fbpx

Naujienos

Tai buvo dar vieni iššūkių pilni metai. Sulaukėme kaip niekad daug Jūsų, mieli klientai, pasiūlymų tiek DVS, tiek ERP tobulinimui. Su dideliu entuziazmu stengėmės kuo daug jų realizuoti. Dėkojame už Jūsų idėjas, pastabas ir žinoma kantrybę, kai kas nors pavykdavo ne taip, kaip buvo tikimasi. Pasidžiaukime tuo, ką bendromis jėgomis pavyko sukurti per 2021 metus:

Nekilnojamas turtas

1. Sukūrėme Jums naują, patogesnį, patrauklaus dizaino Apyvartų vedimo portalą. Dar nematėte? susipažinti padės instrukcija, kurią rasite čia

2. Realizavome visiškai naują komunalinių mokesčių ne pagal skaitiklius skaičiavimo metodiką. Reikiamai aprašius Nuomos sutarties detales, komunalinis mokestis (ne pagal skaitiklius) nuomininkui gali būti skaičiuojamas proporcingai: nurodžius kvadratinio metro kainos fiksuotą sumą arba ne daugiau kaip... Pavyzdžiui su klientu esate sutarę, kad klientas už komunalinius ne pagal skaitiklius mokės ne daugiau kaip 9 eur. už nuomojamą kvadratinį metrą arba ne daugiau kaip 6 eurus. Nuomininkui pagal komunalines išlaidas bus paskaičiuojama būtent tokia suma, o kitos išlaidos padalinamos kitiems nuomininkams. Detalus funkcionalumo aprašymas čia.
3. Jau turime galimybę kaupti komunalinių mokesčių sąnaudas bei skaičiuoti komunalinius mokesčius pagal pastatus.

4. Sukūrėme naują skiltį Skaitiklių rodmenų paieška. Tai nauja ir labai naudinga paieška NT naudotojams. Šioje paieškoje matomi visų laikotarpių visų skaitiklių rodmenys. Anksčiau, tam kad galėtumėte pamatyti daugiau istorinių rodmenų, reikėdavo eiti į kiekvieną skaitiklį atskirai. Dabar lange galite išfiltruoti reikiamo laikotarpio rodmenis viename lange.

5. Sukurtos naujos, informatyvios Nekilnojamo turto PowerBI analitinės ataskaitos. Jose pateikiama informacija apie turimas nuomos sutartis, patalpų užimtumą, gaunamas periodines pajamas, klientų apyvartų informaciją bei jų dinamiką, pirkimų dinamiką, pirkėjo krepšelį bei efektyvumą.

Buhalterinė apskaita

1. Realizavome galimybę VMI pateikti SAF-T rinkmenos dalis. Nors ir naudojomės VMI sudaryta galimybe testinėje aplinkoje pateikti rinkmenas ir pasitikrinti jų teisingumą, tačiau atėjus laikui įmonėms pateikti unikalius savo duomenis susidūrėme su naujomis klaidomis. Pasitaisėme ir tikimės kitais metais duomenų teikimas VMI bus sklandus. Norite pasinaudoti funkcionalumu? aprašymą rasite čia
2. Sukurtas naujas paieškos langas Sąskaitų eilutės. Čia pateikta informacija apie kiekvieną tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų ar užsakymų detalią eilutę. Tai puiki vieta pardavimų ar pirkimų analizei įvairiais pjūviais. Pvz.: kiek kokiam klientui ko parduota ir pan.

3. Didelė pagalba mūsų klientams, naudojantiems Pirkimų/pardavimų, buhalterinių pažymų ar Ilgalaikio turto operacijų importą. Importo metu galima nurodyti detalizacijų šabloną. Suimportuotiems duomenims bus išsaugotos ne tik standartinės detalizacijos (esančios importo faile arba sukuriamos importo metu nuo importuojamo dokumento informacijos), bet ir detalizacijų šablone nurodytos reikšmės.

4. Realizuotos buhalterinės PowerBI analitinės ataskaitos. Ataskaitose rasite informaciją apie Pelną (nuostolį), Pinigų srautus, Paslaugų balansą, Pardavimus, Pirkimus, Balansą.

