fbpx

Naujienos

2023 metų BSS IT naujienų apžvalga. Pristatome Jums, mūsų nuomone, esminius 2023 metų BSS IT sukurtus funkcionalumus pagal sritis.

 

Dokumentų valdymas

 1. Realizuota galimybė naudotis DVS mobilia aplikacija: patogiai galima teikti prašymus, atlikti veiklas, susirasti ir peržiūrėti dokumentus.
 2. Integracija su sąskaitų skaitmenintoju. Trumpai: visos gaunamos sąskaitas el. paštu, kurios importuojamos į DVS, bus automatiškai nukreipiamos skaitmenintojui. Gavus suskaitmenintą informaciją atitinkamai bus užpildomi sąskaitos laukai DVS'e ir paleidžiami sekantys procesai. Detaliau apie funkcionalumą rasite instrukcijoje https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/gautu-saskaitu-skaitmeninimas.
 3. Jeigu Jūsų įmonėje dirba kitakalbių darbuotojų ir norėtumėte dokumentų šablonus rodyti jų kalba, galite naudoti funkcionalumą, leidžiantį nusistatyti Dokumento kalbą. Taip pat sukūrėme galimybę nusirodyti kelių kalbų atributų atvaizdavimą tame pačiame dokumente. Papildomai savo įmonės darbuotojus galite susidėliosite pagal jų naudotojų kalbą ir jie matys šablonus atitinkama kalba. Parengėme Jums trumpą instrukciją, kur rasite aprašymą kaip reikia susikonfigūruoti dokumentų šablonus, kad juose reikšmės būtų atvaizduojamos Jums reikiama kalba. Instrukciją rasitehttps://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/dokumentu-spausdiniuose-naudojamos-kalbos-valdymas
 4. Dokumento profilyje realizuota nauja skiltis Veiksmų istorija. Čia pateikiama informacija apie veiksmus, kurie buvo atlikti su dokumentu ir koks vartotojas juos atliko. Skiltyje patogiai galėsite išfiltruoti duomenis pagal atlikto veiksmo tipą, veiksmą atlikusį asmenį ir panašiai. Taip matysite kas peržiūrėjo dokumentą, įkėlė naują versiją, redagavo, ištrynė dokumentą, sugeneravo nuorodą ir pan.
 5. Dirbantiems su keliomis skirtingomis įmonėmis realizavome galimybę kopijuoti dokumentų šablonus į kelis portfelius.
 6. BI analitinėse ataskaitose sukurta nauja ataskaita  Veiklų atlikimo analitika.
 7. Kviečiame naudotis galimybė sinchronizuoti BSS DVS Personalo planą ir Google kalendorių. Išsamią instrukciją kaip susikonfigūruoti funkcionalumą rasite https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/bss-dvs-personalo-plano-ir-google-kalendoriaus-sinchronizacija
 8. Nauja galimybė - atostogų prašymo profilyje matyti, kurie Jūsų kolegos atostogaus tuo pačiu laikotarpiu kaip ir Jūs. Norėdami naudotis funkciją sukonfigūruokite ją, o kaip tai padaryti rasite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/kolegu-neatvykimu-matymo-konfiguracija 
 9. Itin naudingas funkcionalumas – dokumento kopijavimas DVS'e. Labai patogu kopijuoti dokumentus, kuriems reikia pakeisti tik meta informacijos duomenis, o visa kita informacija turi išlikti.
 10. Priminimų siuntimas išoriniams gavėjams – galimybė išsiųsti priminimus apie nepasirašytus dokumentus  išoriniams gavėjams, nusistatyti priminimų siuntimo periodiškumą. Detaliau apie funkcionalumą rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/priminimu-apie-neatlikta-veikla-siuntimas-klientams.
 11. Jeigu Jūsų importuojamų laiškų procesus apsprendžia aprašymas – dabar juos lanksčiai galėsite susidėlioti per procesų išrinkimo kriterijus. Apie šią ir kitas procesų išrinkimo sąlygas skaitykite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/proceso-gaveju-parinkimas-pagal-dokumento-reiksmes
 12. Jei jūsų įmonėje yra darbuotojų ilgalaikėse atostogose – veiklos jiems nebus siunčiamos. Trumpą aprašymą kaip konfigūruojamas šis funkcionalumas rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/veiklu-siuntimo-administravimas-darbuotojams-esantiems-ilgalaikese-atostogose
 13. Realizavome galimybė DVS'e rodyti ir atribute naudojamo sąrašo aprašymą! Kur tai Jums pravers? Pavyzdžiui: darbo sutarties nutraukimo dokumente reikia nurodyti Atleidimo straipsnį. Anksčiau sąraše matydavote tik straipsnio numerį, o dabar galėsite Sąrašą papildyti straipsnio aprašymu ir pasirenkant straipsnius dokumente matysite ir aprašymą.
 14. Realizavome naują pasirinkimą procesų siuntimo lange (bei dokumento šablono procesų lange ERP) Pabaigus vienam asmeniui, užbaigti kitų veiklas. Jei pažymėsite čia varnelę - vienam iš proceso dalyvių užbaigus veiklą ji automatiškai bus užbaigta ir kitiems proceso dalyviams
 15.  Sukurta galimybė linksniuot pareigų ir padalinių reikšmes dokumentų spausdiniuose. Apie visas linksniavimo galimybes dokumentuose skaitykite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/dokumentu-valdymas/vardu-ir-pavardziu-linksniavimas-dokumentu-sablone
 16. Partnerio adreso suvedimas tapo daug patogesnis – realizuota partnerio adresų paiešką postit.lt pagalba t.y. suvedus Miesto informaciją automatiškai bus užpildomas rajonas, o gatvių sąraše pateikiamos tik pasirinktame mieste esančios gatvės.
 17. Atnaujinome ADOC/ASIC dokumentų peržiūros langą profilyje.

