Pranešimų iš DVS valdymas

Pranešimų valdymas. Dirbant su DVS apie įvairius įvykius naudotojai informuojami el. paštu. Pranešimai siunčiami kai naudotojui priskiriama veikla, užbaigiama jo siųsta veikla arba dokumentas, kurio įvykdytuose procesuose yra naudotojas, pakomentuojamas. DVS'e galima valdyti, kokius pranešimus norima gauti. Pavyzdžiui: naudotojui aktualu, kai jo siųstas atostogų prašymas yra atmetamas, bet visai neaktualu, kai atostogų prašymas yra patvirtinamas. Arba naudotojas nori gauti pranešimus apie priskirtą veiklą tik tada, kai ją jam priskiria padalinio vadovas ir pan. Poreikių gali būti įvairių.
1. Pranešimai valdomi Naudotojo nustatymuose

2. Nustatymuose standartiškai matomos dvi skiltys:
2.1. Informavimas apie gautas veiklas. Šioje skiltyje galite nurodyti nuo kokių darbuotojų ar adresų globalių grupių norite gauti pranešimus apie jų Jums priskirtas veiklas. Pranešimų kiekį galite dar labiau sumažinti, nurodydami konkrečius dokumentų tipus ar net procesus.
2.1.1. Norėdami pridėti darbuotoją ar adresų globalias grupes, spauskite [Pridėti nustatymą]

2.1.2. Bus pridėta papildoma nustatymo eilutė su standartine konfigūracija Visi - Visi. Pridėtoje eilutėje dėliokite Pranešimų gavimo taisyklę:
* Gautas nuo - iš sąrašo pasirenkamas konkretus darbuotojas ar adresatų globali grupė nuo kurio gavus veiklą norite gauti pranešimus.

* Dokumento tipas - iš sąrašo pasirinkite Dokumento tipą
* Dokumento proceso tipas - iš sąrašo pasirinkite Dokumento proceso tipą
* Informuoti el. paštu - varnelė turi būti uždėta
Jūsų sukurtos taisyklės gali atrodyti taip:

Pagal sudėliotą taisyklę:
* Pranešimus apie paskirtą veiklą gausite nuo tų darbuotojų, kurie priklauso grupei Vadovai. Pranešimai bus siunčiami apie visų Dokumentų tipų ir Procesų tipų gautas veiklas
* Pranešimus apie paskirtą veiklą nuo DVS Naudotojo gausite tik tada, kai dokumento tipas bus bet koks, bet Dokumento procesas bus Vizavimas
* Pranešimus apie paskirtą veiklą nuo DVS Administratorius gausite tik tada, kai dokumento tipas bus Prašymas, o procesas Pasirašymas
LABAI SVARBU: jei DVS Naudotojas ar DVS Administratorius taip pat turi globalią grupę Vadovai - žemiau esanti konkreti taisyklė negalios.
Jei pridėsite grupę Visi-visi, žemiau dėliotos taisyklės negalios, nes žemiau pridėti naudotojai pateks į grupę visi-visi ir viršų ims visi-visi taisyklė.
2.2. Informavimas apie mano siųstų veiklų vykdymą. Šioje skiltyje galite nurodyti nuo kokių darbuotojų ar adresų globalių grupių norite gauti pranešimus apie Jūsų siųstų veiklų įvykdymą. Čia taip pat pranešimų kiekį galite dar labiau sumažinti, nurodydami konkrečius dokumentų tipus, procesus ar net atliktus veiksmus.
2.2.1. Nauja taisyklės eilutė pridedama analogiškai kaip aprašyta 2.2.1. punkte.
2.2.2. Dėliokite pranešimo taisyklę:
* Gautas nuo - iš sąrašo pasirenkamas konkretus darbuotojas ar adresatų globali grupė, kuriai įvykdžius Jūsų siųstą veiklą norite gauti pranešimus.
* Dokumento tipas - iš sąrašo pasirinkite Dokumento tipą
* Dokumento proceso tipas - iš sąrašo pasirinkite Dokumento proceso tipą.
* Veiksmas - iš sąrašo pasirinkite Veiksmą t.y. kokiam veiksmui įvykus bus siunčiamas pranešimas.
* Informuoti el. paštu - varnelė turi būti uždėta.
Jūsų sukurtos taisyklės gali atrodyti taip:

Pagal sudėliotą taisyklę:
* Pranešimus, kad veikla užbaigta gausite nuo DVS Administratoriaus, kai Jūsų siųsto dokumento tipas bus Sutartis, dokumentą busite siuntę pasirašymui ir DVS Administratorius gautą veiklą Atmes arba Pakomentuos (jei Patvirtins - pranešimo negausite)
* Pranešimus, kad veikla užbaigta gausite nuo darbuotojų, kurie priklauso globaliai grupei visais atvejais
* Pranešimus, kad veikla užbaigta gausite nuo DVS Naudotojo tik tada, kai Jūsų siųstas dokumentas bus bet kokio tipo, bet veikla bus Tvirtinimas ir DVS Naudotojas veiklą Patvirtins arba Atmes.
Čia irgi galioja taisyklė jei DVS Naudotojas ar DVS Administratorius taip pat turi globalią grupę Vadovai - žemiau esanti konkreti taisyklė negalios.
Jei pridėsite grupę Visi-visi, žemiau dėliotos taisyklės negalios, nes žemiau pridėti naudotojai pateks į grupę visi-visi ir viršų ims visi-visi taisyklė.
2.3. Pranešimų valdymo taisyklės trynimas. Tiek informavimo apie gautas veiklas lape, tiek apie siųstas veiklas lape, taisyklė trinama pažymėjus reikiamą eilutę ir paspaudus [Pašalinti pažymėtus]

2.4. Priminimų siuntimo nustatymai. Šiame lange galite pasirinkti kokius papildomai pranešimus norite gauti:
* Siųsti priminimus apie vėluojančias veiklas - pažymėję varnelę kas dieną gausite pranešimus, jei Jums siųstoje veikloje bus nurodytas terminas ir veikla bus neužbaigta, o terminas pradelstas.
* Siųsti priminimus apie visas neatliktas veiklas - pažymėję varnelę kas dieną gausite pranešimus, jei turėsite bet kokų neatliktų veiklų.

3. Pranešimų nustatymų administravimas. Ši skiltis matoma tik turint specialią operacijos teisę Pranešimų nustatymų administravimas. Pagal nutylėjimą teisė uždėta DVS administratoriaus rolei. Skiltis skirta valdyti kitų naudotojų pranešimų nustatymus.

3.1. Informavimas apie gautas veiklas ir Informavimas apie mano siųstų veiklų vykdymą skiltys veikia analogiškai kaip aukščiau aprašyta, tik čia pradžioj pasirenkamas naudotojas, kurio pranešimus norite administruoti.

3.2. Tik Pranešimų nustatymų administravimas lange yra galimybė nukopijuoti Pranešimų gavimo taisykles nuo vieno naudotojo kitiems.
3.2.1. Tam tikslui pažymėkite norimas kopijuoti eilutes ir spauskite [Pritaikyti keliems naudotojams]. Atsidariusiame lange pasirinkite Naudotojus, kuriems nukopijuosite pasirinktas taisykles.

3.2.2. Taisyklės bus nukopijuotos pasirinktiems naudotojams, jas matysite ir lange