Darbo priemonių administravimas pagal padalinius

Darbo priemonių administravimas pagal padalinius. Ši funkcija leis Jums valdyti darbo priemonių išdavimą pagal padalinių vadovus. Jei padalinys turi savo vadovą ir įjungtos tam tikros operacijų teisės - darbo priemones išduodantis padalinio vadovas matys tik savo vadovaujamo padalinio darbuotojus ir darbo priemones galės išduoti tik jiems.
1. Konfigūracija. Jei norite, kad padalinio vadovas Darbo priemonių portalo Darbuotojų sąraše matytų tik savo padalinio darbuotojus:
1.1. naudotojo rolei, kuri priskirta Darbo priemonių išdavinėtojui, pridėkite operacijos teisę Galiu matyti tik mano administruojamų padalinių darbuotojus darbo priemonių portale. Jei ši operacijos teisė nebus uždėta - Darbo priemonių išdavinėtojas matys visus darbuotojus.

1.2.Padalinių Padalinio vadovai informacijoje pridėkite reikiamus padalinių vadovus (arba papildykite esamų konfigūraciją, o jei padalinio vadovas jau anksčiau turėjo pažymėtą šią varnelę - nieko daryti nereikia) ir pažymėkite varnelę Ar mato personalo planą, tabelius, grafikus ir darbo priemones stulpelyje.

2. Atlikus konfigūracijos veiksmus - darbo priemonių išdavinėtojas darbuotojų sąraše matys tik savo padalinio darbuotojus ir darbo priemones galės išdavinėti tik jiems.