Kintančio etato atostoginių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas

Kintančio etato atostoginių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas. Ši instrukcija skirta tiems, kurių įmonėse yra darbuotojų, dirbančių nepastoviu etatu t.y. kurių darbo grafikas yra kintantis: vieną mėnesį dirbama 1 val., kitą - 5, dar kitą 140 val. ir panašiai. Tokiems darbuotojams atostogaujant ar išmokant kompensaciją už nepanaudotas atostogas labai sunku ją apskaičiuoti, kadangi standartiškai šiems skaičiavimas naudojamas 3 mėnesių VDU ir jei per jas darbuotojas dirbo po 1 val., o prieš tai buvusius mėnesius - po 160 val., tai paskaičiuota suma nebūtų sąžininga darbuotojo ar darbdavio atžvilgiu. Tam tikslui sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba apmokėjimas už atostogas arba atleidžiant kompensacija už nepanaudotas atostogas būtų skaičiuojama atsižvelgiant į santykį tarp dirbtų darbuotojo valandų ir valstybės darbo dienų, tenkančių per 12 mėn. prieš skaičiuojamą mėnesį. Kokiomis sąlygomis veikia funkcionalumas skaitykite aprašyme žemiau.

1. Šis skaičiavimas galioja tik toms sutartims, kurios turi požymį Valandinis darbas. Toliau tokių darbuotojų darbo sutartis suvedama įprastai, papildomai pažymit varnelę Nepastovus prie etato dydžio (etato dydis nekeičiamas, jis turi būti 1). Priskirtas grafikas darbuotojui turi būti standartinis (t.y. 5 d.d. per savaitę).

2. Tokiam darbuotojui pildomas tabelis pagal dirbtą laiką, skaičiuojamas darbo užmokestis įprastai.
3. Darbuotojui einant atostogauti arba atleidžiant tokį darbuotoją, Atostoginiai arba Kompensacija už nepanaudotas atostogas paskaičiuojami su papildomu koeficientu, kuris yra  Santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir įmonės darbo dienų. Apmokama atostoginių suma arba kompensacija atleidimo atveju paskaičiuojama dienų skaičius padauginus ir paskaičiuoto koeficiento ir padauginus iš darbuotojo VDU.
4. Kad būtų aiškiau pateiksime pavyzdį:
4.1. Darbuotojo darbo pradžia 2022 04 01.
4.2. Darbuotojas dirbo visus metus, dirbtas laikas buvo toks:

4.3. 2023 metų balandžio mėnesį darbuotojas atostogavo nuo 04 17 iki 04 21 t.y. 5 dienas.
4.4. Paskaičiuojamas Santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir įmonės darbo dienų:
12 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, darbuotojo dirbtų valandų / 12 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, valstybės nustatytų darbo dienų
Darbuotojo dirbtos valandos 660
Valstybės nustatytos darbo dienos 253
Paskaičiuojamas santykis 660/253 = 2,6087
Šis koeficientas matomas ir Kasmetinių atostogų paskaičiavimo lape

4.5. Paskaičiuojama atostoginių suma: atostogų dienų skaičius * VDU (valandos) * koeficientas.
Pavyzdiniu atveju būtų 5 dienos * 9,87 eurų * 2,6087 = 128,74 eurų.
5. Kita svarbi informacija:
5.1. Išskaičiuotas koeficientas atspindi vidutinį darbo valandų skaičių per darbo dieną.
5.2. Į koeficiento skaičiavimą netraukiamos dienos, kai darbuotojas sirgo ar atostogavo ir pan.
5.3. Koeficientas taikomas skaičiuojant Atostoginius ir Kompensaciją už nepanaudotas atostogas.