Automatinis PVM korekcijos skaičiavimas

Automatinis PVM korekcijos skaičiavimas. Ši funkcija skirta atvejams, kai sąskaitoje (tiek pirkimų, tiek pardavimų) yra daug pozicijų ir dėl didelio kiekio įrašų skaičiaus nesutampa detalių PVM eilučių suma ir paskaičiuota bendra PVM suma bendrai sąskaitos sumai. Pasinaudojus PVM korekcijos paskaičiavimu, automatiškai bus pakuriami PVM korekcijos įrašai sąskaitoje.

1. Suvedę ir išsaugoję sąskaitą, kurioje detalių eilučių PVM suma nesutampa su bendros sąskaitos sumos PVM suma, sąskaitos antraštėje matysite indikaciją, kad sąskaitoje yra PVM sumos skaičiavimo nuokrypis
PVM-nuokrypio-indikacija

2. Norėdami atlikti automatinį tokių sąskaitų PVM perskaičiavimą, jog sąskaitoje būtų automatiškai sukuriamas PVM korekcijos įrašas galite tai padaryti 2 būdais:
2.1. Atvėrę reikiamą sąskaitą pasirinkite funkciją [Perskaičiuoti PVM korekciją].

Iš karto bus sukurti reikiami PVM korekcijos įrašai.
PVM korekcija
ARBA
2.2. Sąskaitų paieškoje pažymėkite arba išfiltruokite reikiamas sąskaitas ir spauskite [Paskaičiuoti PVM korekciją] bei atsiradusiame dialoge pasirinkite: perskaičiuoti norite pasirinktas sąskaitas ar visas esančias paieškos lange.
masinis-pvm-korekcijos-perskaiciavimas
Prasidės masinis procesas, kurio rezultatus matysite masinių procesų vykdyme. Pasibaigus masiniam procesui, tose sąskaitose kur buvo neatitikimų dėl PVM bus sukurti reikiami PVM korekcijos įrašai.

3. SVARBU:
3.1. funkciją naudoti galima tik tada, kai sąskaitos eilutėje nėra požymio Op. su PVM;
3.2. PVM korekcijos įrašai sukuriami tik toms sąskaitoms, kurių statusas Nauja;
3.3. jei generuojate pardavimo sąskaitas iš sutarčių (priskaitymų) - PVM korekcijos įrašai sukuriami automatiškai, Jums papildomai daryti nieko nereikia.