12. Darbo grafikų importas į sistemą

Darbo grafikų importas į sistemą. Sistemoje yra galimybė suimportuoti darbuotojų darbo grafikus. Importui pildomas exel failas. Pagal supildytus failo duomenis sistemoje sukuriami reikiami grafikai.
1. Importo failą rasite čia (arba sistemoje Dokumentai -> Dokumentai -> paieškoje įvedę grafikų šablonas)
Screenshot_1
2. Importo faile nurodoma informacija:
* Tabelio Nr. - darbuotojo tabelio numeris
* Vardas pavardė - darbuotojo vardas, pavardė (neprivaloma, informacija bus užpildoma pagal tabelio numerį)
* Profesija, pareigos - nurodoma darbuotojo pareigybė (neprivaloma, informacija bus užpildoma pagal tabelio numerį)
Išdirbta h eilutėje turite nurodyti dirbtas valandas, poilsio dienas ir pan. Atitinkamos dienos langelyje turite nurodyti dirbtą laiką valandomis ir atitinkamą žymėjimą šalia. Nurodžius tik valandų skaičių, pagal nutylėjimą žymima, kad tai Faktiškai dirbtas laikas. Būtina sužymėti ir poilsio ar šventines dienas.  Naudojami žymėjimai:
FD - Faktiškai dirbtas laikas
P - Poilsio dienos
S - Švenčių dienos
DN - Darbas naktį
DS - Darbas švenčių dienomis
DP - Darbas poilsio dienomis
VD - Viršvalandinis darbas
Pavyzdžiui:
* Naktį dirbtas laikas – „8;4DN“ (gegužės 7 dieną, darbuotojas dirbo 8 valandas, iš jų 4 – naktį)
* Viršvalandžiai – „12;4VD“ (gegužės 10 dieną, darbuotojas dirbo 12 valandų, iš jų 4 – viršvalandžiai)
* Jei exel šablone nurodamas tik skaičius, jis žymi faktiškai išdirbtą laiką  (gegužės 17 dieną darbuotojas dirbo 6 valandas)
* Jei darbuotojas turėjo poilsio dieną, exel šablone žymima P raidė.
Mamadieniai, komandiruotės, atostogos, ligos grafike nežymimi, šie duomenys suvedami vėliau Personalo operacijų pagalba.
Screenshot_3
3. Teisingai supildytas grafikas importuojamas į sistemą. Prieš importuojant detalų darbo grafiką, sistemoje turite susikurti darbo grafiko kortelę (jei jos dar nėra).
3.1. Darbo grafiko kortelė kuriama Personalas ir atlyginimai -> Darbo grafikai. Kortelės skiltyje Susiejimas su darbo sutartimi būtinai pridėkite darbuoto ar darbuotojų, kuriems bus taikomas grafikas, darbo sutartis. Taip pat grafiko kodas turi sutapti su tabelio, esančio faile, numeriu (priešingu atveju nebus aišku kuriam grafikui priskirti importuojamus duomenis).
Screenshot_10
3.2. Importuokite grafikus į sistemą. Personalas ir atlyginimai -> Darbo grafikai -> Importuoti darbo grafikus. Pridedamas supildytas darbo grafikas.
Screenshot_4
3.3. Suimportavus grafiką, matysite sukurtus žymėjimus.
Screenshot_6
4. Užregistruokite personalo operacijas (mamadienius, ligas, komandiruotes ir t.t.) jei jų buvo, skiltyje Personalo operacijos. Kaip registruoti personalo operacijas rasite čia. Personalo operacijos sistemoje turi didesnę svarbą nei suimportuotas darbo grafikas. Tarkim, pagal suimportuotą darbo grafiką darbuotojui gegužės 4 d. buvo darbo diena, tačiau suvedus personalo operaciją - atostogų dieną, šio darbuotojo tabelyje gegužės 4 d. bus rodomas atostogų žymuo – A.
5. Užpildykite tabelius. Kai suimportuosime grafikus ir užregistruosite personalo operacijas, užpildykite tabelius. Šis veiksmas atliekamas modulyje Personalas ir atlyginimai -> Tabeliai -> Kurti tabelius -> Pildyti tabelius.
Screenshot_7
Tabelis bus sugeneruotas pagal suimportuotą grafiką.
Screenshot_8
6. Atsispausdinkite sugeneruotą tabelį tabelių lange paspaudę [Spausdinti]
Screenshot_9