Personalas ir atlyginimai naujovės

1. Pristatėme Jums visai naują portalą Grafikai. Šioje aplikacijoje lanksčiai keičiate darbuotojų grafikus, kurie atitinkamai pakeičiami ir darbo sutartyse. Detalų aplikacijos aprašymą kaip ja naudotis, administruoti rasite čia. Taip pat galite išsiųsti darbuotojui grafiką susipažinimui (aprašymą rasite čia).
2. Kuo daugiau masinių procesų, tuo mažiau darbo Jums. Realizavome galimybę Darbo sutartyse importuoti:
* Kintamuosius. Importo faile užteks vos kelių užpildytų laukų, o importą atliekate kelių mygtukų paspaudimu. Nebereikia eiti į kiekvieną sutartį ir pridėti reikšmių. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
* detalizacijų rinkinius. Jei DU detalizacijos yra periodiškai kintančios, tai šio įrankio pagalba galėsite importuoti reikšmes, kuriomis turi būti išdetalizuotas priskaitytas DU. Tarkim darbuotojas dirba objektuose ir jo DU netiesiogiai susijęs su dirbtu laiku objekte, o Jums reikia išdetalizuoti DU konkretiems objektams, konkrečiomis sumomis, čia pagelbės detalizacijų importas, kurio pagalba suimportuosite reikiamas sumas ir detales, pagal kuriuos bus išdetalizuotas priskaitytas DU. Detalizacijų rinkinių informacija dabar matysite ir DU žiniaraščiuose. Detaliau apie funkcionalumą rasite čia.
* kalendoriniam laikotarpyje iki darbo su sistema pradžios būtas Nemokamas atostogas. Kam to reikia? einamuoju periodu sekti ar turi kauptis atostogos už sekančias darbuotojui suteiktas Nemokamas atostogas.
3. Sukurtas ir Jūsų aktyviai naudojamas funkcionalumas, leidžiantis kaupti kolektyvinių sutarčių atostogas. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
4. Sukurtas funkcionalumas, kurio pagalba patys galite įsivesti darbo stažo likutį! kai priimate darbuotoją ir patvirtinate jo sutartį - Darbuotojo kortelėje Darbo stažo skiltyje sukuriamas Pradinio likučio, kurio reikšmė 0, įrašas. Dabar skiltyje matysite mygtuką [Perskaičiuoti pradinį darbo stažo likutį]. Paspaudę jį nurodysite stažo pradžios datą ir dienos bus paskaičiuojamos automatiškai iki darbo sutarties Jūsų įmonėje pradžios datos. Jei reikšmė Jums netiks (pvz. dalį laiko darbuotojas nekaupė stažo) galėsite įsirašyti reikiamą reikšmę.

5. Ypatingai naudingi patobulinimai šiuo metu, kai atliekami masiniai keitimai darbo sutartyse:
Darbo sutartis jau galite tvirtinti masiniu būdu

Taip pat ir Darbo sutarties spausdinius (ar dėl sutarties keitimo) sugeneruoti masiškai, o ne kiekvienai sutarčiai atskirai.

6. Automatizavome dar vieną procesą: užregistravus darbo sutarties nutraukimo prašymą (ar įsakymą, tai konfigūruojama sritis), darbuotojo darbo sutartyje automatiškai užsideda Sutarties pabaigos data, sutartyje atsiranda požymis Planuojamas atleidimas, o užregistruotas dokumentas susiejamas su Atleidimo pagrindu. Personalo darbuotojui užtenka užregistruoti atleidimo dokumentą ir DU skaičiuotojas jau žino koks darbuotojas ir kada bus atleidžiamas, belieka tik atėjus laikui paskaičiuoti atleidžiamo darbuotojo DU. Detaliau apie funkcionalumą rasite čia.
7. Tabelių portale sudarėme galimybę atlikti žymėjimus už darbuotoją, kuris yra pavaduojamas. Daugelis mūsų klientų Tabelių portale susidėję taisyklių rinkinius, pagal kuriuos pvz. padalinių vadovai gali matyti/žymėti dirbtą laiką tik savo padalinio darbuotojams. Problema iškildavo tada, kai vieno padalinio vadovas atostogaudavo ir žymėjimus už jį turėdavo atlikti kitas darbuotojas. Dabar Tabelių portale pavaduojantysis gali pasirinkti pavaduojamą asmenį ir matydamas jo padalinio darbuotojus - atlikti žymėjimus. Detaliau kaip naudotis funkcionalumu rasite čia.

