Priminimų apie darbo priemonės galiojimo pabaigą valdymas

Priminimų apie darbo priemonės galiojimo pabaigą valdymas. Šis funkcionalumas leis Jums užtikrinti savalaikį darbo priemonių pakeitimą darbuotojams, jei išduotos darbo priemonės turi galiojimo pabaigą. Pavyzdžiui: numatyta, kad darbo rūbus darbuotojui reikia išduoti kas 12 mėn. Aprašant darbo priemonę prie pareigybės ir nurodžius jos galiojimo laiką bei išdavus ją darbuotojams, būsite informuoti, kad netrukus reiks išduoti darbuotojui naujus darbo rūbus.
1. Konfigūracija.
1.1. Padalinio informacijoje (Personalas ir atlyginimai -> Padaliniai) atverkite reikiamą padalinį ir Padalinio vadovai skiltyje pridėkite darbuotoją, kuris bus atsakingas už konkretaus padalinio darbo priemones bei pažymėkite varnelę stulpelyje Atsakingas už darbo priemones. Būtent šis asmuo gaus priminimus apie darbo priemonių galiojimo pabaigą.

1.2. Programos nustatymuose įrašykite reikiamas reikšmes į žemiau nurodytus nustatymus:
1.2.1. Darbo priemonės: siųsti atsakingam už darbo priemonę asmeniui priminimą apie darbo priemonių galiojimo pabaigą - pažymėkite varnele, jei norite, kad darbo priemones gautų atsakingas už padalinio darbo priemones darbuotojas (pagal nutylėjimą nustatymas įjungtas).
1.2.2. Darbo priemonės: siųsti darbuotojui priminimą apie jo darbo priemonių galiojimo pabaigą - pažymėkite varnele, jei norite, kad priminimą apie darbo priemonių galiojimo pabaigą gautų ir darbo priemones gavęs darbuotojas (pagal nutylėjimą nustatymas įjungtas).
1.2.3. Darbo priemonių galiojimo pabaigos priminimo pranešimo šablonas - nurodomas darbo priemonių pabaigos priminimo šablonas. Pagal nutylėjimą jis jau parinktas, esant poreikiui galite pasikoreguoti jo turinį (Planavimas -> Pranešimų šablonai).
1.2.4. Darbo priemonių galiojimo pabaigos priminimo periodiškumas dienomis ( Min=1; Max=9999 ) - nurodykite kokiu periodiškumu norite gauti priminimus apie darbo priemonių galiojimo pabaigą (pagal nutylėjimą nustatyta reikšmė 10).
1.2.5. Dienų skaičius, kuriam likus iki darbo priemonių galiojimo pabaigos siųsti priminimą ( Min=1; Max=9999 ) - įrašykite kiek dienų likus iki darbo priemonės galiojimo pabaigos norite gauti priminimus apie jų pabaigą ((pagal nutylėjimą nustatyta reikšmė 30)
Pagal nutylėjimą suvestos reikšmės reiškia, kad tiek darbuotojas, tiek už darbo priemones atsakingas padalinio vadovas kas 10 dienų gaus priminimus apie darbo priemonių galiojimo pabaigą, kurių galiojimas baigiasi 30 dienų intervale.

2. Priminimai apie darbo priemonių galiojimą bus siunčiami nustatytu periodiškumu darbuotojui el. paštu, kuris nurodytas kaip pagrindinis.