Priminimų apie neatliktą veiklą siuntimas klientams

Priminimų apie neatliktą veiklą siuntimas klientams. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip išsiųsti priminimus klientams, kuriems anksčiau išsiuntėte dokumentus pasirašymui ar susipažinimui į išorę ir jie jų nepasirašė/nesusipažino. Taip pat galėsite nusistatyti, kad ir Jūsų darbuotojai (dokumento iniciatoriai) gautų priminimus apie klientus, kurie neužbaigė jiems siųsto proceso.
1. Konfigūracija.
1.1. Norėdami naudoti funkcionalumą, programos nustatyme Pakartotinai siųsti priminimus apie nepasirašytus dokumentus veiklų išoriniams klientams. Po pirmo išsiuntimo praėjus dienų skaičiui. default - 0. Vesti galima 1;5;10;15 per kabliataškį su priminimo intervalais nurodykite dienų skaičių, kuriam praėjus nuo kvietimo pasirašyti/susipažinti su dokumentu, klientui turi būti siunčiamas priminimas. Jei reikšmes nurodysite per ";" simbolį, priminimai bus siunčiami nurodytu periodiškumu. 
1.2. Nesiųsti senesnių priminimų išoriniams klientams apie nepasirašytas dokumentų veiklas jeigu pirmo išsiuntimo laikas senesnis negu parametro laikas. Default 30d. Min 0, max 365 ( Min=0; Max=365 ) - šiame programos nustatyme galite pasirinkti, kokio senumo veikloms priminimas nebus siunčiamas. Taip apsidrausite, kad priminimai nebūtų siunčiami senai klientams išsiųstoms, jau nebeaktualioms veikloms.
1.3. Gauti priminimus kartu su klientu apie visas neatliktas veiklas - jei pažymėsite varnelę šiame programos nustatyme, dokumentą į išorę išsiuntęs darbuotojas (iniciatorius) taip pat gaus priminimą apie veiklas, kurių dar neįvykdė klientas.
Individualiai darbuotojas gali išjungti šį nustatymą prisijungęs prie savo paskyros DVS'e, Pranešimų nustatymuose.

1.4 Pagal poreikį pasikoreguokite Pranešimų šablono turinį, kurį, kaip priminimą apie neatliktą veiklą, gaus Jūsų klientas. Tai padarysite Planavimas -> Pranešimų šablonai, pasirinkę šabloną Priminimas apie neužbaigtas veiklas [CompanyName] Dokumentų valdymo sistemoje, išsiųstas klientams.

2. Priminimas apie neatliktą veiklą klientams bus išsiųstas praėjus 1.1. punkto nustatyme nurodytam terminui, skaičiuojant nuo veiklos išsiuntimo datos.

3. Jei 1.3. punkto nustatyme pažymėjote, kad priminimus gautų ir veiklų iniciatoriai, jie taip pat gaus laišką su veiklų sąrašu, kurios yra neatliktos klientų.

4. Priminimai nebus siunčiami nei klientui, nei iniciatoriui, jei išsiųstos veiklos nuorodos galiojimo terminas bus pasibaigęs.