Atleidimo procesas registruojant atleidimo pagrindo dokumentą DVS'e

Atleidimo procesas registruojant atleidimo pagrindo dokumentą DVS'e. Užregistravus atleidimo dokumentą DVS'e, automatiškai užpildoma Personalas ir atlyginimai esanti informacija: atleidimo pagrindas, sutarties pabaigos data, atleidimo priežasties straipsniai pagal Darbo kodeksą, sutarčiai uždedamas požymis Planuojamas atleidimas. Taip personalo darbuotojui užregistravus atleidimo dokumentą nebereiks papildomai informuoti DU skaičiuojantį asmenį apie planuojamą darbuotojo atleidimą. Visa informacija bus matoma ERP Personalas ir atlyginimai darbuotojo darbo sutartyje.
1. Reikalinga konfigūracija
1.1. Dokumento šablone, kurį užregistravę norite perduoti informaciją į darbuotojo darbo sutartį, pridėkite naujai sukurtus atributus apie atleidimo priežastį (atributai jau bus sukurti automatiškai).

1.2. Naujus atributus galite prisidėti ir į dokumento turinį. Tai padarysite įprastai pasirinkę Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Turinio laukai.

1.3. Jeigu yra noras, kad atleidimo priežasties informacijos būtų reikalaujama tik dokumento registravimo metu, tada atitinkamus atributus kaip privalomus padarykite ir konkrečiame registre.

1.4. Tam, kad informacija būtų perduota į darbo sutartį, būtina nurodyti kokio tipo dokumentus registruojant Dokumentų valdymo sistemoje ta informacija būtų pildoma. Tai padarysite Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipų ir personalo įsakymų susiejimas. Čia pridėkite papildomą eilutę ir nurodykite Įsakymo dokumento tipą (dokumento šablono, kurį registruojant bus perduodama informacija) bei pasirinkite iš Sąrašo Personalo įsakymo tipas - Nutraukiama darbo sutartis.

2. Toliau dokumentas pildomas įprastai. Užpildomi reikiami laukai, dokumentas užregistruojamas. Užregistravus dokumentą užpildoma informacija darbuotojo darbo sutartyje: atleidimo pagrindas, sutarties pabaigos data, atleidimo priežasties straipsniai pagal Darbo kodeksą, sutarčiai uždedamas požymis Planuojamas atleidimas.

Kita informacija:

* Į dokumentą galima pridėti daugiau nei vieną darbuotoją, informacija bus perkeliama į visų dokumente pridėtų darbuotojų darbo sutartis.
* Išregistravus dokumentą darbo sutartyje ištrinama ir su dokumento registravimo procesu sukurta informacija.
* Jei darbuotojo darbo sutartis buvo terminuota ir joje nurodyta atleidimo data - dokumento registravimo informacija bus perkeliama ir aktualizuota. Buvusi nurodyta Atleidimo data bus išsaugoma lauke Terminuotos sutarties sąlyga (-os) lauke, kur esant poreikiui galėsite pažiūrėti. Taip pat atnaujinamas ir atleidimo pagrindas - nurodomas užregistruotas dokumentas.