Atlyginimas ir personalo valdymas

 1. Papildėme darbo santykių tipų sąrašą:
  Praktikantai (su darbo laiko apskaita ir be). Daugiau apie šito tipo sutartis rasite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/darbo-santykiu-su-praktikantais-administravimas
  Valdybos nariai (Darbo laiko apskaita nepildoma, yra galimybė apskaityti atlygį bei mokesčius). Daugiau apie šito tipo sutartis rasite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/valdybos-nariu-ir-darbuotoju-dirbanciu-pagal-autorines-sutartis-du-skaiciavimas
  Autorinės (Darbo laiko apskaita nepildoma, yra galimybė apskaityti atlygį bei mokesčius). Daugiau apie šito tipo sutartis rasite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/valdybos-nariu-ir-darbuotoju-dirbanciu-pagal-autorines-sutartis-du-skaiciavimas
  Papildomi susitarimai (pildomas Darbo laiko apskaitos žiniaraštis). Daugiau apie šito tipo sutartis rasite instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/darbo-sutarties-rusies-papildomas-susitarimas-ypatumai
 2. Atostogų rezervo skaičiavimas pamėnesiui. Automatinis atostogų rezervo perskaičiavimas ir patogi ataskaita susitikrinimui (Ji dabar dar išsamesnė, nes galima analizuoti rezervo pokytį pasirinktam laikotarpiui dar detaliau.). Instrukciją rasite https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/atostogu-rezervo-perskaiciavimas
 3. Mamadienių turintiems 1 vaiką iki 12 metų skaičiavimo būdai:
  Kalendoriniai ketvirčiai – imami kalendoriniai ketvirčiais (sausis-kovas, balandis – birželis ir kt.)
  Individualus periodas (priklausomai nuo įdarbinimo datos, vaiko gimimo datos, teisės akto įsigaliojimo datos 2022 08 01)
 4. BI analitinių ataskaitų patobulinimai:
  • Sukūrėme galimybę BI ataskaitoje pasitikrinti planuotas atostogas su faktiškai atostogautu laiku. Taip pat šioje ataskaitoje matosi atostogų likutis šiai dienai ir metų pabaigai, kur galite peržiūrėti darbuotojų atostogų likutį.
  • Visose Personalo ataskaitose atsirado galimybė pamatyti ir darbuotojų sąrašą.
  • Darbo užmokesčio ataskaitoje Faktiniai atlyginimai pridėtas pasirinkimas Rodyti pilną etatą dirbančius.
  Darbo užmokesčio Faktinių atlyginimų bei Sutartinių atlyginimų ataskaitose iškelti rodikliai Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Mėnesio atlyginimo mediana, 25 % kvantilis ir 75 % kvantilis.
  • Etatų plano ataskaita.
  Personalo ir Darbo užmokesčio ataskaitas papildėme galimybe matyti padalinių medį.
  Dirbtas laikas ataskaitose galimybė matyti dirbtą laiką pagal pareigas ir padalinius (Aktualu kai priedus darbuotojams skiriate už kolegos pavadavimą tam tikrose pareigose ir norite pažiūrėti kiek gi valandų jis jį vadavo.)
  Sukurta nauja ataskaita Personalo srityje Neatvykimai padieniui. Šioje ataskaitoje pateikiama suminė informacija apie faktiškai dirbusius darbuotojus pagal Padalinį ir Pareigas bei neatvykimų struktūra pagal neatvykimų pobūdį
  Nauja ataskaita Komandiruotės. Tikime tai taps puikiu įrankiu komandiruočių analizei, pavyzdžiui: ar apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį nėra didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio ir ar nereikia jų apmokestinti ir pan.
 5. Realizavome galimybę matyti darbuotojų kontaktinę informaciją Personalo plane, Grafikų bei Tabelių portale.
 6. Realizuota galimybė personalui kurti premijų ir priedų įsakymus, sukuriant ir dokumentą, kurio informacija automatiškai įtraukiama į darbo užmokesčio skaičiavimą. Tai galite daryti tiesiai Tabelių portale (detali instrukcija čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/priedu-isskaitu-vedimas-tabeliu-portale) arba ERP Personalo įsakymų dalyje (instrukciją rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/priskaitymu-atskaitymu-registravimas-kuriant-personalo-isakymus)
 7. Masinis sms siuntimas darbuotojams.
 8. Automatinis atostogų trumpinimas ir atšaukimas, masiškai tvirtinant nedarbingumo informaciją. Atostogų personalo operacija ne tik bus sutrumpinama, bet automatiškai sugeneruojamas ir užregistruojamas atostogų trumpinimo dokumentas. Taip rezultate turėsite tvarkingai atliktą atostogų personalo operacijos sutrumpinimo procesą: atšaukta ir naujomis datomis užregistruota atostogų personalo operacija dėl ligos, patvirtinta ligos personalo operacija, sugeneruotas ir užregistruotas atostogų trumpinimo įsakymas - ir visa tai vos 1 mygtuko paspaudimu! detalų aprašymą rasite https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/automatinis-nedarbingumo-operaciju-tvirtinimo-ir-atostogu-atsaukimo-procesas
 9. Jeigu Jūsų įmonėje darbo laiko apskaita vedama ne mūsų sistemoje, o pavyzdžiui tachometru vairuojant, ar gamybinėmis programomis tokią informaciją mėnesio pabaigoje galima importuoti į mūsų sistemą iš įvairių formatų, tokių kaip Tachogram, Inova, Beylla, Deta Soft XML. Instrukciją apie juos rasite https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/12-darbo-grafiku-importas-i-sistema
 10. Atostogų išklotinėje papildoma informacija: likutis datai ir metinė atostogų norma.
