5. Atsargų perkėlimas tarp atsakingų asmenų

Atsargų perkėlimas tarp atsakingų asmenų. Jei įmonėje pasikeitė atsakingas už atsargas darbuotojas, sistemoje registruojama Perkėlimo operacija. Operacija atliekama tik tada, kai reikia perkelti atsargas iš vieno darbuotojo kitam (sandėlis nesikeičia).
1. Modulyje Sandėlis pasirinkite skiltį Vidinės operacijos ir spauskite [Nauja operacija].
2
2. Atsidariusiame lange pasirinkite operacijos tipą Perkėlimas ir užpildykite pagrindinės informacijos laukus:
Numeris – nurodomas operacijos numeris, nenurodžius sistema suteiks automatiškai
Data – nurodoma operacijos data
Išdavė – asmuo iš kurio atsargos perduodamos
Priėmė – asmuo priėmęs atsargas
Iš sandėlio – nurodoma iš kurio sandėlio atsargos paimamos (neprivaloma, tačiau nurodžius sandėlį - detalėse norint pridėti likučius - bus rodomi tik nurodyto sandėlio likučiai)
Aprašymas/Priežastis – nurodoma perkėlimo priežastis
Suvedus informaciją operacija išsaugoma
3
3. Pereikite į skiltį Operacijos detalės ir viršutinėje lentelėje Nurašomos prekės šalia mygtuko [Pridėti] išskleiskite esančią varnelę ir pasirinkite Iš likučių.
4. Jums bus atvertas likučių sąrašas asmens, nurodyto pagrindinės informacijos lange Išdavė. Tempdami pelės žymeklį dešiniu kraštu pažymėkite likučius, kurios norite perduoti ir spauskite [Gerai].
5. Taip pridėsite reikiamus likučius į operaciją. Pagal poreikį galite atlikti kiekio koregavimus. Atlikę pataisymus spauskite [Žymėti automatiškai] (likučius būtina pažymėti)
6. Likučiai bus perkelti į apatinę lentelę Pajamuojamos prekės. Žalias šauktukas šalia prekės rodo, kad likučių perkėlimui likučių kiekis pakankamas.
4
7. Užbaikite pekėlimą paspaudę viršuje esantį mygtuką [Perkelti].
5
8. Pagal poreikį pasirinkite korespondenciją. Jums gali būti iš karto atveriamas sugrupuotas korespondencijų langas, jei yra tinkama tik viena korespondencija šiai operacijai. Jei korespondencijos Jums tinkamos – spauskite [Toliau] ir perkėlimo operacija bus užregistruota sėkmingai. Jei yra poreikis pakoreguoti korespondenciją: tuomet korespondencijų lange nuimkite varnelę ties reikšme Sugrupuoti pagal DK sąskaitas. Operacijos detalės bus išskleistos smulkiausiu lygiu, o stulpelio Sąskaitos numeris eilutėse galėsite iš sąrašo pasirinkti reikiamą sąskaitų plano sąskaitą. Tai padarysite iš nurodyto stulpelio pašalinę esamą sąskaitų plano sąskaitą ir įvedę trumpą reikiamos sąskaitų plano sąskaitos fragmentą ir pažymėję pele Sąskaitos pavadinimas stulpelį. Taip bus atvertas sąskaitų plano sąrašas, kuriame lengvai rasite reikiamą sąskaitą. Jei žinote tikslų reikiamos sąskaitos numerį – tiesiog įrašykite jį į atitinkamą sąskaitos numerio eilutę. Atlikę reikiamus pakeitimus – patvirtinkite operaciją paspaudę mygtuką [Toliau].
9. Likučių paieškoje matysite, kad po operacijos pasikeitė atsakingas asmuo.