Valdybos narių ir darbuotojų, dirbančių pagal autorines sutartis, DU skaičiavimas

Valdybos narių ir darbuotojų, dirbančių pagal autorines sutartis, DU skaičiavimas. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip apsirašyti tokių darbuotojų darbo sutartis, jų darbo užmokesčio skaičiavimo ypatybes, atvaizdavimo įvairiose ataskaitose niuansus.

1. Darbo sutarties kūrimas.
1.1. Norėdami sukurti Valdybos nario ar Darbuotojo, dirbančio pagal autorines sutartis darbo sutartį, Pagrindinėje sutarties informacijoje nurodykite Darbuotoją ir pasirinkite Sutarties rūšį - Valdybos nario sutartis arba Autorinė sutartis. Pasirinkus atitinkamą  sutarties rūšį automatiškai bus deaktyvuojami sutarties laukai, kurių tokio tipo sutartims pildyti nereikia. Beliks nurodyti Pareigybę, Padalinį, Darbo sutarties bei jos įsigaliojimo datas ir priėmimo pagrindą (jei jis pas Jus privalomas). Pagrindinėje informacijoje daugiau nieko pildyti nereikia (šio tipo darbuotojai neturi nei darbo laiko normos, nei grafiko ir pan.)

1.2. Pasirinkus atitinkamą sutarties rūšį, Papildomoje sutarties informacijoje automatiškai bus pažymėta, jog ši sutartis nekaupia atostogų ir jai nėra skaičiuojamas darbo stažas.

1.3. Pasirinkite sutarties sritį Kintamųjų reikšmės. Čia turite pridėti darbuotojo darbo užmokesčio reikšmę t.y. kiek už mėnesį jam turi būti paskaičiuojama atlyginimo. Atitinkamai pridėkite kintamąjį ir nurodykite sumą. Galimi kintamieji:
* DVNA - Dirbančio valdybos nario atlyginimas - naudokite šį kintamąjį, jei valdybos narys turi daugiau sutarčių (standartinių) Jūsų įmonėje.
* NVNA - Nedirbančio valdybos nario atlyginimas - naudokite šį kintamąjį, jei valdybos narys neturi daugiau sutarčių (standartinių) Jūsų įmonėje tik šią.
* DAA - Dirbančio autoriaus atlyginimas - naudokite šį kintamąjį, jei dirbantis autorius turi daugiau sutarčių (standartinių) Jūsų įmonėje.
* NAA - Nedirbančio autoriaus atlyginimas - naudokite šį kintamąjį, jei dirbantis autorius neturi daugiau sutarčių (standartinių) Jūsų įmonėje tik šią.
Jeigu atlygis yra kintantis (pavyzdžiui: turintiems autorines sutartis mokate už atliktų darbų kiekį) - reikšmę galite pridėti ir pačiame DU žiniaraštyje (priskaitymai DAA - Dirbančio autoriaus atlyginimas, NAA - Nedirbančio autoriaus atlyginimas, DVNA - Dirbančio valdybos nario atlyginimas, NVNA - Nedirbančio valdybos nario atlyginimas).
1.4. Išsaugoję informaciją, patvirtinkite darbo sutartį.

2. Valdybos narių ir dirbančių pagal autorines sutartis ypatumai:
2.1. Tokioms darbo sutartims nekuriamas ir nepildomas tabelis. Šių sutarčių nematysite nei Grafikų portale, nei Tabelių portale.
2.2. DU žiniaraščių paieškoje, tokių darbuotojų žiniaraščiai priskiriami atskirai grupei Valdybos nariai ar Autoriai (priklausomai pagal sutarties rūšį). Jei šių darbuotojų žiniaraščių paieškoje nematote - pasitikrinkite ar pažymėta varnelė žiniaraščių grupėse (jei grupių nematote, rinkitės Veiksmai -> Įrankės -> Atstatyti pagal nutylėjimą).

2.3. Pačiame darbuotojo DU žiniaraštyje priskaitytą sumą, pagal šias sutartis, matysite atskiru priskaitymu (jei darbuotojas turi daugiau sutarčių, jie bus atskiri).
Nuo jų skaičiuojamas skirtingas GPM tarifas, SODRA mokesčiai, kurie žiniaraštyje taip pat atvaizduojami atskirais atskaitymais. NPD, skaičiuojant atlygį, netaikomas.

2.3. Kuriant personalo operacijas (atostogas, ligas ir t.t.), šių sutarčių pridėti galimybės nėra.
2.4. Dirbančių pagal autorines sutartis ir Valdybos narių sutarčių versijos keisti negalima, gali būti tik viena sutarties versija. Jeigu yra poreikis pakeisti atlygio dydį - nutraukite esamo kintamojo galiojimą ir sukurkite naują su reikiama reikšme.
2.5. Jei toks darbuotojas pasiekė GPM lubas - pridėkite darbuotojo kortelėje kintamąjį TPGPMT ir darbuotojui bus taikomas padidintas GPM tarifas.

2.6. Nutraukiant tokio darbuotojo darbo sutartį, pakaks nurodyti tik sutarties nutraukimo datą. Kompensacija už nepanaudotas atostogas neskaičiuojama (nes atostogos ir nekaupiamos), išeitinė išmoka taip pat.
2.7. Šios sutartys ir jų priskaitymai neatvaizduojami 1-SD, 2-SD, SAM pranešimuose. Pats darbuotojas atlyginimo lapelyje priskaitytą užmokestį pagal šias sutartis matys.

3. Valdybos narių ar darbuotojų, dirbančių pagal autorines sutartis, darbo sutarčių duomenys neatvaizduojami šiose ataskaitose:
PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita
PV15 Darbuotojų dirbtos/neatvykimų valandos (pivot)
PV8 Darbo sutarties pakeitimai/nutraukimas
DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio
DU5_10_D Darbo užmokesčio žiniaraštis už mėnesį, sugrupuota su dirbto laiko ir darbo sutarties informacija
DU5_15 Personalo operacijų suvestinė
DU5_5_1 Grafikų portalo spausdinys
DU5_6 Tabelis
DU5_9 Dirbtos valandos pagal detalizaciją periodui
DU6 1-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią
DU7 2-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą
DU9 12-SD 2019
DU16 Paskaičiuotas atostogų rezervas (jei sutartyje yra požymis, kad atostogos nekaupiamos)
DU17 Atleistų ir priimtų darbuotojų ataskaita
DU18 Dirbantys darbuotojai datai
DU21 Išskaitymų pagal vykdomuosius raštus žiniaraštis.
ST03 DA - 01 Darbo apmokėjimo ketvirtinė statistinė ataskaita