Grafiko siuntimas darbuotojams susipažinimui

Grafikų portale galite ne tik sudėlioti darbuotojams jų darbo laiką, bet ir išsiųsti parengtą grafiką darbuotojui susipažinimui ar kitam Jūsų pasirinktam procesui. Galite siųsti grafiką kaip veiklą, pagal šablone sudėliotą procesą arba tiesiog nuorodą į grafiką darbuotojo kortelėje nurodytu el. paštu (tokiu atveju veikla nekuriama).
1. Grafikų siuntimo administravimas.
1.1. Grafiko šablonas. Galite susikurti grafiko dokumento šabloną, kuriame esančią informaciją paveldės naujai sugeneruotas grafiko spausdinys. Taip galite priskirti naujai sugeneruojamam grafikui:
* Katalogą, į kurį bus saugomi grafikai
* Registrą, į kurį bus registruojamas grafikas
* Sudėlioti procesų šabloną, kuris startuosis pateikus darbuotojui grafiką.
1.2. BŪTINA grafikams sukurtą dokumento šabloną nurodyti nustatyme Grafikų portalo spausdinio šabloninio dokumento numeris. Tik tada aukščiau išvardinta informacija bus įkelta į generuojamus grafikus.

1.3. Grafiko spausdinio pastaboms pridėti naudojamas Pranešimų šablonas, todėl pastabą, kuri rodoma grafiko spausdinyje, galite pasikoreguoti patys. Šabloną rasite Planavimas -> Pranešimų šablonai -> Grafiko dokumento pastaba. Čia nurodyta pastabas bus rodoma visuose sugeneruotuose grafikuose.

2. Spausdinio generavimas ir siuntimas grafikų portale.
2.1. Grafiko siuntimo funkcija aktyvuojama paspaudus grafikų generavimo mygtuką ekrano kampe

* jei norite sugeneruoti ir išsiųsti vienam darbuotojui - pažymėkite jo eilutę ir spauskite grafikų generavimo mygtuką
* jei norite sugeneruoti it išsiųsti grafiką keliems darbuotojams - pažymėkite jų eilutes ir spauskite grafikų generavimo mygtuką
* jei nepažymėsite jokios eilutės - grafikas bus sugeneruotas ir siunčiamas visiems visiems darbuotojams
* jei filtruosite darbuotoju filtrų ar bendros paieškos pagalba - grafikas bus sugeneruotas ir siunčiamas tik išfiltruotiems darbuotojams
2.2. Atvertame dialoge galite pasirinkti:
2.2.1. ar grafiką darbuotojui siųsite viduje (susikurs aktyvi veikla, kurią darbuotojas turės užbaigti prisijungęs prie DVS), ar išorėje - darbuotojas gaus į nurodytą el. paštą prie darbuotojo ir atvėręs nuorodą matys savo grafiką (veikla darbuotojui nekuriama, siunčiama analogiškai kaip atlyginimo lapeliai).
2.2.2. jei pasirinkote siuntimą viduje - galite pasirinkti kokiam procesui siųsite dokumentą t.y. kokia veikla darbuotojui bus sukurta.
2.2.3. galite peržiūrėti grafiką ekrane ir parsisiųsti jo spausdinį

2.3. Norėdami išsiųsti grafiką paspauskite mygtuką [Siųsti]. Jums bus pateiktas įprastas dokumento siuntimo langas, kuriame galite pasitikrinti siuntimo informaciją ir spauskite [Patvirtinti ir siųsti procesui].
3. Grafiko statusai.
3.1. Išsiuntus grafiką darbuotojui Tvirtinimui kaip veiklą arba į išorę Susipažinimui, jo eilutėje matysite "Išsiųsta".
3.2. Kai darbuotojas užbaigs Tvirtinimo veiklą (arba susipažins atvėręs nuorodą, jei buvo siųsta į išorę), darbuotojo eilutėje matysite "Patvirtinta"
3.3. Jei darbuotojas atmes siųstą Tvirtinimo veiklą, eilutėje matysite "Atmesta"
3.4. Jei yra poreikis pakoreguoti grafiką ir siųsti jį iš naujo - pakoregavus išsiųstą grafiką eilutėje matysite statusą "Pakeista" ir reiks jį išsiųsti darbuotojui iš naujo.

4. Kita informacija:
4.1. Grafiko viduje išsiųsti nepavyks, jei darbuotojas neturi priskirto naudotojo (naudotojas turi turėti priskirtą el. paštą)
4.3. Grafiko į išorę išsiųsti nepavyks, jei darbuotojas neturi nurodyto el. pašto