pasirenkama kasos valiuta
- Piniginis likutis – nepildoma. Laukas pildomas automatiškai kai kasoje pradedamos registruoti ūkinės operacijos (pajamų ir išlaidų orderiai). Tada čia matomas einamasis kasos likutis pagal mokėjimuose patvirtintas operacijas.
- KPO ir KIO serijos numeris - laukai užpildomi automatiškai pagal sistemoje sugeneruotus šių reikšmių skaitiklius. Čia nurodomos serijos, kurios bus taikomos kasos išlaidų ir pajamų orderių numeracijai. Jei turite patvirtintą mokėjimų numeravimo aprašą – čia reiktų nusirodyti mokėjimams taikomas serijas.
Aktyvi – varnelė uždedama automatiškai. Varnelę nuimti galima tik tada, kai sąskaita yra uždaroma, buvo sukurta per klaidą ir panašiai.
- Administruojamas org. vienetas – pasirenkama iš sąrašo, nurodoma Jūsų įmonė.
- Vieta – nurodoma geografinė vieta kur yra kasa. Laukas reikalingas vartotojo patogumui konkrečiai kasai identifikuoti.
2.3. Suvedus visą informaciją kasa išsaugoma.
2.1.2.
2.4. Toliau būtina susieti kasą su apskaita, kad registruojant kasos pajamų ir išlaidų orderius būtų parenkama atitinkama sąskaitų plano sąskaita.
2.4.1. Tam, kad susietumėte kasą su apskaita Jums reikia būti susikūrus kasos sąskaitą sąskaitų plane.
2.4.2. Susikūrus sąskaitą sąskaitų plane, kasoje pasirinkite skiltį Apskaita ir spauskite [Pridėti sąskaitų tipą].
2.4.3. Jums bus atvertas Sąskaitų tipų sąrašas. Čia raskite tipą Banko sąskaitos (Bank accounts) ir spauskite [Gerai].
2.4.4. Jums bus atvertas banko sąskaitų tipas. Tipas naudojamas tam tikrų taisyklių nustatymui, pagal kurias bus parenkama konkreti sąskaitų plano sąskaita. Kitaip sakant, čia nurodoma kokia sąskaitų plano sąskaita bus parenkama esant aprašytai situacijai. Šiuo atveju Jums reikia nusirodyti, kad konkreti sąskaitų plano sąskaita registruojant tam tikras apskaitos operacijas bus parenkama tada, kai operacijos detalėse bus nurodyta naujai sukurta kasa.
2.4.5. Tam tikslui atsidariusiame lange spauskite [Pridėti sąskaitą] ir iš sąrašo pasirinkite Kasos sąskaitų plano sąskaitą.
2.4.6. Tada pažymėkite pridėtą eilutę ir spauskite [Pridėti reikšmę] – pridedama nauja eilutė, kurioje reikia nurodyti skiltyje Reikšmės tipas – Kasa, Reikšmė – pasirenkama iš sąrašo sukurta kasa. Atlikę šiuos veiksmus Jūs nurodėte, kad atitinkama sąskaitų plano sąskaita bus parenkama tada, kai operacijos detalėse bus antroje eilutėje nurodyta kasa.
2.1.3
2.5. Suvedus informaciją tipas išsaugomas ir uždaromas. Kasos informacija dar kartą išsaugoma paspaudus [Saugoti].

3. Sukurtas banko sąskaitas ar kasas galima šalinti tik tol, kol jose nėra užregistruotų operacijų. Jei operacijos buvo užregistruotos, bet vėliau stornuotos – trynimas vis tiek neleidžiamas, nes informacija jau būna panaudota sistemos duomenyse. Esant poreikiui deaktyvuoti banko sąskaitą pagrindinėje informacijoje nužymėkite varnelę nuo reikšmės Aktyvi.