8. Jei darbuotojas turi iš darbdavio kitų rūšių pajamų, nesusijusių su darbo santykiais pvz.: autonuoma ar NT nuoma, dabar mokėtinas sumas galite skaičiuoti kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu (anksčiau reikėdavo vesti per pirkimų modulį). Detalią instrukciją apie funkcionalumą rasite čia.
9. Įvairiais personalo rodikliais ir Darbo užmokesčio informacija gausios Personalo bei Darbo užmokesčio PowerBI analitinės ataskaitos, apie kurias išsamią informaciją rasite čia.

Dokumentų valdymas

1. Prie jau esamų būdų pasirašyti dokumentus kvalifikuotu parašu: mobiliuoju el. parašu ir Kortele/USB pasirašymo įrenginiu, realizavome galimybę pasirašyti dokumentus ir su SMART-ID. Šiuo būdu pasirašyti gali ir Jūsų klientai, kuriems dokumentus pasirašymui siunčiate išorinio portalo pagalba.

2. Sukurta nauja sritis Naudotojo srityje - Nustatymai. Čia lengvai galėsite:
* atnaujinti  slaptažodį
* valdyti gaunamus pranešimus apie gautas ar išsiųstas veiklas (instrukcija čia)
Svarbu paminėti, kad dabar pranešimai gali būti gaunami ne tik el. paštu, bet ir sms žinute. Kaip įjungti funkciją skaitykite čia.

3. Automatizuotas pavadavimo procesas. Galite nurodyti pavaduojantį asmenį dokumento apie nebuvimą teikimo metu. Pavaduojantis asmuo gaus pavadavimo veiklą, kurią užbaigdamas sutiks (arba ne) su pavadavimu, o DVS ir ERP bus automatiškai įjungiamas pavadavimas, kurio dėka pavaduojamo dokumentai keliaus pavaduojančiam. Detaliau kaip nurodyti dokumente pavaduojantį asmenį rasite čia, o kaip įjungti automatinį pavadavimą čia.
4. Realizuota galimybė dirbti su asic formato failais! Generuokite, pasirašinėkite, kelkite naujus ASIC dokumentus.
5. Jau turime funkciją, kuri leidžia pabaigti Pasirašymo, Informavimo, Vykdymo ir Tvirtinimo ir kt. veiklas už darbuotojus, kurie jau nebedirba ar dėl kitų priežasčių veiklos užbaigti negali. Visos aktyvios veiklos sąraše atvėrus veiklos informacinį skydelį yra mygtukas Užbaigti procesą. Jo pagalba veikla bus užbaigta. Jei procesas dokumente buvo nuoseklus - aktyvuosis sekanti veikla. Mygtuko nematote, jei neturite reikiamos operacijų teisės, neturite teisių matyti dokumentą arba veikla yra registravimas. Funkcionalumo aprašymą rasite čia.

Taip pat jau galite ir persiųsti (deleguoti) veiklą kitam asmeniui, jei veiklą turite atlikti ne Jūs.

6. Procesų dalyviai dabar gali būti parenkami ne tik pagal gavėjų matricą, bet ir sudėliojant tam tikras išrinkimo sąlygas pagal dokumente esančius atributus. Pavyzdžiui: pildomas atostogų prašymas ir pildytojui pasirinkimus, kad atostoginius išmokėti prieš atostogas - prašymas keliauja į buhalterija (reikalinga paskaičiuoti ir išmokėti atostoginius), pasirinkus ne - direktoriui tvirtinimui. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.

7 Automatizuotas naujai priimamų darbuotojų priskyrimo adresatų grupėms procesas. Sukūrus padalinį ar pareigybę automatiškai bus sukuriamas adresatų sąrašas pagal padalinio/pareigybės pavadinimą. Priėmus darbuotoją ar keičiant sutartį ir patvirtinus jo darbo sutartį, darbuotojas bus automatiškai įkeliamas į atitinkamo padalinio ir pareigybės adresatų grupes. Taip norint išsiųsti dokumentą konkrečios pareigybės  ar padalinio darbuotojams nebereiks rinkti adresatų, užteks nurodyti atitinkamą grupę.


