Autonuomos ir NT nuomos darbuotojo pajamų registravimas

Autonuomos ir NT nuomos darbuotojo pajamų registravimas. Pasitaiko nemažai atvejų, kai įmonėje su darbuotoju sudaromi ne tik darbo santykiai. Dažnas atvejis, kai iš darbuotojo nuomojamas asmeninis automobilis, rečiau - nekilnojamas turtas. Anksčiau tokias pajamas ERP reikėdavo registruoti Pirkimų modulyje. Dabar šias pajamas galėsite apskaityti ir DU žiniaraščiuose.
1. Norėdami apskaityti minėtas pajamas DU žiniaraštyje, darbuotojo darbo sutartyje turite pridėti kintamuosius, kuriuose nurodysite kokia suma mokama darbuotojui
* ANAS - Automobilių nuomos apmokėjimo suma
* NTNAS - Nekilnojamo turto nuomos apmokėjimo suma

2. Toliau skaičiuojamas darbo užmokestis įprastai. DU žiniaraštyje matomas autonuomos priskaitymas bei GPM mokestis

3. Taip pat sukuriamas ir atskiras išmokėjimas, todėl lengvai galite išmokėti tik nuomos pajamas iš DU mokėtinų sumų

4. Išmokėtas pajamas matysite GPM 313 ataskaitoje, antroje eilutėje Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusiję A klasės išmokos 8 punkte Išmokų, neatėmus GPM ir VSDĮ suma.
5. Taip pat GPM312 ataskaitoje atskiru įrašu su skirtingu nei DU GPM tarifu ir kodu.