Įvairūs prastovų skaičiavimo būdai

Šioje instrukcijoje rasite aprašymą apie prastovų skaičiavimo būdus, kurie yra realizuoti Personalas ir atlyginimai. Visi skaičiavimai priklauso nuo kintamųjų, kuriuos rasite Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Kintamųjų reikšmės. Kiekvienam skaičiavimui turi būti sukurta personalo operacija su atitinkamu žymėjimu PN (Prastova ne dėl darbuotojo kaltės) arba PNE (Prastova esant ekstremaliai situacijai). Personalo operacija gali būti kuriama visam prastovos laikotarpiui (mėnesiui ar kitam periodui, pagal vadovo įsakymą) arba kitu pasirinktu periodiškumu (kas savaitę, kelias dienas ir pan.).
Skaičiuojant būtinai turi būti uždarytas periodo, kuriam atliekami skaičiavimai, darbuotojo tabelis.

Prastova ne dėl darbuotojo kaltės (PN) skaičiavimas
1. Prastova ne dėl darbuotojo kaltės gali būti skaičiuojama 4 būdais. Kiekvienam jam reikalinga nurodyti tam tikras kintamųjų reikšmes. Prastovų ne dėl darbuotojų kaltės skaičiavimui naudojami 3 kintamieji PNDKSPAK, PRAK ir PNDKSPPMA.
1.1. PN skaičiavimas nuo VDU: reiškia už visas prastovos dienas bus skaičiuojamas VDU pagal nurodytą koeficientą PRAK. Jei PRAK nurodysite 1 - už prastovos dieną bus skaičiuojamas VDU. Jei nurodysite PRAK 0,5 - už prastovos dieną bus skaičiuojama VDU*0,5 ir pan.
SVARBU: negali būti kintamojo PNDKSSPAK.
1.2. PN skaičiavimas nuo VDU proporcingai 1, 2 ir 3, bei kitoms likusioms prastovos dienoms: reiškia 1 d.d. VDU, 2 ir 3 d.d. 2/3 VDU, daugiau nei 3 d.d. 40 proc. VDU. Tokiu atveju PRAK koeficientas turi būti 0 (arba apskritai jo nenurodyti). Jeigu norite, kad paskaičiuotas prastovos dydis būtų ne mažesnis, nei MMA, Personalo ir atlyginimų konfigūracija ->Kintamųjų reikšmės pridėkite kintamąjį PNDKSPPMA PNDKS pritempti prie minimalios algos. Jei nuo 4 prastovos dienos norite skaičiuoti kitą nei 40 proc. nuo VDU proporciją - pridėkite kintamąjį PN_LastGroup_Rate ir nurodykite norimą procentą (pavyzdžiui: nuo 4 dienos norite skaičiuoti 50 proc. * VDU, tuomet kintamojo reikšmę nurodykite 0,5).
SVARBU: negali būti kintamojo PNDKSSPAK. 
1.3. PN skaičiavimas nuo Nustatyto atlyginimo (ar valandinio atlygio): reiškia už visas prastovos dienas bus skaičiuojamas Nustatytas atlyginimas pagal nurodytą koeficientą PRAK. Jei PRAK nurodysite 1 - už prastovos dieną bus skaičiuojamas NA proporcingai prastovų dienų skaičiui. Jei nurodysite PRAK 0,5 - už prastovos dieną bus skaičiuojama NA*0,5 ir pan.
SVARBU: būtina nurodyti PNDKSSPAK kintamąjį 1.
1.4. PN skaičiavimas nuo Nustatyto atlyginimo (ar valandinio atlygio) proporcingai 1, 2 ir 3, bei kitoms likusioms prastovos dienoms: reiškia 1 d.d. NA, 2 ir 3 d.d. 2/3 NA, daugiau nei 3 d.d. 40 proc. NA. Tokiu atveju PRAK koeficientas turi būti 0 (arba apskritai jo nenurodyti).
SVARBU: būtina nurodyti PNDKSSPAK kintamąjį 1.

2. Pasirinkus reikiamus kintamuosius sukuriama ir patvirtinama personalo operacija, uždaromas tabelis. Personalo operacija gali atrodyti taip:
Screenshot_1
3. Du žiniaraštyje skaičiavimai atliekami įprastai. Žiniaraštyje matysite priskaitymus Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės ir informaciją kiek valandų būta prastovoje
Screenshot_2

Prastova esant ekstremaliai situacijai (PNE) skaičiavimas
1. Prastova esant ekstremaliai situacijai gali būti skaičiuojama 2 būdais. Kiekvienam jam reikalinga nurodyti tam tikras kintamųjų reikšmes. Prastovų esant ekstremaliai situacijai skaičiavimui naudojami 2 kintamieji PEESAK ir PNDKESSPAK.
1.1. PNE skaičiavimas nuo MMA: reiškia už visas prastovos dienas bus skaičiuojamas MMA pagal nurodytą koeficientą PEESAK proporcingai prastovoje būtų dienų skaičiui. Jei PEESAK nurodysite 1 - už prastovos dieną bus skaičiuojamas MMA. Jei nurodysite PEESAK 0,5 - už prastovos dieną bus skaičiuojama MMA*0,5 ir pan.
SVARBU: negali būti kintamojo PNDKESSPAK.
1.2. PNE skaičiavimas nuo Nustatyto atlyginimo (ar valandinio atlygio): reiškia už visas prastovos dienas bus skaičiuojamas Nustatytas atlyginimas pagal nurodytą koeficientą PNDKESSPAK. Jei PNDKESSPAK nurodysite 1 - už prastovos dieną bus skaičiuojamas NA proporcingai darbo dienai. Jei nurodysite PNDKESSPAK 0,5 - už prastovos dieną bus skaičiuojama NA*0,5 ir pan.
SVARBU: negali būti kintamojo PEESAK.
2. Kaip ir Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės atveju kuriama personalo operacija, pildomas bei uždaromas tabelis. Šiuo atveju personalo operacijoje pasirenkamas žymėjimas PNE. Personalo operacija gali atrodyti taip:
Screenshot_1
3. Atliekami skaičiavimai DU žiniaraštyje įprastai.

Kad būtų aiškiau - žemiau pateikiame lentelę su aprašymu, kokiems kintamiesiems esant kaip bus skaičiuojamos atitinkamos prastovos.
Screenshot_4

Dalinės prastovos
Sistemoje yra galimybė skaičiuoti ir dalines prastovas. Dalinės prastovos registruojamos taip pat personalo operacijos pagalba, tik papildomai nurodomas Žymėjimo laikas t.y. kiek valandų per dieną yra dalinė prastova. Skaičiavimai prastovų valandoms galioja tokie pat kaip kad aprašyta aukščiau.
1. Dalinei prastovai registruoti pildoma Personalo operacija su atitinkamu žymėjimu PN arba PNE, tik papildomai nurodomas Prastovos valandų laikas dienoje.
Screenshot_5
2. Tabelyje matysite dienos žymėjimus taip, kaip paveiksliuke žemiau.
Screenshot_3
3. Skaičiavimai bus atliekami pagal aukščiau aprašytas kintamųjų reikšmes tik Prastovoje būtam laikui. Faktiškai dirbtas laikas bus apskaičiuojamas įprastai.