Kaip užbaigti veiklą už kitą asmenį

Kaip užbaigti veiklą už kitą asmenį. DVS'e yra galimybė užbaigti veiklą už kitą asmenį. Ši funkcija turi būti naudojama tik tiems atvejams, kai asmuo pats veiklos užbaigti nebegali (pvz.: yra atleistas). Užbaigus veiklą ji nebebus matoma Visos aktyvios veiklos sąraše. Taip sąraše matysite tik aktualias veiklas.
1. Norėdami užbaigti veiklas pirmiausia turite turėti Operacijos teisę Gali užbaigti svetimas veiklas priimant teigiamą sprendimą Visos aktyvios veiklos lange. Pagal nutylėjimą ši teisė šiuo metu yra suteikta visiems, kurie turi rolę DVS Administratorius. Taip pat veiklos užbaigti negalėsite, jei neturite teisės matyti dokumento, kuris yra veikloje.

2. Turėdami minėtą teisę Visos aktyvios veiklos lange išskleiskite norimos užbaigti veiklos informacinį skydelį ir išskleiskite veiklos informaciją - matysite pasirinkimą Užbaigti procesą

LABAI SVARBU: Užbaigimo proceso mygtuką matysite tik tos veiklos, kurią esate pažymėję visos aktyvios veiklos lange t.y. jei dokumente yra 2 aktyvios veiklos Tvirtinimas - Visų aktyvių veiklų lange Jūs turite pažymėti būtent tą veiklą ir atverti tos veiklos detalią informaciją

3. Paspaudus jį veikla bus užbaigta, startuos sekantis procesas. Veiklos informacijoje matysite kas priėmė sprendimą

4. Jei užbaigiama Pasirašymo veikla - parašas nėra uždedamas.
5. Registravimo veikla negali būti užbaigiama už kitą asmenį. Užbaigti procesą mygtuko veikloje nematysite