Veiklų siuntimo administravimas darbuotojams, esantiems ilgalaikėse atostogose

Veiklų siuntimo administravimas darbuotojams, esantiems ilgalaikėse atostogose. Natūralu, kad kai darbuotojas yra ilgalaikėse atostogose (vaiko priežiūros ir pan.), jis nedirba ir negali atlikti jam siųstų veiklų. Pasiuntus jiems veiklas, jos "kabo" kaip neužbaigtos Visose neatliktose veiklose, matosi BI analitinėse ataskaitose ir iškreipia realią informaciją apie neužbaigtas veiklas. Kad nebūtų tokių "pakibusių" veiklų, reikėtų tokiam darbuotojui jų nesiųsti, bet toks darbuotojas jau būna pridėtas į įvairias adresatų grupes, kurios naudojamas siunčiant veiklas grupei darbuotojų. Žemiau rasite aprašymą kaip sistemoje galima susikonfigūruoti, jog darbuotojams, esantiems ilgalaikėse atostogose veiklos nebūtų siunčiamos.

1. Konfigūracija. Nusistatykite kokie žymėjimai Jūsų įmonėje traktuojami kaip ilgalaikiai. Tokius žymėjimus turintiems darbuotojams veiklos nebus siunčiamos. Žymėjimų grupę rasite Personalo ir atlyginimų konfigūraciją -> Žymėjimų grupės -> Darbuotojo ilgalaikių atostogų žymėjimai. Pridėkite čia reikiamus žymėjimus (pagal nutylėjimą sudėti žymėjimai matomi paveiksle žemiau).

2. Veiklų siuntimo darbuotojams, esantiems ilgalaikėse atostogose logika:
2.1. Kas naktį vykdomas masinis procesas, kurio metu patikrinami šios dienos tabelio žymėjimai ir jei dienoje randamas žymėjimas, nurodytas 1 punkte aprašytoje grupėje - pakeičiama darbuotojo globali grupė iš Darbuotojai į Darbuotojai ilgalaikėse atostogose.
2.2. Darbuotojui grįžus iš ilgalaikių atostogų, jo tabelyje atsiranda kitas žymėjimas, nei nurodyta 1 punkte ir naktinio masinio proceso metu, tokio darbuotojo globali grupė pakeičiama į buvusią - Darbuotojai.
2.3. Pagal bendrą veiklų siuntimo logiką, veiklos siunčiamos tik tiems Darbuotojams, kurie turi globalią grupę Darbuotojai, taigi kol Jūsų darbuotojas turės globalią grupę Darbuotojai ilgalaikėse atostogose, jam veiklos nebus siunčiamos.

3. Jei tokį darbuotoją, esantį ilgalaikėse atostogose, atleisite, jis kaip ir anksčiau bus perkeliamas į Atleistų darbuotojų globalią grupę