Kolegų neatvykimų matymo konfigūracija

Kolegų neatvykimų matymo konfigūracija. Šios funkcijos pagalba galėsite pasitikrinti ar Jūsų teikiamo atostogų prašymo (ar kito dokumento) metu bus Jus pavaduojančių kolegų t.y. kas dar atostogos (ar turės kitus neatvykimus) tuo pačiu periodu. Tai labai naudinga ir padalinių vadovams, kurie tvirtinant tokį prašymą galės peržiūrėti ko dar nebus darbe tuo pačiu metu.

1. Konfigūracija. Kolegų neatvykimų peržiūros mygtukas rodomas ne visuose dokumentuose. Tam kad jis būtų matomas pagal Jūsų poreikį - susikonfigūruokite pagal žemiau pateiktą aprašymą.
1.1. Norėdami naudotis funkcija - įjunkite ją programos nustatymuose. Administravimas -> Programos nustatymai raskite nustatymą Prie atostogų prašymo rodyti neatvykimų mygtuką ir įjunkite jį pažymėję varnele bei išsaugoję nustatymus

1.2. Pažymėkite kokiems dokumentų tipams turi būti rodomas Kolegų neatvykimų peržiūros mygtukas. Tai padarysite Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai stulpelyje Rodyti kolegų neatvykimus pažymėkite varnelę prie tų dokumentų tipų, kuriuose norite matyti minėtą funkciją.

SVARBU: funkcija tinkamai veiks tik tada, jei pasirinktas dokumento tipas turės varneles Pildyti darbuotoją bei Pildyti į personalo planą. Tai pat svarbu, kad pildomam dokumente būtų datos, kurios nusako, kada atostogausite (ar nebūsite darbe), priešingu atveju funkcionalumas tinkamai neveiks.

2. Kolegų neatvykimų peržiūra.
2.1. Užpildę atitinkamo tipo dokumentą (kuris pažymėtas kaip kad aprašyta 1.2. punkte), atverkite dokumento peržiūros skydelį - ten matysite mygtuką Kolegų neatvykimai.

2.2. Paspaudus mygtuką bus pateikiama Personalo plano iškarpa, kur matysis tik to pačio padalinio, kuriame dirbate, darbuotojų neatvykimai tam tikram periode.