 11. Naujiena turintiems darbuotojų, kurių etatas yra nepastovus: per mėnesį dirbama kintantį dienų skaičių (pavyzdžiui vieną mėnesį 3 d., kitą - 1 dieną ir panašiai). Tokiems darbuotojams skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas arba apmokėjimą už kasmetines atostogas, papildomai padauginama iš koeficiento, kuris apskaičiuojamas kaip santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir valstybės nustatytų darbo dienų, tenkančių per 12 mėn. prieš skaičiuojamą mėnesį. Instrukciją rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/kintancio-etato-atostoginiu-ir-kompensaciju-uz-nepanaudotas-atostogas-skaiciavimas
 12. Atlyginimo lapelyje matomos informacijos konfigūravimo galimybės https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/atlyginimo-lapelyje-matomos-informacijos-konfiguravimas
 13. DU sąnaudų informacijos perkėlimas į kitas sistemas: Hansa, Rivilė, Axapta, Ataskaita sąskaitų apyvarta pagal detalizacijas ( DA1_6 DK apyvarta suminė). Instrukcija čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/kaip-persikelti-darbo-uzmokescio-duomenis-i-kitas-sistemas
 14. Analizuojantiems sąnaudas pagal projektus arba padalinius, kurios priklauso nuo dirbto laiko prie projekto/padalinio žymėjimų, atsirado galimybė išskirtinius žymėjimus (darbas poilsio diena, naktį, viršvalandžius) priskirti konkretų projektą/padalinį, pagal kurį bus detalizuojamas ir atitinkamas priskaitymas. Anksčiau užmokestis už šį laiką buvo detalizuojamas proporcingai (pavyzdžiui: dieną dirbta projekte A, o naktinis darbas projekte B - abiejų dirbtų laikų darbo užmokestis  būdavo paskaidomas abiem projektams proporcingai).
 15.  Paprastesnis adreso informacijos suvedimas per Darbuotojo anketą, nes realizuota integracija su postit.lt.
 16. Naujas prastovų skaičiavimo būdas: prastovoje būto laiko priskaitymas pritraukiamas iki MMA. Visus prastovų skaičiavimo būdus rasite mūsų instrukcijoje čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/ivairus-prastovu-skaiciavimo-budai
 17. Jeigu turite darbuotojų, kurie Tabelių portale gali tik suvesti laiką, o jį tvirtina kiti, galite tai reguliuoti per operacijos teisę ir rakinimo galimybę suteikti reikiamiems naudotojams
 18. Papildytos Darbo priemonių portalo funkcijos:
  • Realizavome galimybę susikonfigūruoti, jog būtų siunčiami priminimai apie darbo priemonės galiojimo pabaigą. Priminimus gaus ir darbuotojas ir jo padalinio vadovas. Šių priminimų pagalba galėsite užtikrinti savalaikį darbo priemonių atnaujinimą savo darbuotojams. Detaliau kaip veikia funkcionalumas rasite aprašyme https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/priminimu-apie-darbo-priemones-galiojimo-pabaiga-valdymas.
  • Išduodant ar grąžinant darbo priemonę galėsite pasirinkti ar pridėti priemones gaunantį/grąžinantį darbuotoją į dokumento procesus. Tai labai patogu tada, kai darbuotojas jau atleistas, o darbo priemones grąžina vėliau ir priemonių grąžinimo dokumento pasirašyti nebegali.
  • Darbo priemonių administravimas pagal padalinius: galimybę padalinių vadovams matyti ir galėti išduoti darbo priemones tik tiems darbuotojams, kurio padalinio vadovais jie yra. Instrukcija čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/darbo-priemoniu-administravimas-pagal-padalinius
  • Jei įmonėje darbo priemones išduoda ne vienas asmuo, yra galimybė filtruoti priemones pagal atsakingą už darbo priemones asmenį.
 19.  Statistinė ataskaita DA01 realizuota galimybė teikti xml formatu.
 20. Ar žinote kad, atlyginimo lapelyje galite atvaizduoti priskaitymo/atskaitymo pagrindo tekstą? Žiniaraščio skiltyje Pagrindas galite nurodyti/suimportuoti už ką buvo atskaityta, tada Jūsų darbuotojams nebekils jokių klausimų kas gi čia per atskaitymai.
 21. Jei taikote suminę darbo laiko apskaitą ir 1 mamadienį darbuotojai turintys vaiką iki 12 m. darbuotojai sukaupia daugiau nei per 3 mėnesius – galite nusirodyti savo reikiamą periodą. Instrukcija apie detalų funkcionalumo veikimą rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/papildomos-poilsio-dienos-mamadienio-administravimas-sumine-darbo-laiko-apskaita-dirbantiems-darbuotojams
 22. Sukurtas funkcionalumas, kurio pagalba DU žiniaraštyje nurodžius (ar suimportavus) tam tikrų kintamųjų reikšmę bus traktuojama, kad tai suma, kurią darbuotojas gaus į rankas, ir automatiškai paskaičiuojama darbo užmokesčio ar priedo bruto reikšmė. Instrukciją rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/priedu-perskaiciuojamu-is-neto-i-bruto-konfiguravimas-ir-naudojimas
 23. Atnaujinta darbuotojo anketos konfigūracija bei realizuota galimybė darbuotojams išsiųsti kvietimą atnaujinti duomenis.
 24. Tabelių portale realizuota galimybė susivesti priedus ir išskaitas, pagal kuriuos sukuriamas personalo įsakymas, kuris vėliau gali būti siunčiamas procesams ir pan. Instrukciją rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/atlyginimai-ir-personalas/priedu-isskaitu-vedimas-tabeliu-portale
 25. Sukurta galimybė keisti Priskaitymų/atskaitymų pavadinimus. Jei esami pavadinimai Jums netinka ir norite visur juos matyti kitokius - atverkite norimą priskaitymą/atskaitymą (Personalas ir atlyginimai konfigūracija-> Priskaitymai/Atskaitymai) ir pakeiskite jo pavadinimą.


