Kintančio etato atostoginių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas

Kintančio etato atostoginių ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas. Ši instrukcija skirta tiems, kurių įmonėse yra darbuotojų, dirbančių nepastoviu etatu t.y. kurių darbo grafikas yra kintantis: vieną mėnesį dirbama 1 val., kitą - 5, dar kitą 140 val. ir panašiai. Tokiems darbuotojams atostogaujant ar išmokant kompensaciją už nepanaudotas atostogas labai sunku ją apskaičiuoti, kadangi standartiškai šiems skaičiavimas naudojamas 3 mėnesių VDU ir jei per jas darbuotojas dirbo po 1 val., o prieš tai buvusius mėnesius - po 160 val., tai paskaičiuota suma nebūtų sąžininga darbuotojo ar darbdavio atžvilgiu. Tam tikslui sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba apmokėjimas už atostogas arba atleidžiant kompensacija už nepanaudotas atostogas būtų skaičiuojama atsižvelgiant į tam tikrą santykį.

1. Konfigūracija. Prieš pradedant naudotis funkcionalumu, programos nustatyme Nepastovaus etato VDU koeficiento skaičiavimo tipas nusirodykite kaip turėtų būti skaičiuojamas koeficientas, kuris įtraukiamas į atostoginių ar išeitinės kompensacijos skaičiavimą:
1.1. Dirbtų valandų ir dienų santykis (12 mėn.) - suskaičiuojama vidutinė darbo dienos trukmė. Koeficientas taikomas skaičiuojant atostoginius ir išeitinę kompensaciją. Svarbu: darbuotojo darbo sutartis negali būti suminė; neturi būti požymio, jog dirbama 6 darbo dienų savaite; negali būti nurodyta darbo laiko norma per savaitę.
1.2. Dirbtų ir valstybinių valandų (3 mėn.) - darbuotojo dirbtas valandas dalinam iš valstybinių darbo valandų tame laikotarpyje (netraukiant einamojo mėnesio). Koeficientas taikomas skaičiuojant atostoginius, išeitinę kompensaciją, ligos pašalpą, kompensaciją už nepanaudotas atostogas, mamadienio/tėvadienio paskaičiavimą. Svarbu: darbuotojo darbo sutartis negali būti suminė; neturi būti požymio, jog dirbama 6 darbo dienų savaite.
1.3. Darbuotojo normos valandų ir valstybinių valandų santykis (12 mėn.) - skaičiuojamas santykis tarp darbuotojo darbo normos valandų ir valstybinių valandų vertinant 12 mėnesių prieš skaičiuojamą mėnesį. Svarbu paminėti, kad etato dydžio keitimas turi būti atliekamas darant sutarties keitimą. Svarbu: negali būti nurodyta darbo laiko norma per savaitę.
2. Šis skaičiavimas galioja tik toms sutartims, kurios turi požymį Valandinis darbas. Toliau tokių darbuotojų darbo sutartis suvedama įprastai, papildomai pažymit varnelę Nepastovus prie etato dydžio (etato dydis nekeičiamas, jis turi būti 1). Priskirtas grafikas darbuotojui turi būti standartinis (t.y. 5 d.d. per savaitę).

3. Tokiam darbuotojui pildomas tabelis pagal dirbtą laiką, skaičiuojamas darbo užmokestis įprastai.
4. Darbuotojui einant atostogauti arba atleidžiant tokį darbuotoją, Atostoginiai arba Kompensacija už nepanaudotas atostogas paskaičiuojami su papildomu koeficientu, priklausomai kokią nustatymo reikšmę pasirinkote 1 punkte aprašytame nustatyme. Apmokama atostoginių suma arba kompensacija atleidimo atveju paskaičiuojama dienų skaičius padauginus ir paskaičiuoto koeficiento ir padauginus iš darbuotojo VDU.

Kad būtų aiškiau pateiksime pavyzdžių:
5. Jei 1 punkte minimame nustatyme pasirinkote Dirbtų valandų ir dienų santykis (12 mėn.) reikšmę:
5.1. Darbuotojo darbo pradžia 2022 04 01.
5.2. Darbuotojas dirbo visus metus, dirbtas laikas buvo toks:

5.3. 2023 metų balandžio mėnesį darbuotojas atostogavo nuo 04 17 iki 04 21 t.y. 5 dienas.
5.4. Paskaičiuojamas Santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir valstybės nustatytų darbo dienų:
12 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, darbuotojo dirbtų valandų / 12 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, valstybės nustatytų darbo dienų
Darbuotojo dirbtos valandos 660
Valstybės nustatytos darbo dienos 253
Paskaičiuojamas santykis 660/253 = 2,6087
Šis koeficientas matomas ir Kasmetinių atostogų paskaičiavimo lape

5.5. Paskaičiuojama atostoginių suma: atostogų dienų skaičius * VDU (valandos) * koeficientas.
Pavyzdiniu atveju būtų 5 dienos * 9,87 eurų * 2,6087 = 128,74 eurų.

6. Jei 1 punkte minimame nustatyme pasirinkote Dirbtų ir valstybinių valandų (3 mėn.)
6.1. Darbuotojo darbo pradžia 2023 04 03.
6.2. Darbuotojo dirbtas laikas buvo toks:

6.3. 2023 metų liepos mėnesį darbuotojas atostogavo nuo 07 10 iki 07 14 t.y. 5 dienas.
6.4. Paskaičiuojamas Santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir valstybės nustatytų darbo valandų:
3 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, darbuotojo dirbtų valandų / 3 ankstesnių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio, valstybės nustatytų darbo valandų
Darbuotojo dirbtos valandos 168
Valstybės nustatytos darbo valandos 503
Paskaičiuojamas santykis 168/503 = 0,33
Šis koeficientas matomas ir Kasmetinių atostogų paskaičiavimo lape

6.5. Paskaičiuojama atostoginių suma: atostogų valandų skaičius * VDU (valandos) * koeficientas.
Pavyzdiniu atveju būtų 40 valandų * 12,40 eurų * 0,334 = 165,66 eurų. Kasmetinių atostogų apskaičiavimo lape VDU rodomas jau įvertinus išskaičiuotą koeficientą.

7. Kita svarbi informacija:
7.1. Į koeficiento skaičiavimą netraukiamos dienos, kai darbuotojas sirgo ar atostogavo ir pan.
7.2. Pasirinktas VDU skaičiavimo būdas naudojamas ir automatiniam atostogų rezervo perskaičiavimui, duomenų atvaizdavimui rezervo ataskaitoje.