Vardų ir pavardžių, padalinių bei pareigybių linksniavimas dokumentų šablone

Vardų ir pavardžių, padalinių bei pareigybių linksniavimas dokumentų šablone. Instrukcijoje rasite aprašymą, kokius veiksmus reikia atlikti sistemoje, kad kuriant dokumentą pagal šabloną, dokumente minimo darbuotojo Vardas ir Pavardė, padalinys bei pareigos būtų linksniuojami pagal dokumento turinį.
1. Raskite ir atverkite Word faile reikiamą šabloną Dokumentai -> Dokumentai (atkreipkite dėmesį ar dokumento profilyje yra varnelė srityje Šablonas)
Screenshot_1
2. Atvėrę reikiamą Word failą įrankių juostoje pereikite į skiltį Programų kūrėjams
Screenshot_2
3. Failo tekste pažymėkite lauką, kur nurodytas darbuotojas (tai gali būti dokumento rengėjas, prašytojas ir pan.. Esmė - būtent tame lauke esančio darbuotojo Vardas ir Pavardė, padalinys arba pareigos bus linksniuojami dokumente) ir spauskite viršuje esantį mygtuką [Ypatybės]
Screenshot_5
4. Atvertoje lentelėje, lauke Antraštė, po nurodytos reikšmės rašykite "_" simbolį ir reikiamą linksnį iš reikšmių žemiau ir spauskite [Gerai]
Linksnis             Klausimas                    Žymėjimas šablone
Vardininkas           kas?                                     KAS
Kilmininkas           ko?                                       KO
Naudininkas          kam?                                 KAM
Galininkas              ką?                                      KA
Įnagininkas            kuo?                                  KUO
Vietininkas        kur? kame?                          KUR
Šauksmininkas      n/a                                 SAUKS
Screenshot_6
5. Išjunkite Word dokumentą nepamiršdami jo įkelti į ERP taip kaip parodyta žemiau
Screenshot_7
6. Išsaugokite profilio šabloną paspausdami ERP viršuje [Saugoti ir uždaryti]
Screenshot_8
7. Dabar DVS'e kuriant dokumentą tekste darbuotojo Vardas ir Pavardė bus naudojami reikiamame linksnyje. Jei yra poreikis linksniuoti Padalinį ar Pareigas - analogiškai pakoreguokite reikšmę spausdinyje pridėdami atitinkamo linksnio klausimą, kaip kad parodyta 4 punkte.

PASTABA: užsieniečių darbuotojų vardai ir pavardės nelinksniuojami.