Priedų/išskaitų vedimas tabelių portale

Priedų/išskaitų vedimas tabelių portale. BSS personalas ir atlyginimai esantis tabelių portalas pritaikytas ne tik patogiam darbuotojų dirbto laiko suvedimui, bet ir priedų bei išskaitų fiksavimui. Suvedus priedus/išskaitas tabelių portale, automatiškai sukuriamas priedų/išskaitų įsakymas, kuris pagal poreikį vėliau gali būti išsiunčiamas reikiamiems procesams (pasirašymui, registravimui ir panašiai), o patvirtinus jį - suvesti priedai/išskaitos automatiškai įkrenta į darbuotojų darbo užmokesčio žiniaraštį, kur paskaičiuojamas darbuotojų atlyginimas.

1. Konfigūracija, reikalinga sėkmingam priedų/išskaitų vedimui Tabelių portale.
1.1. Priedus/ išskaitas gali vesti tik tie naudotojai, kurie turi rolę su operacijos teise Leisti nurodyti prieda/išskaita Tabeliu portale. Pagal nutylėjimą teisė nepridėta nei vienai rolei, todėl jei norite naudotis funkcionalumu - pridėkite operacijos teisę norimoms rolėms. SVARBU: rolėje operacijos teisę naudokite atsakingai, nes šią rolę turintys naudotojai galės pridėti priedus/išskaitas darbuotojams ir jiems pagal suvestą informaciją bus skaičiuojamas darbo užmokestis.
1.2. Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Priskaitymų/atskaitymų grupės raskite grupę Rodomi tabelių portale. Čia susidėkite norimus priedus/išskaitas, kurias norėsite vesti tabelių portale.

2. Priedų/išskaitų vedimas tabelių portale.
2.1. Norėdami suvesti darbuotojui priedą ar išskaitą, pažymėkite reikiamo darbuotojo eilutę varnele ir spauskite [Suvesti priedą ar išskaitą].

2.2. Jums bus atvertas priedų/išskaitų vedimo langas, kur nurodykite reikiamą priedą ar išskaitą ir jo sumą.

2.3. Suvestą informaciją patogiai matysite Tabelio informaciniuose stulpeliuose Priedų suma ir Išskaitų suma, kurioje bus pateikiamas suvestų duomenų suminis rezultatas.

3. Automatinis personalo įsakymų kūrimas pagal suvestų priedų/išskaitų informaciją.
3.1. Personalo įsakymai kuriasi automatiškai pagal suvestą priedų/išskaitų informaciją. Sukurtus personalo įsakymus rasite ERP Personalas ir atlyginimai -> Personalo įsakymai.
3.2. Kuriasi tiek personalo įsakymų kiek skirtingų priedų ar išskaitų tipų suvedama darbuotojams mėnesyje t.y. jei 3 darbuotojam suvesite tris skirtingus priedus ir visiems vienodą 1 išskaitą - bus sukurti 4 personalo įsakymai. Pavyzdžiui: Darbuotojas A gavo priedą už gerus rezultatus, Darbuotojas B priedą už nerūkymą, o Darbuotojas C priedą už aktyvią veiklą, tačiau visiems darbuotojams buvo suvesta išskaita už telefoną - rezultate bus sukurti 4 personalo įsakymai (dokumentai): vienas su priedu už gerus rezultatus, antras su priedu už nerūkymą, trečias su priedu už aktyvią veiklą, ketvirtas su išskaita už telefoną (visiems darbuotojams vienas).
3.3. Jei ERP personalo įsakymas patvirtinamas - toliau Tabelių portale vedami priedai/išskaitos kurs jau naujus personalo įsakymus, o įsakyme jau esančių priedų/išskaitų redaguoti per Tabelių portalą nebegalėsite.
3.4. Patvirtinus personalo įsakymą ERP ir skaičiuojant darbo užmokestį, suvesta priedų/išskaitų informacija automatiškai perkeliama į atitinkamų darbuotojų DU žiniaraščius.
3.5. Jei norite, kad pagal patvirtintą personalo įsakymą būtų sugeneruojamas Personalo įsakymo dokumentas ir išsiunčiamas reikiamiems procesams - detalią instrukciją apie konfigūraciją ir funkcijos veikimą rasite čia. Tik praleiskite 2 punktą - šį darbą už Jus jau atliko tabeliuose priedus/išskaitas suvedę kolegos.