Atostogų rezervo perskaičiavimas

Išbandyti

Atostogų rezervo perskaičiavimas/išnulinimas. Atostogų rezervo perskaičiavimas ko gero yra vienas sudėtingiausių darbų buhalteriui. Perskaičiavimo datai reikia turėti darbuotojų atostogų likutį, bei vėliausią VDU, paskaičiuoti atostogų rezervo sumą kiekvienam darbuotojui atskirai (arba visiems bendra suma). Tada palyginti praeito laikotarpio užregistruotą atostogų rezervą su dabar registruojamu ir užregistruoti skirtumą apskaitoje (arba išnulinti praeito laikotarpio rezervą ir užregistruoti naują). Sudėtingas darbas. Turime Jums gerų žinių, Personalas ir atlyginimai šis procesas yra automatizuotas. Žemiau rasite aprašymą kaip Personalas ir atlyginimai perskaičiuoti atostogų rezervą pasirinktam laikotarpiui:
1. Konfigūracija. Prieš pirmą kartą perskaičiuojant atostogų rezervą turite susikurti konfigūraciją, kur apsirašysite į kokią DK sąskaitą ir su kokiomis detalėmis bus registruojamas/išnulinamas atostogų rezervas. Reikia tik pirmą kartą.
1.1. Eikite Apskaita -> Apskaitos konfigūracija -> Periodų uždarymo konfigūracija -> Naujas
Screenshot_1
1.2. Užpildykite pagrindinę informaciją kaip parodyta paveiksle žemiau. Apatinėje lentelėje pildomos reikšmės:
1.2.1. Uždarymo seka – nurodykite kaip paveiksle
1.2.2. Uždaroma sąskaita – nurodoma detali 4 klasės atostogų rezervo sąskaita (vienoje eilutėje atostoginių, kitoje sodra).
1.2.3. Skaičiuojamas balansas – pasirinkite Likutis
1.2.4. Uždarymo sąskaita – nurodoma detali 6 klasės atostogų rezervo sąskaita (vienoje eilutėje atostoginių, kitoje sodra).
1.2.5. Uždaryti į kreditą – uždėkite varnelę
1.2.6. Detalizacijos – varnele pažymėkite detalizacijas, kurios keliaus į didžiąją knygą kaip detalizacijos kartu su perskaičiavimo nulinimo operacija (standartiškai nurodomas Tabelis bei Darbuotojas ar kita Jūsų naudojama detalizacija (padalinys ir pan.)). Būtent šiuo detalumu bus išnulinamas jau užregistruotas atostogų rezervas pirmojo nulinimo metu (atkreipkite dėmesį, čia turi būti tos detalizacijos, pagal kurias šiuo metu esate užregistrave atostogų rezervą, priešingu atveju pirmas išnulinimas neišnulins jau esančio rezervo pagal visas detalizacijas). Nauja rezervo reikšmė registruojama su detalizacijos Darbuotojas, tabelis, Priskaitymas, Padalinys.
1.2.7. Priskaitymas – pasirenkamas atostogų rezervo ir atostogų rezervo sodros priskaitymas
Screenshot_11
1.3. Išsaugokite konfigūraciją. Dabar eikite į Administravimas -> Programos nustatymai ir radę nustatymą Apskaitos konfigūracija, naudojama atostogų rezervo perskaičiavimui pasirinkite iš sąrašo 1.2. punkte sukurtą konfigūraciją ir išsaugokite. Atostogų rezervo perskaičiavimui pasiruošta.
Screenshot_4
2. Atostogų rezervo perskaičiavimas. Atostogų rezervo perskaičiavimo metu pirmiausia patikrinama ar yra apskaitoje jau užregistruotas atostogų rezervas ankstesniais laikotarpiais (tikrinami konfigūracijoje nurodytų sąskaitų likučiai). Patikrinus ir radus likučius, dabar vykdomo perskaičiavimo datai sukuriamas koreguojantis įrašas, kuris išnulina jau užregistruotus likučius ir kuriamas naujas apskaitos įrašas pagal perskaičiavimo datai esančią darbuotojo informaciją (atostogų likučio ir vėliausio VDU).
2.1. Atostogų rezervo perskaičiavimas atliekamas DU sumų apskaitai lange. SVARBU: perskaičiavimą galite atlikti ne vėlesnei datai nei yra išsiųstos paskutinės DU sumos apskaitai (pvz jei išsiųstos sumos apskaitai data iki yra 2020 08 31, tai perskaičiuoti 2020 09 11 dienai negalima). Norėdami perskaičiuoti atostogų rezervą spauskite [Atostogų rezervo perskaičiavimas datai]
Screenshot_3
2.2. Atvertame lange siūloma perskaičiavimo data pagal nutylėjimą – paskutinių išsiųstų DU sumų apskaitai data. Pasirinkite kitą datą, jei reikia ir spauskite [Gerai]. Būtent pagal čia nurodytos datos duomenis bus paimama darbuotojo atostogų likučio ir VDU informacija bei šiai datai sukuriamas atostogų rezervo įrašas (ir koregavimo, jei yra prieš tai užregistruotų atostogų rezervo sumų)
Screenshot_5
2.3. Prasidės masinis procesas, kurio eigą bei sukurtus įrašus matysite Masiniai procesai- > masinių procesų vykdymas
Screenshot_6
2.4. Papsaudę ant apdoroto objekto masiniame procese būsite nukreipti į sukurtą ir į didžiąją knygą perkeltą apskaitos kvitą.
Screenshot_7
2.6. Jei prieš tai buvo registruotų atostogų rezervo įrašų – bus sukurti 2 objektai, kurių vienas išnulins buvusius įrašus
Screenshot_9
2.7. Sukurtą atostogų rezervo perskaičiavimo apskaitos įrašą taip pat galite rasti ir didžiojioje knygoje
Screenshot_8
3. Atostogų perskaičiavimo anuliavimas.
Jei yra poreikis atšaukti atostogų rezervo perskaičiavimą (pasikeitė perskaičiavimui reikalinga informacija ar pan.), tai galite padaryti atvėrę masinį procesą, kuriuo jis buvo perskaičiuotas ir paspausti ant sukurto objekto, kur bus pateikiamas apskaitos kvitas ir čia paspaudus [Stornuoti]. Arba didžiojioje knygoje atidarius apskaitos įrašo eilutę, kur bus atvertas tas pats apskaitos kvitas. SVARBU: turi būti stornuoti abu masinio proceso sukurti kvitai (tiek koreguojantis ankstesnį laikotarpį, tiek sukurtas naujas perskaičiavimas.
Screenshot_10
4. BŪTINA
išlaikyti perskaičiavimo nuoseklumą datų atžvilgiu t.y. jei perskaičiavote atostogų rezervą 06 mėn. ir paskui perskaičiavote 08 mėn., tai dabar perskaičiavus 07 mėn. rezultatas nebus teisingas. Reikia anuliuoti 08 mėn. perskaičiavimą ir tik tada atlikti 07 mėn perskaičiavimą.

Neradote Jums reikalingos instrukcijos? parašykite mums pagalba@bss.biz ir mes ją parengsime.