Analitinės personalo ir atlyginimų ataskaitos

Išbandyti

Analitinės „Power BI“ personalo valdymo, darbo užmokesčio ataskaitos leis šiuolaikiškai pažvelgti į savo įmonę. Ataskaitose informacija pateikiama naudojant diagramas, todėl akivaizdžiai matosi pokyčiai ir galima įžvelgti tam tikras tendencijas vienoje ar kitoje srityje. Lankstus ataskaitų filtravimas suteiks galimybę peržiūrėti duomenis Jūsų pageidaujamu pjūviu. Šias ataskaitas gali savarankiškai analizuoti padalinių ar įmonės vadovai, nes informacija pateikiama aiškiai, suprantamai ir informatyviai.

 

PowerBI ataskaitos suskirstytos į grupes, kiekviena grupė – į dar smulkesnes sritis. Visus duomenis galima analizuoti pagal padalinius ar pareigas, tam tikri duomenys lyginami su Mediana (viduriniu skaičiumi duomenų imtyje) arba vidurkiu.

 

Personalo srityje rasite šias ataskaitas:

   • Darbuotojo darbo sutarties istorija. Pateikiama  informacija apie pasirinkto darbuotojo darbo sutarties reikšmes, jos pasikeitimus, Personalo operacijų suvestinė. Ši vieta puikiai tinka analizuoti darbuotojo darbo istoriją įmonėje, nes matoma kaip keitėsi jo atlyginimas ar padalinys, pareigos, kiek darbuotojas sirgo, atostogavo, turėjo pravaikštų ir panašiai.
   • Dirbantys darbuotojai. Ataskaitoje rasite informaciją apie darbuotojų vidutinį skaičių įmonėje, stažą laike bei jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių.
   • Darbuotojų kaita. Pateikiama informacija apie priimtų bei atleistų darbuotojų skaičių pasirinktam periodui, taip pat jų pasiskirstymas pagal stažą, padalinius, pareigas, lytį ir amžių.
   • Sutartiniai atlyginimai ataskaitoje pateikiama informacija apie nustatytus darbuotojų atlyginimus pagal pareigas, padalinius. Čia taip pat yra nustatyto atlyginimo palyginimas su įmonės vidutiniu nustatytu atlyginimu, bei darbuotojų procentas tam tikrą nustatytą atlyginimą turinčių darbuotojų.
   • Atostogų rezervas. Ataskaitoje galite analizuoti atostogų kaitą pasirinktam periode: kiek kurį mėnesį atostogų buvo panaudota, kiek sukaupta ne tik kiekine, bet ir pinigine išraiška.
   • Personalo operacijos. Pateikiama personalo operacijų suvestinė pagal darbuotojus, taip pat personalo operacijų priskaitymų sumą pagal žymėjimų grupes ir bendrai. Pavyzdžiui: lengvai peržiūrėsite kokiems darbuotojams ir kiek buvo priskaityta už komandiruotes, ligą ir pan.
   • Darbo laikas. Čia galite stebėti faktiškai dirbtas valandas bei analizuoti išdirbtą laiką pagal įvairus žymėjimus. Pavyzdžiui: kiek koks darbuotojas pasirinktam periode dirbo viršvalandžių ar kaip kito viršvalandžių laikas periode ir pan.
   • Neatvykimai. Visa informacija apie darbuotojų neatvykimus pasirinktam periode ar/ir nurodžius konkretų darbuotoją.
   • Darbuotojų išsilavinimas . Susisteminta informacija apie darbuotojų išsilavinimą. Galimybė matyti sąrašą darbuotojų ir jų išsivalinimo informaciją.

   

                                                                                                                                                 Darbo užmokesčio srities ataskaitos

     • DU žiniaraštis. Čia galite analizuoti priskaitymų informaciją pagal darbuotojus ar priskaitymų grupes. Matysite kiek buvo priskaityta, atskaityta, mokesčių suma, kiek išmokėta darbuotojams. Pateikiama darbo vietos kaina.
     • DU sąnaudos. Šioje ataskaitoje rasite kiek kokių sąnaudų (pagal DK sąskaitas) buvo priskaityta bendrai ar kiekvienam darbuotojui atskirai, pateikiama sąnaudų dinamika laike.
     • Darbuotojų darbo istorija. Analogiška ataskaita kaip kad ir Personalo srityje. Kadangi matomos sritys priklauso nuo turimų operacijų teisių, dažnu atveju Darbo užmokesčio sritį matantys darbuotojai nematys Personalo srities, todėl darbo istorijos informacija pakartojama ir Darbo užmokesčio srityje.
     • Faktiniai atlyginimai. Pateikiama informacija apie faktiškai priskaitytą darbo užmokestį.
     • Priskaitymai/atskaitymai. Matysite darbuotojų darbo vietos kainą bei kokia suma buvo jiems išmokėta.
     • DU vidurkiai. Išsami informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį: nustatytas darbo laikas, priskaitytas DU, išdirbtas laikas ir kt.
     • GPM. GPM deklaracijos duomenų suvestinė, kur galite analizuoti GPM duomenis pagal išmokų rūšį, priskaitymą, išmokėjimo datą, darbuotoją.

  Norite naudoti ataskaitas? kreipkitės į mūsų konsultantus kontaktais čia ir jie suteiks Jums prieigą.

  Dar išsamiau apie PowerBI ataskaitas sužinosite peržiūrėję šį video: