Automatinis nedarbingumo operacijų tvirtinimo ir atostogų atšaukimo procesas

Automatinis nedarbingumo operacijų tvirtinimo ir atostogų atšaukimo procesas. Šis automatizuotas procesas labai padės Jums tada, kai įmonėje yra labai daug darbuotojų. Šio proceso pagalba, masiškai tvirtinant Nedarbingumo personalo operacijas, automatiškai bus sutrumpintos atostogos, jei darbuotojas susirgo atostogų metu arba atostogų personalo operacija visai atšaukiama, jei darbuotojo liga apims atostogų laikotarpį. Jums nebereiks atšaukinėti atostogų, iš naujo tvirtinti nedarbingumo personalo operacijų ir vėl iš naujo suvesti kitos trukmės atostogų patiems! Be to, atlikus reikiamas konfigūracijas, automatiškai bus sukuriamas ir užregistruojamas atostogų trumpinimo dokumentas! kaip veikia funkcionalumas skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. Konfigūracija.
1.1. Operacijų trumpinimo/atšaukimo konfigūracija.
1.1.1. Automatiškai trumpinamos tik Atostogų tipo personalo operacijos. Tai apima: A - Kasmetines atostogas, KA - Kūrybines atostogas, MA - Mokymosi atostogas. Kitų tipų personalo operacijos automatiškai nebus trumpinamos, jei jų datos persidengs su darbuotojo nedarbingumo dienomis.
1.1.2. Norėdami naudotis funkcionalumu pirmiausia turite Personalas ir atlyginimai -> Žymėjimų grupės -> Trumpinti personalo operacijos trukmes grupėje pridėti tas atostogų rūšis, kurios bus automatiškai trumpinamos arba atšaukiamos, jei jos persidengs su nedarbingumo laikotarpiu. Jei grupėje žymėjimų pridėta nebus - automatinis atostogų trumpinimas/atšaukimas nevyks.

1.2. Automatinio atostogų trumpinimo dokumento generavimo konfigūracija. Jei Jums nereikalingas automatiškai sugeneruotas atostogų trumpinimo dokumentas - šios konfigūracijos neatlikite ir dokumentas automatiškai kuriamas nebus. Jei norite, kad sutrumpinus darbuotojo atostogas būtų automatiškai sugeneruojamas ir užregistruojamas dokumentas - programoje atlikite šiuos veiksmus:
1.2.1. Susikurkite naują dokumento tipą įprastai. Tipas gali būti naudojamas ir iš senesnių, tik labai svarbu, jog šis dokumento tipas nebūtų panaudotas konfigūracijoje, kuri nusako kokiems dokumentų tipams registruojant dokumentą yra kuriama personalo operacija, dėl to rekomenduojame susikurti visai naują tipą ir naudoti jį tik automatinio atostogų trumpinimo dokumente. Sukurtas dokumento tipas turi turėti požymį Pildyti darbuotoją (požymis uždedamas varnele Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai).
1.2.2. Sukurkite dokumento šabloną, pridėkite fizinį failą su norimu turiniu. Nurodykite kitus laukus, tokius kaip sugeneruoto Dokumento katalogo kelias, Registras (būtina! kitaip dokumentas nebus užregistruotas) ir nurodykite naujai sukurtą Dokumento tipą. Sukurtas dokumento šablonas gali atrodyti taip kaip pridėta paveiksle žemiau.

1.2.3. Administravimas -> Programos nustatymai raskite nustatymą Automatinio atostogų trumpinimo šablonas ir nurodykite jame 1.2.2. punkte sukurtą šabloną bei išsaugokite.

1.3. Konfigūracija baigta. Tvirtinant masiškai Nedarbingumo operacija, automatiškai bus sukurtas bei užregistruotas atostogų trumpinimo dokumentas, jei bus sutrumpintų darbuotojų atostogų dėl Nedarbingumo.

2. Atlikę konfigūraciją suimportuokite darbuotojų ligų informaciją iš SODRA ir išfiltruokite Nepatvirtintas nedarbingumo operacijas. Pažymėję jas spauskite mygtuką [Patvirtinti kelis].

3. Prasidės masinis procesas, kurio metu bus patvirtintos Nedarbingumo personalo operacijos ir sutrumpintos arba atšauktos atostogų personalo operacijos, jei darbuotojas atostogų metu susirgo. Visą informaciją (kurios operacijos buvo sutrumpintos/atšauktos) matysite masinio proceso Personalo operacijų masinis patvirtinimas detalėse. Ten matysite kokios atostogų operacijos buvo sutrumpintos ar atšauktos, kokios nedarbingumo operacijos patvirtintos. Jei operacijos patvirtinti nepavyko - matysite to priežastis.
Taip pat automatiškai susigeneruos ir užsiregistruos atostogų trumpinimo dokumentas, kurį matysite masinio proceso lange arba naujai sukurtos atostogų operacijos skiltyje Dokumentai. Dokumentą taip pat rasite kataloge, kuris buvo nurodytas atostogų trumpinimo dokumento šablone.

4. Personalo operacijos nepavyks patvirtinti jei:
4.1. darbuotojo tabelis personalo operacijos laikotarpyje uždarytas;
4.2. personalo operacija persidengia su kita personalo operacija nei atostogos.