Kaštų centrų darbo sutartyse importas sumomis (ne procentais)

Kaštų centrų darbo sutartyse importas sumomis (ne procentais). Turite darbuotojų, kurių darbo užmokesčio detalizacijos kas mėnesį kinta ir detalizacijų proporcija išreikšta ne procentais o pinigine išraiška? tuomet turime Jums gerų žinių. Realizuota galimybė importuoti kaštų centrus reikiamam laikotarpiui pinigine išraiška. Papildėme, kad kaštų centrų proporcija gali būti ne tik procentais, bet ir konkrečiomis sumomis. Užpildę importo failą suimportuosite sutartims reikiamus kaštų centrus sumomis, pagal kurias bus paskaičiuotas to mėnesio darbo užmokestis. Pavyzdžiui darbuotojo darbo užmokestis kas mėnesį kinta t.y. kas mėnesį proporcijos tarp detalizacijų yra kitos: birželio mėn. už projektą A 600 eurų, projektą B 800 eurų, projektą C 300 eurų. Užpildžius excel failą šia informacija ir suimportavus DU už 06 mėn. bus paskaičiuotas būtent tokiu detalumu. Jei tą mėnesį darbuotojas atostogavo ar turėjo kokių kitų priskaitymų - jie taip pat bus detalizuojami nurodyta proporcija (sumos automatiškai bus perskaičiuojamos į procentus). Detaliau apie funkcionalumą skaitykite žemiau.
1. Importo failas. Norint taikyti aukščiau aprašytą metodą būtina užpildyti importo failą informacija.
1.1. Pavyzdinį importo failą galite rasti čia
1.2. Užpildytas importo failas gali atrodyti taip:

1.3. Importas atliekamas darbo sutarčių paieškoje Veiksmai -> Kaštų centrų importas

1.4. Importas atliekamas įprastai. Pirmame žingsnyje pridedamas failas (šablonas nenurodomas, nes jį sukursite pirmojo importo metu. Vėliau tik pasirinksite šabloną ir visi susiejimai įvyks automatiškai), antrame - nurodoma pirma ir paskutinė duomenų eilutė, trečiame atliekamas importo failo ir duomenų susiejimas. Jis gali atrodyti taip:

1.5. Prasidės duomenų importas. Pabaigoje išsaugokite importo šabloną ir sekantį kartą nereiks atlikti jokių susiejimų.
1.6. Po kaštų centro importo darbuotojo darbo sutartyje matysite naujai sukurtą kaštų centrą

2. Darbo užmokesčio skaičiavimas po kaštų centro importo.
2.1. darbo užmokestis skaičiuojamas įprastai. DU žiniaraštyje matysite naują skiltį Kaštų centrai, kur bus pateikta informacija apie sutarčiai priskirtus kaštų centrus, jų galiojimo laiką, sumas ir sumas perskaičiuotas procentais (perskaičiavimas įvyko automatiškai importo metu!)

2.2. Skaičiuojant darbo užmokestį visi žiniaraštyje esantys priskaitymai bus detalizuojami proporcija, kuri yra matoma kaštų centrų informacijoje (Etatinis atlyginimas, atostogos, ligos pašalpa, priedai ir pan.)

3. Kita informacija:
3.1. Jei mėnesio eigoje buvo kurta nauja sutarties versija ir atliekami keitimai - kaštų centro detalizacijų proporcija bus pritaikoma priskaitymams iš abiejų sutarties versijų.
3.2. Jei reikia patikslinti informaciją t.y. kuriam nors darbuotojui pasikeitė proporcija, tuomet patikslinkite excel informaciją ir importuokite Kaštų centrus iš naujo (rekomenduojame tik patikslintos informacijos eilutes, nes jei darėte kokias korekcijas DU žiniaraštyje informacija gali būti atnaujinta) TIK importo metu 1 žingsnyje pasirinkite Atnaujinti egzistuojančius įrašus. Tada atnaujinsite jau esamų kaštų centrų informaciją.
3.3. Jei bandysite importuoti Kaštų centrus tam pačiam darbuotojui tam pačiam laikotarpiui ir nepažymėsite 3.2. punkte esančios varnelės - importas nepavyks.
3.4. Jei darbuotojas turi daugiau nei 1 darbo sutartį ir Kaštų centrai importuojami tik 1 darbo sutarčiai, priskaitymai proporcingai bus detalizuojami tik tos sutarties, kuriai kaštų centrai suimportuoti.