Kintamųjų importas darbo sutartyse

Kintamųjų importas darbo sutartyse. Be jau daugelio esamų importų (sąrašą ir instrukcijas kaip juos atlikti rasite čia), realizuota galimybė importuoti ir Kintamuosius darbo sutartyse. Kuo tai labai patogu - kelių mygtukų paspaudimu galite suimportuoti įvairiausius kintamuosius su skirtingomis reikšmėmis visoms darbo sutartims! Pavyzdžiui reikia visoms darbo sutartims pridėti naują priedą - Jums reiks tik užpildyti importo failą su keliomis reikšmėmis ir suimportuoti  į sistemą, kaip kad importuojate ir daugelį kitų sistemos reikšmių. SVARBU - importuoti galima tik tuos kintamuosius, kuriuos įprastai galite pridėti nekurdami naujos sutarties versijos. Žemiau skaitykite aprašymą kaip tai atlikti.
1. Importo failas. Importo failas turi turėti šias reikšmes:
* Darbuotojo tabelio numerį
* Kintamojo kodą
* Kintamojo reikšmę
* Galiojimo datą nuo
Jūs galite susikurti savo importo failą arba naudoti pavyzdinį, kurį rasite čia
2. Kintamųjų sąrašą, kurie gali būti importuojami darbo sutartyse šiuo importu, rasite čia
3. Importas atliekamas Darbo sutarčių paieškoje paspaudus Veiksmai -> Importuoti darbo sutarčių kintamuosius.

4. Atveriamas įprastas duomenų susiejimo langas, kur:
4.1. Pirmame lange nurodomas importuojamas failas bei pasirenkamas importo šablonas (importuojant pirmą kartą nesirenkamas, jis bus sukurtas importo metu).

4.2. Antrame lange nurodykite importo failo lapą, kurio duomenys importuojami bei duomenų pradžios ir pabaigos eilutes

4.3. Sekančiame lange susiekite duomenų failo ir sistemos reikšmes, kaip parodyta paveiksle žemiau. Galiojimo iki data nėra privaloma.

4.4. Taip pat susiekite importuojamų kintamųjų reikšmes su sistemoje esančiais kintamaisiais

4.5. Atlikę visus susiejimo veiksmus spauskite [Toliau].

4.6. Prasidės duomenų importas, jam pasibaigus būsite informuoti apie rezultatus. Spauskite lange [Toliau]

4.7. Jei importas atliekamas pirmą kartą - išsaugokite sukurtą šabloną ir kitą kartą nebereiks susieti reikšmių, nebent importuosite naujus kintamuosius, tada reiks papildyti susiejimą 4.4. žingsnyje. Spauskite [Toliau] ir [Baigti]

4.8. Atvėrę sutarties kintamųjų paiešką matysite suimportuotus kintamuosius

5. Kokia tvarka importuojami kintamieji, jei tokie kintamieji sutartyje jau yra:
5.1. Jei importuojamas kintamasis jau yra sutartyje ir jo galiojimo Data nuo sutampa su importuojama - sutartyje reikšmė pakeičiama į tą, kuri yra importo faile.
Pavyzdžiui: sutartyje nurodytas avanso dydis nuo 2024 04 01 yra 200 eurų, importuojamo kintamojo avanso dydžio reikšmė yra 400 ir galiojimo data nuo yra 2021 04 01 - bus suimportuota nauja AD reikšmė nuo 2021 04 01 400 eurų
5.2. Jei importuojamas kintamasis jau yra sutartyje ir jo galiojimo Data nuo yra ankstesnė nei importo faile ir galiojimo Datos iki nėra arba ji didesnė nei importuojamo failo kintamojo Data nuo, tai esamos reikšmės Galioja iki prilyginam importuojamos Galioja nuo.
Pavyzdžiui: sutartyje nurodytas avanso dydis nuo 2024 04 01 yra 200 eurų, importuojamo kintamojo avanso dydžio reikšmė yra 400 ir galiojimo data nuo yra 2021 05 01 - bus suimportuota nauja AD reikšmė nuo 2021 05 01 400 eurų, buvusiai sutartyje reikšmei uždedama galiojimo data iki 2021 04 30
5.3. Jei importuojamas kintamasis jau yra sutartyje ir jo galiojimo Data nuo yra vėlesnė nei importuojamo faile, bet data iki - ankstesnė (arba jos nėra), tuomet importuojamai reikšmei nustatoma sutartyje esančio kintamojo Data nuo ir suimportuojama reikšmė iš failo.
Pavyzdžiui: sutartyje nurodytas avanso dydis nuo 2024 05 01 yra 200 eurų, importuojamo kintamojo avanso dydžio reikšmė yra 400 ir galiojimo data nuo yra 2021 04 01 Datos iki nėra - bus suimportuota nauja AD reikšmė nuo 2021 05 01 400 eurų
6. SVARBU: kintamieji importuojami ieškant importo faile nurodytai Datai nuo aktyvių darbo sutarčių pagal atitinkamą tabelio numerį. Jei nerandama - ieškoma artimiausios įsigaliojančios sutarties.