8. Sukurtas itin patogus Gautų sąskaitų detalizavimo DVS'e funkcionalumas. Jis tapo lankstesnis sudarant galimybę patiems konfigūruotis norimus matyti laukus (instrukcija čia), bei patogesnis, nes detalizavimo procesą galima atlikti jau dokumento kūrimo metu (nebereikia eiti į profilį).

9. Išplėtėme siunčiamų masinių laiškų dėžučių konfigūraciją. Dabar galima nusirodyti iš kokių el. dėžučių kokius masinius laiškus siųsti pagal sritis: DVS, Buhalterija, Sutartys, Personalas ir DU. Norite naudoti? daugiau informacijos rasite čia

10. DVS sričių juostoje nauja sritis Šiukšliadėžė. Čia matote visus savo ištrintus dokumentus. Taip pat iš čia galite ištrinti dokumentus negrįžtamai. Detaliau apie dokumentų trynimą DVS'e rasite aprašyme čia.
11. Kuriant dokumentą pagal šabloną, jo peržiūros prieš pateikimą lange, pridėjome galimybę redaguoti dokumento turinį.

12. Realizuota galimybė pakartotinai išsiųsti dokumentą pasirašymui ar supažindinimui į išorę. Jei siuntėte dokumentą išoriniam naudotojui ir yra poreikis jį išsiųsti pakartotinai (dalyvis negavo, netyčia ištrynė nuorodą ir pan.), atverkite dokumento skydelį ir atitinkamoje veikloje paspauskite mygtuką [Siųsti iš naujo]

13. Patobulintas dokumentų susiejimo langas. Jame susiejant dokumentus lango kampe matomi jau pasirinkti dokumentai, kuriuos norite susieti. Iš ten pat galite juos ir patogiai pašalinti. Tai itin patogu, kai susiejimo metu atliekate įvairias paieškas norėdami surasti reikiamus dokumentus siejimui. Susietų dokumentų informacijoje greitai galite pasitikrinti ar susiejote visus reikiamus dokumentus.

14. Dokumento profilyje ir peržiūros skydelyje pridėta galimybė nusirodyti bylą.

15. Dokumento peržiūros lange (tiek iš veiklų, tiek iš katalogų) galite keliauti nuo vieno dokumento prie kito t.y. dokumentus vartyti kaip knygą! Viršuje rodomi skaičiukai leis nepasimesti kelintame dokumente esate. Žinoma keičiasi ne tik dokumento peržiūros langas, bet ir informacinis skydelis.

16. Jau galite išeksportuoti informaciją apie dokumentus į excel failą!

Administravimas

1. Visiškai nauja galimybė prisijungimui prie BSS DVS ir ERP naudojant Active Directory. Šiuo prisijungimo būdu naudojamas ne BSS sistemos naudotojo vardas ir slaptažodis, bet prisijungimo paslaugos tiekėjo naudotojas, kuris susiejamas su BSS ERP sistemos naudotoju. Plačiau rasite čia.

2. Masinis naudotojų kūrimas iš darbuotojų paieškos vos kelių mygtukų paspaudimu. Jei priėmėte daug darbuotojų ir jiems reikia sukurti naudotojus - kaip tai atlikti greitai ir patogiai skaitykite instrukciją čia.

Sukūrus naudotojus iš karto galite jiems išsiųsti informaciją apie prisijungimą prie DVS. Paspaudus mygtuką Siųsti prisijungimo duomenis į darbuotojo el. paštą bus išsiųsta informacija su jo prisijungimo vardu bei nuoroda, kurią paspaudus naudotojas turės nusirodyti slaptažodį. Norite išbandyti? Skaitykite čia

3. Realizavome pranešimų rodymą apie planuojamus ar vykstančius sistemos atnaujinimo darbus ar kitus laikinus sistemos sutrikimus

Kitos naujienos

Daugiau