Buhalterinė apskaita

 1. Mokėjimai -> Skolų dengimas galimybė padengti daugiau nei 1 partnerio skolą pažymint norimas.
 2. Galimybė importuoti Produktus į sandėlio pervežimo operaciją.
 3.  Automatinis PVM korekcijos išskaičiavimas (Pardavimo ir Pirkimo sąskaitose). Instrukciją kaip veikia funkcionalumas rasite čia https://bss.biz/vartotojo-vadovas/buhalterija/automatinis-pvm-korekcijos-skaiciavimas
 4.  BI analitinės ataskaitos
  • Ataskaitos anglų kalba.
  • Naujos ataskaitos: Sandėlio valdymas, Atsargų apyvartumas, Finansiniai rodikliai, Pardavimo sutartys.
  • Kas sekate Pinigų srautus savaitėmis – naujas filtras, leidžiantis filtruoti duomenis savaitėmis.
  • Pelno (nuostolio) ataskaitoje pridėta galimybė matyti dokumentų sąrašą.
  • Aktualios skolos ataskaitoje matysite naują informaciją - Paskutinio banko importo data.
  • Pirkimų ir pardavimų ataskaitos papildytos naujomis skiltimis Pirkimai vnt. ir Pardavimai vnt. Dabar galėsite sekti pardavimų/pirkimų informaciją ne tik pinigine išraiška, bet ir vienetais.
 5.  Prekių pardavimo sąskaitoje pelningumo paskaičiavimas.
 6. Pardavimo sąskaitų masinis generavimas nesiunčiant – puiki galimybė leidžianti peržiūrėti sąskaitas prieš jas siunčiant klientui.

Kitos naujienos

Daugiau