Atostogų pagal kolektyvines sutartis kaupimas ir naudojimas

Atostogų pagal kolektyvines sutartis kaupimas ir naudojimas. Personalas ir atlyginimai realizuota galimybė kaupti atostogas pagal kolektyvines sutartis, jas naudoti, stebėti kitimą, likutį. Daugiau skaitykite instrukcijoje žemiau.

1. Konfigūracija. Konfigūracijoje nurodoma kas kiek metų nuo kolektyvinės sutarties datos ir po kiek dienų turi būti pridedama darbuotojui.
1.1. Konfigūraciją rasite Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija-> Reikšmės pagal nutylėjimą. Žemiau paveiksle pažymėtuose laukuose nurodoma po kiek dienų atostogų turi būti pridedama darbuotojui suėjus terminui, kuris taip pat nurodytas nustatyme

Pagal pridėtą paveikslą reikštų:
Praėjus 2 metams po kolektyvinės sutarties pasirašymo datos darbuotojui bus pridėta 1 diena atostogų
Praėjus 4 metams po kolektyvinės sutarties pasirašymo datos darbuotojui bus pridėtos 2 dienos atostogų
Praėjus 8 metams po kolektyvinės sutarties pasirašymo datos darbuotojui bus pridėtos 3 dienos atostogų
Praėjus 15 metų po kolektyvinės sutarties pasirašymo datos darbuotojui bus pridėtos 4 dienos atostogų
ir t.t.
1.2. Darbuotojui pasirašius kolektyvinę sutartį jos data nurodoma darbuotojo sutartyje, skiltyje Papildoma informacija -> Kolektyvinės sutarties data, paspaudus [Redaguoti darbo sutartį]. Pagal čia nurodytą kolektyvinės sutarties datą  toliau skaičiuojamas atostogų kaupimas pagal nustatyme nurodytus terminus (1.1. punktas).

1.3. Jei darbuotojas nepasinaudojo sukauptomis atostogomis per kalendorinius metus nuo jų sukaupimo - atostogų likutis anuliuojamas automatiškai.

2. Atostogų pagal kolektyvines sutartis kaupimas.
2.1. Šios atostogos kaupiasi automatiškai pagal 1.1. punkte nurodytus datų rėžius.
2.2. Atostogų kaupimą ir panaudojimą galima matyti Darbo sutartyje, skiltyje Atostogos -> Papildomos atostogos. Šioje dalyje pasirinkite, kad norite matyti kolektyvinių atostogų informaciją kaip kad parodyta paveiksle žemiau

2.3. Jums bus pateikta Kolektyvinių atostogų suminė informacija, o apatinėje dalyje - dinamika.

2.4. Esant poreikiui gali būti įkeltas Kolektyvinių atostogų likutis ar įvesta korekcija paspaudus [Papildomų atostogų likučio korekcijos įvedimas]. Bus atveriamas įprastas (kaip ir standartinių atostogų) likučio korekcijos langas, kur galėsite įvesti skirtumą ar naują likutį datai.

3. Atostogų pagal kolektyvines sutartis panaudojimas.
3.1. Jei darbuotojas naudoja kolektyvines atostogas - kuriant personalo operaciją turi būti pasirenkamas Tipas - Kita, Sutartinis žymėjimas - KLA - Kolektyvinės atostogos. Jei naudojate BSS dokumentų valdymo sistemą - čia rasite kaip sukonfigūruoti dokumento šabloną, kurį registruojant DVS'e bus automatiškai sukuriama minėta Personalo operacija.

3.2. Tabelyje po personalo operacijos patvirtinimo matysite naujus žymėjimus KLA - Kolektyvinės atostogos

3.3. DU žiniaraštyje matysite ir naują priskaitymą, konkrečiai šioms atostogoms. Kolektyvinių sutarčių atostogoms taikomas standartinis skaičiavimas pagal darbuotojo VDU.

Svarbu:

* Darbuotojo atleidimo metu kompensacija už nepanaudotas kolektyvines atostogas neskaičiuojama
* Į atostogų rezervą informacija apie kolektyvių sutarčių atostogas netraukiama
* Informaciją apie sukauptas Kolektyvinių sutarčių atostogų dienas matysite ataskaitoje PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita, skiltyje Kolektyvinių atostogų dienos