SMTP konfigūracija, kai norima siųsti iš/į skirtingas partnerio komunikacijas

Išbandyti

SMTP konfigūracija, kai norima siųsti iš/į skirtingas partnerio komunikacijas. Jau dabar aktyviai naudojate masinių laiškų siuntimą. Siunčiamus laiškus būtų skirstyti į tokias grupes:
* DVS – apima DVS siunčiamus pranešimus apie veiklas, komentuotus dokumentus, priminimus apie neužbaigtas veiklas
* Buhalterija – siunčiamos pardavimo sąskaitos, Skolų priminimai, tarpusavio skolų suderinimo aktai
* Sutartys – Priminimai apie Sutarčių galiojimo pabaigą, Priminimas dėl apyvartų ir pan.
* Personalas ir DU – atlyginimo lapeliai, priminimas apie Darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą ir pan.
ERP yra galimybė sukonfigūruoti iš kokių pašto dėžučių būtų siunčiama informacija atitinkamai pagal sritis. Taip pat naudojantis ta pačia konfigūracija galima nusirodyti į kokią Partnerio komunikaciją bus siunčiami buhalteriniai laiškai – sąskaitos, skolų priminimai, tarpusavio skolų suderinimo aktai.
1. Konfigūraciją rasite Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> SMTP konfigūracija

2. Viršutinėje lentelėje esančios eilutės nurodo siunčiamų laiškų sritį. Norėdami, kad atitinkamos srities laiškai būtų siunčiami iš kitos nei dabar el. pašto dėžutės – nurodykite eilutėje prašomą informaciją: Serverio adresas, Portas, Naudoja SSL, Prisijungimo vardas, Prisijungimo slaptažodis, Iš adreso. Nurodžius reikšmes, būtent tos srities laiškai bus siunčiami iš nurodytos pašto dėžutės. Laiškų sritims be nurodytų reikšmių siuntimui bus naudojama Pagrindinė eilutėje nurodyta pašto dėžutė.

3. Pažymėjus sritį viršuje – apatinėje lentelėje bus pateikiamas detalus laiškų sąrašas, kokie laiškai iš tos dėžutės yra siunčiami:
3.1. DVS:
3.1.1. Pranešimas apie priskirtą veiklą
3.1.2. CRM Automatinis priminimas
3.1.3. Pranešimas apie užbaigtą veiklą
3.1.4. Pranešimas apie neatliktas veiklas
3.1.5. Pranešimas apie komentuotą veiklą

3.2. Buhalterija
3.2.1. Siunčiamos sąskaitos
3.2.2. Skolų priminimai
3.2.3. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktų siuntimas

3.3. Sutartys
3.3.1. Sutarčių pabaigos priminimai
3.3.2. Priminimai dėl apyvartų

3.4. Personalas ir DU
3.4.1. Darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigos priminimai
3.4.2. Artėjančių darbuotojų gimtadienių priminimai
3.4.3. Darbuotojo anketa
3.4.4. Atlyginimo lapeliai.

4. Pasirinkus sritį Buhalterija papildomai dar galite nusirodyti, į kokį Partnerio el. paštą bus siunčiami konkretūs dokumentai (net jei buhalterijai nenaudojate kitos siuntimo pašto dėžutės). Pavyzdžiui: turite Kliento 3 elektroninius paštus ir jis pageidauja, kad Sąskaitas siųstumėte vienu paštu, Skolų priminimus – kitu, Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktus dar kitu. Tokiu atveju apatinėje lentelėje prie konkretaus pavadinimo nurodykite kokią Kliento komunikaciją naudoti siuntimui. 

5. Atitinkamai partnerio kortelėje turi būti nurodytos visos reikiamos komunikacijos