Darbo sutarties rūšies Papildomas susitarimas ypatumai

Darbo sutarties rūšies Papildomas susitarimas ypatumai. Šio tipo darbo sutarties rūšis gali būti naudojama tada, kai su darbuotoju susitariama dėl papildomo darbo jo darbo valandomis mokant sutarto dydžio atlygį (pavyzdžiui priskiriamas pavadavimas ir pan.). Apie šio sutarties tipo ypatumus skaitykite žemiau.

1. Darbo sutarties kūrimas.
1.1. Norėdami sukurti papildomo susitarimo darbo sutartį, Pagrindinėje sutarties informacijoje nurodykite Darbuotoją ir pasirinkite Sutarties rūšį Papildomas susitarimas.

1.2. Pasirinkus atitinkamą  sutarties rūšį automatiškai bus deaktyvuojami sutarties laukai, kurių tokio tipo sutartims pildyti nereikia.
Beliks nurodyti Pareigybę, Padalinį, Darbo sutarties bei jos įsigaliojimo datas ir priėmimo pagrindą (jei jis pas Jus privalomas). Pagrindinėje informacijoje daugiau nieko pildyti nereikia (šio tipo darbuotojai neturi nei darbo laiko normos, nei grafiko ir pan.).
1.3. Sutarties kintamuosiuose pridėkite kintamąjį PSDMP Papildomo susitarimo darbo metu priedas ir nurodykite susitartą atlygį už papildomą darbą.

1.4. Sutartis patvirtinama įprastai.

2. Pasirinkus Papildomo susitarimo sutarties rūšį:
* Papildomoje sutarties informacijoje automatiškai bus pažymėta, jog ši sutartis nekaupia atostogų ir jai nėra skaičiuojamas darbo stažas;
* nebus leidžiama redaguoti etato dydžio;
* neskaičiuojamas atostogų rezervas;
* nekuriamas atskiras tabelis;
* negali būti kuriamos sutarties versijos;
* susitarimo atlygis nurodomas už pilnai dirbtą mėnesį (atlygis mažės atitinkamai pagal dirbtas dienas)
* atlygis traukiamas į VDU skaičiavimą, jam skaičiuojami visi standartiniai mokesčiai;
* tokia sutartis neatvaizduojama nei 1 SD, nei 2 SD ataskaitose

* nutraukus tokio tipo sutartį, į VDU jos priskaitymai bus traukiami dar 3 mėnesius.

3. Nutraukiant Papildomo susitarimo sutartį užtenka nurodyti tik Sutarties pabaigos datą.